สายหยุด เกิดผล

พลเอก สายหยุด เกิดผล (เกิด 30 มีนาคม พ.ศ. 2466) อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด สมาชิกวุฒิสภา ปัจจุบันเป็นรองประธานมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย และประธานเครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้ง (พีเน็ต) [1] และเป็นบิดาของพลเอก อักษรา เกิดผล หรือ บิ๊กโบ้ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก

พลเอก
สายหยุด เกิดผล
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 – 30 กันยายน พ.ศ. 2526
(1 ปี 364 วัน)
ก่อนหน้า พลเอก เสริม ณ นคร
ถัดไป พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 30 มีนาคม พ.ศ. 2466 (99 ปี)
จังหวัดสุโขทัย ประเทศสยาม
การเข้าเป็นทหาร
รับใช้  ไทย
สังกัด กองบัญชาการทหารสูงสุด
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก
บังคับบัญชา กองบัญชาการทหารสูงสุด

ประวัติแก้ไข

พลเอก สายหยุด มีเชื้อสายไทพวนเกิดที่ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย [2] จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อ พ.ศ. 2483 ต่อมาได้ศึกษาต่อเพิ่มเติมจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และได้รับทุนไปศึกษาวิชาการทหารเพิ่มเติมที่สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย [3]

 
พลเอก สายหยุด เกิดผล กำลังตรวจแถวทหาร ขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในปี พ.ศ. 2526

ด้านครอบครัวเคยสมรสกับคุณหญิงอุไรวรรณ เกิดผล เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 มีประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษาระบุว่า นางเอว่า มาริยา ดีกลี่ อัลบีซี่ (Eva Maria Marquise Degli Albizi[4]) บุคคลสัญชาติเยอรมัน ได้รับการอนุญาตให้ถือสัญชาติไทยตาม พลเอก สายหยุด เกิดผล สามีบุคคลสัญชาติไทย[5]

การทำงานแก้ไข

พลเอก สายหยุด รับราชการครั้งแรกที่จังหวัดพิษณุโลก [3] เป็นผู้บังคับหมวดใน ร.พัน 29 จังหวัดพิษณุโลก เคยทำการรบในสงครามอินโดจีน สงครามมหาเอเชียบูรพา สงครามเกาหลี และสงครามต่อต้านคอมมิวนิสต์ในประเทศลาว [3] ด้านตำแหน่งหน้าที่ ได้รับตำแหน่งเจ้ากรมยุทธการทหารบก เมื่อ พ.ศ. 2504 เป็นผู้ร่วมจัดตั้ง กอ.รมน. และเคยดำรงตำแหน่งเสนาธิการ และผู้อำนวยการ กอ.รมน. [1] ในปีพ.ศ. 2517 รับพระราชทานยศ พลเอก[6] ในปีพ.ศ. 2518 ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย[7] ตำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบกเมื่อ พ.ศ. 2521 รับพระราชทานยศ พลเรือเอก และ พลอากาศเอก พ.ศ. 2524[8] ก่อนจะเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมื่อ พ.ศ. 2525 ภายหลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้เป็น ประธานกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2529 ถึง 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529[9]

ในทางการเมืองพลเอก สายหยุด เคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ใน พ.ศ. 2516[10]

รางวัลและเกียรติยศแก้ไข

ได้รับพระราชทานยศ พลเรือเอก พลอากาศเอก และนายกองเอก กองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย [11]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 สายหยุด เกิดผล, พลเอก. ชีวิตนี้ มีค่ายิ่ง พลเอก สายหยุด เกิดผล. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. 740 หน้า. ISBN 978-9740-40-3-050
 2. บทบรรณาธิการ มติชนสุดสัปดาห์ Archived 2016-03-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เสถียร จันทิมาธร, 2549
 3. 3.0 3.1 3.2 สายหยุด เกิดผล, พลเอก. พลเอกสายหยุด เกิดผล : คิด เขียน พูด ทำ. กรุงเทพฯ : กลุ่มอาสาประชามติ / ธนบรรณจัดจำหน่าย, 2533. 256 หน้า.
 4. Press Release 2012 - Aus Day
 5. บุคคลสัญชาติเยอรมัน ได้รับการอนุญาตให้ถือสัญชาติไทย
 6. รับพระราชทานยศ พลเอก
 7. ขุนศึกลาวพวน
 8. รับพระราชทานยศ พลเรือเอก และ พลอากาศเอก พ.ศ. 2524
 9. ประธานกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์
 10. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 11. ได้รับพระราชทานยศ พลเรือเอก พลอากาศเอก และนายกองเอก กองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เล่ม ๙๒ ตอน ๒๖๓ง วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๘
 13. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เล่ม ๙๓ ตอนที่ ๘๐ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๙
 15. รายพระนามและนามผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๒๕ จากเว็บไซต์ thaiscouts