การประเมินข่าวกรอง

(เปลี่ยนทางจาก การรวบรวมข่าวกรอง)

การประเมินข่าวกรอง (อังกฤษ: intelligence assessment) คือการพัฒนาการคาดการณ์พฤติกรรม หรือหลักสูตรการปฏิบัติที่แนะนำต่อความเป็นผู้นำขององค์กร ซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงกว้างของสารสนเทศที่เปิดเผยและแอบแฝง การประเมินพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการประกาศภาวะผู้นำเพื่อแจ้งการตัดสินใจ การประเมินอาจดำเนินการในนามของรัฐ, การทหาร หรือองค์กรการค้าที่มีช่วงของแหล่งข้อมูลที่มีให้สำหรับแต่ละหน่วย

การประเมินข่าวกรองตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่ และการประเมินก่อนหน้าสำหรับความเกี่ยวข้องและใช้ได้ในขณะนี้ ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม นักวิเคราะห์อาจบริหารงานการรวบรวม

ส่วนข่าวกรองศึกษาเป็นสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินข่าวกรอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและวิทยาการทหาร

กระบวนการ

แก้
 
วงรอบข่าวกรอง

การประเมินข่าวกรองขึ้นอยู่กับความต้องการหรือความจำเป็นของผู้ใช้ ซึ่งอาจเป็นความต้องการตายตัว หรือปรับให้เหมาะกับสถานการณ์เฉพาะ หรือหนังสือขอข้อมูลเพิ่มเติม (RFI) "ความต้องการ" จะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานประเมินและดำเนินการผ่านวงรอบข่าวกรอง ซึ่งเป็นวิธีการที่มีโครงสร้างในการตอบสนองต่อหนังสือขอข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือขอข้อมูลเพิ่มเติมอาจระบุว่าผู้ร้องขอต้องการใช้ในรูปแบบใด

ดูเพิ่ม

แก้

หนังสืออ่านเพิ่ม

แก้
การสำรวจ
 • Andrew, Christopher. For the President's Eyes Only: Secret Intelligence and the American Presidency from Washington to Bush (1996)
 • Black, Ian and Morris, Benny Israel's Secret Wars: A History of Israel's Intelligence Services (1991)
 • Bungert, Heike et al. eds. Secret Intelligence in the Twentieth Century (2003) เก็บถาวร 2012-07-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน essays by scholars
 • Dulles, Allen W. The Craft of Intelligence: America's Legendary Spy Master on the Fundamentals of Intelligence Gathering for a Free World (2006)
 • Kahn, David The Codebreakers: The Comprehensive History of Secret Communication from Ancient Times to the Internet (1996), 1200 pages
 • Lerner, K. Lee and Brenda Wilmoth Lerner, eds. Encyclopedia of Espionage, Intelligence and Security (2003), 1100 pages. 850 articles, strongest on technology
 • Odom, Gen. William E. Fixing Intelligence: For a More Secure America, Second Edition (Yale Nota Bene) (2004)
 • O'Toole, George. Honorable Treachery: A History of U.S. Intelligence, Espionage, Covert Action from the American Revolution to the CIA (1991)
 • Owen, David. Hidden Secrets: A Complete History of Espionage and the Technology Used to Support It (2002), popular
 • Richelson, Jeffery T. A Century of Spies: Intelligence in the Twentieth Century (1997) เก็บถาวร 2012-07-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 • Richelson, Jeffery T. The U.S. Intelligence Community (4th ed. 1999)
 • Shulsky, Abram N. and Schmitt, Gary J. "Silent Warfare: Understanding the World of Intelligence" (3rd ed. 2002), 285 pages
 • West, Nigel. MI6: British Secret Intelligence Service Operations 1909–1945 (1983)
 • West, Nigel. Secret War: The Story of SOE, Britain's Wartime Sabotage Organization (1992)
 • Wohlstetter, Roberta. Pearl Harbor: Warning and Decision (1962)
สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
 • Beesly, Patrick. Room 40. (1982). Covers the breaking of German codes by RN intelligence, including the Turkish bribe, Zimmermann telegram, and failure at Jutland.
 • May, Ernest (ed.) Knowing One's Enemies: Intelligence Assessment before the Two World Wars (1984)
 • Tuchman, Barbara W. The Zimmermann Telegram (1966)
 • Yardley, Herbert O. American Black Chamber (2004)
สงครามโลกครั้งที่สอง
ค.ศ. 1931–1945
 • Babington Smith, Constance. Air Spy: the Story of Photo Intelligence in World War II (1957) - originally published as Evidence in Camera in the UK
 • Beesly, Patrick. Very Special Intelligence: the Story of the Admiralty's Operational Intelligence Centre, 1939–1945 (1977)
 • Hinsley, F. H. British Intelligence in the Second World War (1996) (abridged version of multivolume official history)
 • Jones, R. V. Most Secret War: British Scientific Intelligence 1939–1945 (2009)
 • Kahn, David. Hitler's Spies: German Military Intelligence in World War II (1978)
 • Kahn, David. Seizing the Enigma: the Race to Break the German U-Boat Codes, 1939–1943 (1991)
 • Kitson, Simon. The Hunt for Nazi Spies: Fighting Espionage in Vichy France, Chicago: University of Chicago Press, (2008). ISBN 978-0-226-43893-1
 • Lewin, Ronald. The American Magic: Codes, Ciphers and the Defeat of Japan (1982)
 • May, Ernest (ed.) Knowing One's Enemies: Intelligence Assessment before the Two World Wars (1984)
 • Smith, Richard Harris. OSS: the Secret History of America's First Central Intelligence Agency (2005)
 • Stanley, Roy M. World War II Photo Intelligence (1981)
 • Wark, Wesley K. The Ultimate Enemy: British Intelligence and Nazi Germany, 1933–1939 (1985)
 • Wark, Wesley K. "Cryptographic Innocence: the Origins of Signals Intelligence in Canada in the Second World War", in: Journal of Contemporary History 22 (1987)
ยุคสงครามเย็น
ค.ศ. 1945–1991

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้