อิสระชัย บำรุงพงศ์

พลโท อิสระชัย บำรุงพงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2483 เป็นบุตรชายคนเดียวของ พลเอกบุญชัย บำรุงพงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตผู้บัญชาการทหารบก และ คุณหญิงจรัสลักษณ์ บำรุงพงศ์ พลโทอิสระชัย เกิดในค่ายทหาร ตำบลนาเชย อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี หลังจากสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เมื่อพ.ศ. 2500 ได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อย เป็นนักเรียนเตรียมนายร้อยรุ่นที่ 18 ต่อจากนั้นจึงได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นนักเรียนนายร้อยรุ่นที่ 11 และสำเร็จการศึกษาได้รับพระราชทานยศเป็นว่าที่ร้อยตรี เหล่าทหารราบ เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2507

พลโทอิสระชัย บำรุงพงศ์
เกิด10 สิงหาคม พ.ศ. 2483
เสียชีวิต30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 (68 ปี)
คู่สมรสมันทนา บำรุงพงศ์
บุตรดวงกมล นวลแข
อาริษา บำรุงพงศ์
สืบพงศ์ บำรุงพงศ์
บิดามารดาพลเอกบุญชัย บำรุงพงศ์
คุณหญิงจรัสลักษณ์ บำรุงพงศ์

ชีวิตครอบครัวแก้ไข

พลโท อิสระชัย บำรุงพงศ์ สมรสกับนางมันทนา บำรุงพงศ์ (สกุลเดิม : ไหลมา) มีบุตรและธิดารวม 3 คนได้แก่

 1. นางดวงกมล นวลแข
 2. นางสาวอาริษา บำรุงพงศ์
 3. นายสืบพงศ์ บำรุงพงศ์

ยศทางทหารแก้ไข

 • พ.ศ. 2507 - ร้อยตรี
 • พ.ศ. 2509 - ร้อยโท
 • พ.ศ. 2513 - ร้อยเอก
 • พ.ศ. 2517 - พันตรี [1]
 • พ.ศ. 2520 - พันโท [2]
 • พ.ศ. 2524 - พันเอก [3]
 • พ.ศ. 2533 - พลตรี [4]
 • พ.ศ. 2538 - พลโท [5]

การศึกษาหลักสูตรทางทหารแก้ไข

หลังจากเข้ารับราชการทหารแล้ว พลโทอิสระชัย บำรุงพงศ์ ได้เข้าศึกษาและอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

 • พ.ศ. 2508 - หลักสูตรศิษย์การบิน ชั้นมัธยม รุ่นที่ 5 โรงเรียนการบินทหารบก
 • พ.ศ. 2510 - หลักสูตรภาษาอังกฤษ และนักบินปีกหมุน โรงเรียนภาษาอังกฤษ แลคเลนด์ และโรงเรียนการบินทหารบก ฟอร์ทลักเกอร์ สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2513 - หลักสูตรชั้นนายพันทหารราบ โรงเรียนทหารราบกองทัพบก ฟอร์ทเบนนิ่ง รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2514 - หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 50 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2518 - หลักสูตรผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการฟอร์ทลีเวนเวอร์ท รัฐแคนซัส สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2518 - หลักสูตรระบบการบริหาร ศูนย์การศึกษาการบริหารทรัพยากร กระทรวงกลาโหม เมืองมอนเทอร์เรย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2536 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 35

ตำแหน่งหน้าที่การงานแก้ไข

พลโทอิสระชัย บำรุงพงศ์ เป็นนายทหารที่รับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อย่างมั่นคง มีความขยัน มานะอดทน ปฏิบัติงานด้วยความจริงจัง ทุ่มเทเวลาให้กับงานที่รับผิดชอบโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยในทุกตำแหน่งหน้าที่ มีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสูง พร้อมทั้งได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ สร้างสรรค์ พัฒนาให้กับหน่วยงานที่สังกัดอย่างเต็มกำลังโดยไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ เป็นผู้นำที่ดี และเป็นครูที่มีคุณค่ากับผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดนจนเพื่อนร่วมงานอย่างเสมอ และจริงใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เป็นหลักชัยของครอบครัว ดำเนินชีวิตอย่างสมถะ เรียบง่าย แต่มีระเบียบแบบแผน และไม่เคยใช้บารมีของการเป็นลูกผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมาเป็นอำนาจในการปกครองและบริหารงานอย่างใดเลย จึงเป็นที่เคารพรักและชื่นชมต่อครอบครัวและญาติมิตร รวมทั้งผู้ที่ได้รู้จักและร่วมงานด้วยทุกคน โดยได้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

