พลเอก เสริม ณ นคร อดีตผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้อำนวยการรักษาพระนคร[1]และอดีตรองนายกรัฐมนตรี เจ้าของฉายา "นายพลแก้มแดง"

พลเอก
เสริม ณ นคร
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว., ภ.ป.ร.3
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
12 พฤษภาคม 2521 – 3 มีนาคม 2523
นายกรัฐมนตรี เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
ก่อนหน้า สมภพ โหตระกิตย์
ถัดไป เล็ก แนวมาลี
ดำรงตำแหน่ง
3 มีนาคม 2523 – 19 มีนาคม 2526
นายกรัฐมนตรี เปรม ติณสูลานนท์
ก่อนหน้า ประมาณ อดิเรกสาร
ถัดไป ถนัด คอมันตร์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2521 – 30 กันยายน 2524
ก่อนหน้า เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
ถัดไป สายหยุด เกิดผล
ผู้บัญชาการทหารบก คนที่ 21
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2519 – 30 กันยายน 2521
ก่อนหน้า พลเอก บุญชัย บำรุงพงศ์
ถัดไป พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 2 มีนาคม พ.ศ. 2464
จังหวัดพระนคร ประเทศสยาม
เสียชีวิต 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 (88 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
คู่สมรส คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร
ศาสนา ศาสนาพุทธ
การเข้าเป็นทหาร
รับใช้  ไทย
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก

ประวัติแก้ไข

พล.อ.เสริม ณ นคร เกิดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2464 ที่จังหวัดพระนคร เป็นบุตรของพันโทชุบ และนางละมุน ณ นคร จบการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้ารับราชการครั้งแรกเป็นผู้บังคับหมวดกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 จากนั้นจึงเลื่อนขั้นและยศตามลำดับ อาทิ เสนาธิการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารบก [2] และผู้บัญชาการทหารสูงสุด [3] โดยได้รับพระราชทานยศ พลเอก[4] พลเรือเอก และพลอากาศเอก นอกจากนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิกุลโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นองครักษ์เวร และตุลาการศาลทหารสูงสุด ทั้งยังเคยปฏิบัติราชการพิเศษ อาทิ ราชการสนามกรณีพิพาทอินโดจีน, สงครามมหาเอเชียบูรพา, สงครามเกาหลี และสงครามเวียดนาม จนได้รับเหรียญเดอะลีเจียนออฟเมอริท จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ในฐานะปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นระหว่างดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองกำลังทหารไทยในสาธารณรัฐเวียดนาม

พล.อ.เสริม นับได้ว่าเป็นผู้พัฒนากองทัพบกทุกด้านในพื้นฐานนโยบายแห่งชาติ โดยเสริมสร้างกำลังรบให้สามารถเผชิญกับภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดจัดตั้งกองกำลังทหารพรานเป็นกำลังสำรองเพื่อนำไปใช้ในการต่อสู้ป้องกันการก่อการร้าย

ด้านครอบครัว สมรสกับ คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร มีธิดา 2 คน

พล.อ.เสริม ณ นคร ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เนื่องจากติดเชื้อในกระแสโลหิตจากโรคมะเร็ง สิริอายุได้ 89 ปี มีการสวดพระอภิธรรมศพที่วัดมกุฏกษัตริยาราม และงานพระราชทานเพลิงศพมีขึ้น ณ วัดเทพศิรินทราวาส ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553 โดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี

งานการเมืองแก้ไข

ในด้านการเมืองเคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาล พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ (คณะรัฐบาลชุดที่ 41)[5] และในรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ (คณะรัฐมนตรีชุดที่ 42)[6] อีกทั้งยังมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์กบฏ 26 มีนาคม พ.ศ. 2520, ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการรักษาพระนครในเหตุการณ์ รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2520

เหตุการณ์กบฏเมษาฮาวาย ระหว่างวันที่ 1 เมษายน-3 เมษายน พ.ศ. 2524 และเหตุการณ์กบฏ 9 กันยายน พ.ศ. 2528 โดยเฉพาะในเหตุการณ์กบฏ 9 กันยายน พ.ศ. 2528 ได้ถูกคณะผู้ก่อการประกาศชื่อให้เป็นหัวหน้าด้วย

พล.อ.เสริม เคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[7]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

พลเอก เสริม ณ นคร ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/A/098/22.PDF
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอน 115 ง หน้า 2634 28 กันยายน พ.ศ. 2519
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 95 ตอน 106 ง หน้า 1 1ตุลาคม พ.ศ. 2521
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/D/218/1.PDF
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๗ ราย)
 7. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ หน้า ๔๖ เล่ม ๙๒ ตอน ๒๖๓, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๘
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ หน้า ๒๙ เล่ม ๘๔ ตอน ๑๒๘, ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๐
 10. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒ เล่ม ๙๒ ตอนที่ ๙๕, ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๘
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ ฉบับพิเศษ หน้า ๕ เล่ม ๗๙ ตอนที่ ๘๓, ๘ กันยายน ๒๕๐๕
 12. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ หน้า ๑๘๙๗ เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๒๗, ๒๘ เมษายน ๒๔๙๖
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องหมายเปลวระเบิดสำหรับประดับแพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ ฉบับพิเศษ หน้า ๑๑๕ เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๑๘๑, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๖
 14. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ฉบับพิเศษ หน้า ๑ เล่ม ๙๒ ตอนที่ ๑๑๐, ๑๒ มิถุนายน ๒๕๑๘
 15. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน ฉบับพิเศษ หน้า ๔๘ เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๑๒๘, ๘ ตุลาคม ๒๕๑๖
 16. รายพระนามและนามผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๒๔ จากเว็บไชต์ thaiscouts
 17. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ หน้า ๒๓๓๗ เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๘๕, ๘ กันยายน ๒๕๐๗

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

 • ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553