เหรียญสหประชาชาติเกาหลี

เหรียญสหประชาชาติเกาหลี เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ทหาร จัดทำโดยสหประชาชาติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 1950 โดยมอบเหรียญนี้ให้แก่ทหารในกองทัพเกาหลีใต้และกองทัพต่างชาติที่เข้าร่วมรบในสงครามเกาหลี

เหรียญสหประชาชาติเกาหลี ด้านหน้า

ลักษณะเหรียญแก้ไข

ลักษณะเหรียญ
ด้านหน้า ด้านหลัง
   
แพรแถบ
 

แถบเหรียญแก้ไข

แถบเหรียญ