 • พ.ศ. 2508 - ผู้บังคับหมวดเครื่องยิงหนัก กรมผสมที่ 6
 • พ.ศ. 2509 - นักบินกรมการขนส่งทหารบก
 • พ.ศ. 2514 - ผู้ช่วยหัวหน้ากองยุทธการ กองทัพภาคที่ 1
 • พ.ศ. 2516 - ประจำแผนก กรมยุทธการทหารบก
 • พ.ศ. 2518 - รองผู้ช่วยทูตทหารบก ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 • พ.ศ. 2521 - ประจำกรมข่าวทหารบก
 • พ.ศ. 2524 - นายทหารฝ่ายเสนาธิการ สถาบันวิชาการทหารบกขั้นสูง
 • พ.ศ. 2528 - นายทหารฝ่ายวิจัยและพัฒนาการรบ กองวิชาการ สถาบันวิชาการทหารบกขั้นสูง
 • พ.ศ. 2533 - ผู้อำนวยการศูนย์กรรมวิธีข้อมูล
 • พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2535, พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2541 - หัวหน้าสำนักงานประสานการช่วยเหลือทางทหารระหว่างประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด
 • พ.ศ. 2538 - ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • พ.ศ. 2540 - ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้เป็นนายทหารพิเศษ ประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์ [6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ความสนใจทางการกีฬาแก้ไข

พลโท อิสระชัย เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง เป็นยอดนักกีฬาที่มีความสามารถเฉพาะตัวทางด้านกีฬาเกือบทุกประเภท จึงได้เป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา จนถึงระดับนักเรียนนายร้อย อีกทั้งยังเป็นตัวแทนระดับกองทัพบกอยู่หลายสมัย กีฬาประเภทที่โดดเด่นและสร้างชื่อเสียงสมัยเป็นนักเรียนคือรักบี้ฟุตบอล และกรีฑาประเภทวิ่งระยะทาง 100 เมตร เมื่อเข้ารับราชการได้หันมาเอาจริงจังกับกีฬากอล์ฟ ซึ่งปรากฏว่ามีฝีมือใกล้เคียงกับระดับมืออาชีพเลยทีเดียว ทั้งนี้เพราะเป็นผู้ที่ขยันศึกษาและฝึกฝนอย่างจริงจัง นอกจากนี้เมื่อเริ่มมีอายุมากขึ้นได้กลับมาวิ่งเป็นประจำทุกวัน จนเมื่ออายุ 58 ปี ได้ผันตัวเองเป็นนักกีฬาจักรยาน โดยมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมระยะทาง 5-10 กิโลเมตรต่อวันเป็นประจำ และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มนักปั่นจักรยานเสือภูเขาที่ได้มีโอกาสไปปั่นจักรยานอยู่เสมอในที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยแม้กระทั่งถึงล้านนา

ถึงแก่อนิจกรรมแก้ไข

พลโท อิสระชัย บำรุงพงศ์ เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นต่อการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและจริงจังอย่างมากตลอดเวลา กระทั่งกลายเป็นการหักโหมในวันที่ประสบกับภาวะหัวใจล้มเหลวขณะพักเหนื่อยจากการปั่นจักรยานที่สวนรถไฟในตอนเช้าของวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2548 จนทำให้สมองได้รับความเสียหายอย่างมาก โดยพลโทอิสระชัย ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน และเข้า-ออกโรงพยาบาลเป็นเวลานานถึง 4 ปี 4 เดือน และถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบในเช้าของวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 สิริอายุ 68 ปี

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร (เล่ม 91 ตอนที่ 218 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2517, หน้า 75)
 2. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร (เล่ม 94 ตอนที่ 127 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2520, หน้า 66)
 3. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร (เล่ม 98 ตอนที่ 186 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524, หน้า 43)
 4. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร (เล่ม 107 ตอนที่ 235 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533, หน้า 6)
 5. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล (เล่ม 112 ตอนที่ 8 ข วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2538, หน้า 7)
 6. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายทหารพิเศษ (เล่ม 114 ตอน 59 ง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2540, หน้า 4)
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๑๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๒๔, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๗
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๘ ข หน้า ๕, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๑
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๓ ตอนที่ ๑๑๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๗, ๑๕ กันยายน ๒๕๑๙
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๖๔ ง หน้า ๒๑๕๗, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๑๓