พลเอก สายหยุด เกิดผล (เกิด 30 มีนาคม พ.ศ. 2466) อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด, อดีตสมาชิกวุฒิสภา ปัจจุบันเป็นรองประธานมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย และประธานเครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้ง (พีเน็ต) [1] และเป็นบิดาของพล.อ. อักษรา เกิดผล หรือ บิ๊กโบ้ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก

สายหยุด เกิดผล
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 – 30 กันยายน พ.ศ. 2526
(1 ปี 364 วัน)
ก่อนหน้าพลเอก เสริม ณ นคร
ถัดไปพลเอก อาทิตย์ กำลังเอก
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด30 มีนาคม พ.ศ. 2466 (101 ปี)
จังหวัดสุโขทัย ประเทศสยาม
คู่สมรสคุณหญิงอุไรวรรณ เกิดผล
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ ไทย
สังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุด
ยศ พลเอก
พลเรือเอก
พลอากาศเอก
บังคับบัญชากองบัญชาการทหารสูงสุด

ประวัติ แก้

พลเอก สายหยุด เกิดผล มีเชื้อสายไทพวน เกิดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2466 (นับแบบใหม่) ที่ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย[2] จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อ พ.ศ. 2483 ต่อมาได้ศึกษาต่อเพิ่มเติมจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และได้รับทุนไปศึกษาวิชาการทหารเพิ่มเติมที่สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย[3]

ครอบครัว แก้

พลเอก สายหยุด เคยสมรสกับคุณหญิงอุไรวรรณ เกิดผล เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มีประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษาระบุว่า นางเอว่า มาริยา ดีกลี่ อัลบีซี่ (Eva Maria Marquise Degli Albizi[4]) บุคคลสัญชาติเยอรมัน ได้รับการอนุญาตให้ถือสัญชาติไทยตาม พล.อ. สายหยุด เกิดผล สามีบุคคลสัญชาติไทย[5]

การทำงาน แก้

ราชการทหาร แก้

พล.อ. สายหยุด รับราชการครั้งแรกที่จังหวัดพิษณุโลก[3] เป็นผู้บังคับหมวด กรมทหารราบ กองพันทหารราบที่ 29 จังหวัดพิษณุโลก เคยทำการรบในสงครามอินโดจีน สงครามมหาเอเชียบูรพา สงครามเกาหลี และสงครามต่อต้านคอมมิวนิสต์ในพระราชอาณาจักรลาว[3] และได้รับตำแหน่งเจ้ากรมยุทธการทหารบก

เมื่อ พ.ศ. 2504 เป็นผู้ร่วมจัดตั้ง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และเคยดำรงตำแหน่งเสนาธิการ และผู้อำนวยการ กอ.รมน.[1] ในปีพ.ศ. 2517 รับพระราชทานยศ"พลเอก" [6]

ตำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบกเมื่อ พ.ศ. 2521 ในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้พระราชทานยศ พลเรือเอก และ พลอากาศเอก พ.ศ. 2524[7] และเกษียณอายุราชการ

 
พล.อ. สายหยุด เกิดผล กำลังตรวจแถวทหาร ขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในปี พ.ศ. 2526

การเมือง และงานพิเศษ แก้

พล.อ. สายหยุด เคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ใน พ.ศ. 2516[8]

ในปี พ.ศ. 2518 ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย[9]

เมื่อ พ.ศ. 2525 ภายหลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้เป็น ประธานกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2529 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529[10]

 
พล.อ. สายหยุด ในปีพ.ศ. 2517

รางวัลและเกียรติยศ แก้

ได้รับพระราชทานยศ พลเรือเอก พลอากาศเอก และนายกองเอก กองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย [11]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

เครื่องอิสริยาภรณ์สากล แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ แก้

 •   เกาหลีใต้ :
  • พ.ศ. ไม่ปรากฏ -   เหรียญราชการสงครามเกาหลี

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 สายหยุด เกิดผล, พลเอก. ชีวิตนี้ มีค่ายิ่ง พลเอก สายหยุด เกิดผล. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. 740 หน้า. ISBN 978-9740-40-3-050
 2. บทบรรณาธิการ มติชนสุดสัปดาห์ เก็บถาวร 2016-03-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เสถียร จันทิมาธร, 2549
 3. 3.0 3.1 3.2 สายหยุด เกิดผล, พลเอก. พลเอกสายหยุด เกิดผล : คิด เขียน พูด ทำ. กรุงเทพฯ : กลุ่มอาสาประชามติ / ธนบรรณจัดจำหน่าย, 2533. 256 หน้า.
 4. Press Release 2012 - Aus Day
 5. บุคคลสัญชาติเยอรมัน ได้รับการอนุญาตให้ถือสัญชาติไทย
 6. รับพระราชทานยศ พลเอก
 7. รับพระราชทานยศ พลเรือเอก และ พลอากาศเอก พ.ศ. 2524
 8. "พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-09-27. สืบค้นเมื่อ 2014-07-08.
 9. ขุนศึกลาวพวน
 10. ประธานกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์
 11. ได้รับพระราชทานยศ พลเรือเอก พลอากาศเอก และนายกองเอก กองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เล่ม ๙๒ ตอน ๒๖๓ง วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๘
 13. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เล่ม ๙๓ ตอนที่ ๘๐ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๙
 15. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ
 16. แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องหมายเปลวระเบิดสำหรับประดับแพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ
 17. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
 18. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน
 19. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและจักรพรรดิมาลา
 20. รายพระนามและนามผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๒๕ จากเว็บไซต์ thaiscouts
 21. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2511/D/025/882.PDF
 22. ราชกิจจุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเหรียญปฏิบัติงานสหประชาชาติ, เล่ม 70 ตอนที่ 21 หน้า 1391 ง, 31 มีนาคม 2496
 23. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเหรียญอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่มที่ 72 ตอนที่ 18 หน้า 560, 1 มีนาคม 2498
 24. AGO 1983-49 — HQDA GENERAL ORDERS: MULTIPLE AWARDS BY PARAGRAPHS
 25. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม 84 ตอนที่ 66 ฉบับพิเศษ หน้า 22, 14 กรกฏาคม 2510
 26. SENARAI PENUH PENERIMA DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT PERSEKUTUAN TAHUN 1971.