เหรียญสหประชาชาติเกาหลี

เหรียญสหประชาชาติเกาหลี เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ทหาร จัดทำโดยสหประชาชาติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2493 โดยมอบเหรียญนี้ให้แก่ทหารในกองทัพเกาหลีใต้และกองทัพต่างชาติที่เข้าร่วมรบในสงครามเกาหลี

ลักษณะตัวเหรียญและแพรแถบแก้ไข

ลักษณะเหรียญ
ด้านหน้า ด้านหลัง
   
 

นายทหารสำคัญของไทยที่รับเหรียญแก้ไข