กรมข่าวทหารบก (อังกฤษ: Directorate of Intelligence;[6] อักษรย่อ: ขว.ทบ.) เป็นหน่วยทหารส่วนบัญชาการ (ฝ่ายเสนาธิการ) ของกองทัพบกไทย[7][8][9] ซึ่งมีหน้าที่ในการดำเนินงานด้านการข่าว, ช่าวลับ, ข่าวกรองทางทหาร, การรักษาความปลอดภัย, การทูตฝ่ายทหารบก รวมถึงควบคุมการแจกจ่ายแผนที่ทหาร[10]

กรมข่าวทหารบก
กรมข่าวทหารบก
ประเทศ ไทย
บทบาทการรวบรวมข่าวกรอง[1]
ข่าวกรองทางการทหาร[2]
การรักษาความปลอดภัย[2]
การทูตฝ่ายทหารบก[2]
กองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เพลงหน่วยเพลงมาร์ชทหารการข่าว[3]
สัญลักษณ์นำโชคเวสสุญาณเทพบุตร[4]
วันสถาปนา6 สิงหาคม พ.ศ. 2475; 91 ปีก่อน (2475-08-06)
ปฏิบัติการสำคัญความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย[5]

ประวัติ แก้

หลังจากสงครามมหาเอเชียบูรพาสิ้นสุดลง กองทัพบกไทยได้รับการปรับปรุงตามแบบกองทัพบกสหรัฐให้ทันสมัย โดยยกแผนกทั้ง 4 ของกรมเสนาธิการทหารบกขึ้นเป็นระดับกรม ซึ่งแผนกที่ 2 ได้รับการตั้งเป็น "กรมข่าวทหารบก" ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2475 โดยมีที่ตั้งอยู่ ณ ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม[11]

ทั้งนี้ กรมข่าวทหารบกมีเจ้ากรมข่าวทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีบทบาทในการสั่งการ ดูแลวินัยนายทหารในสังกัด[12][13][14][15][16] รวมถึงมีข้าราชการทหารชั้นสูงจากกรมข่าวทหารบกที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร[17] โดยมีเจ้ากรมข่าวทหารบกคนปัจจุบัน คือ พลโท[18] กำชัย วงศ์ศรี [19]ส่วนรองเจ้ากรมข่าวทหารบกคนปัจจุบัน คือ พลตรี ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์[20]

บุคคลที่มีชื่อเสียง แก้

อ้างอิง แก้

 1. ให้หน่วยข่าวพลเรือน ทหาร สันติบาลส่งสำเนาข่าวกรองภัยคุกคามสถาบัน-คุกคามไซเบอร์
 2. 2.0 2.1 2.2 "สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชกฤษฎีกา" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-05-14. สืบค้นเมื่อ 2021-05-18.
 3. "เพลงมาร์ชทหารการข่าว - กรมข่าวทหารบก - กองทัพบก". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-17. สืบค้นเมื่อ 2021-05-18.
 4. "สัญลักษณ์กรมข่าวทหารบก". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-14. สืบค้นเมื่อ 2021-05-18.
 5. "ราชกิจจาฯ เผยประกาศข่าวกรอง สั่งหน่วยข่าวพลเรือน-ทหาร ส่งข้อมูลภัยคุกคามสถาบันฯ-ไซเบอร์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-15. สืบค้นเมื่อ 2021-05-18.
 6. "หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม - Everyday English". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-15. สืบค้นเมื่อ 2021-09-05.
 7. "ความรู้เรื่องกองทัพไทย E-Learning กองทัพบกไทย" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-05-14. สืบค้นเมื่อ 2021-05-18.
 8. 'ทัพบก' สั่งสอบ 'ทหาร' นั่งพาดเท้าบัลลังก์ประธานรัฐสภา - Voice TV
 9. ทหารหนุ่ม โดนแล้ว ทบ. ตั้งกก.สอบวินัย นั่งเท่ บนบัลลังก์ประธานรัฐสภา
 10. พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ
 11. "ประวัติหน่วย – กรมข่าวทหารบก - กองทัพบก". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-17. สืบค้นเมื่อ 2021-05-18.
 12. เจ้ากรมข่าวทหารบก สั่งสอบวินัยทหารนั่งพาดขาบนบัลลังก์ปธ.รัฐสภา
 13. โดนแล้วสั่งสอบวินัย! ทหารนั่งเก้าอี้ประธานรัฐสภา - กรุงเทพธุรกิจ
 14. “เจ้ากรมข่าวทหารบก” ตั้ง กก.สอบวินัย “ทหารหนุ่ม” นั่งพาดขาบนบัลลังก์ประธานรัฐสภา
 15. ตั้งกก.สอบวินัยทหาร นั่งไขว่ห้างบนบัลลังก์"ปธ.รัฐสภา" - เดลินิวส์
 16. #MGRTOP7 : "นิวนอร์มัล" ชีวิตวิถีใหม่ - ผับแตก! โควิดระบาด "อิแทวอน" - "ตู้ปันสุข" จุดปันรัก แต่บางคนไม่น่ารัก
 17. ทบ./ทร.เข้า วปอ.63
 18. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอน 39 ข หน้า 5 วันที่ 30 สิงหาคม 2566
 19. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอน 209 ง หน้า 21 วันที่ 30 สิงหาคม 2566
 20. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอน 209 ง หน้า 24 วันที่ 30 สิงหาคม 2566
 21. ม.จ. จุลเจิม ยุคล ถวายสัตย์ ปกป้องราชวงศ์จักรี ให้สมกับความไว้วางพระราชหฤทัย

แหล่งข้อมูลอื่น แก้