หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา

หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา (สกุลเดิม: สุฤทธิ์) (2 มกราคม พ.ศ. 2466 [1] - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2546 [2]) เป็นผู้บุกเบิกภาพยนตร์ไทย ในนามบริษัทละโว้ภาพยนตร์ ร่วมกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ

หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา
เกิด2 มกราคม พ.ศ. 2466
กรุงเทพมหานคร
เสียชีวิต29 ตุลาคม พ.ศ. 2546 (80 ปี)
สัญชาติไทย
อาชีพผู้กำกับการแสดง/อำนวยการสร้างของ ละโว้ภาพยนตร์ ,เจ้าของนิตยสารรายปักษ์ ดรุณี และห้องอาหาร ชาววัง
มีชื่อเสียงจากหม่อมในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
ผู้บุกเบิกภาพยนตร์ไทย
คู่สมรสพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
บุตรท่านหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล
ท่านหญิงปัทมนรังษี เสนาณรงค์
หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล
หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล
หม่อมเจ้านภดลเฉลิมศรี ยุคล
ญาติราชสกุลยุคล

ผู้กำกับการแสดงหญิงคนแรกของเมืองไทย เช่น ม่วยสิ่น, ปักธงไชย, เชลยศักดิ์, ทรชนคนสวย ฯลฯ

ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง อาทิ เงิน เงิน เงิน, อีแตน, เกาะสวาทหาดสวรรค์ และ เขาชื่อกานต์ เป็นต้น

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน อนุบาลยุคลธร ,เจ้าของนิตยสารรายปักษ์ ดรุณี และห้องอาหาร ร้านกับข้าวชาววัง (ถนนสุขุมวิท)

ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อ พ.ศ. 2546 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร


ชีวิตสมรสแก้ไข

 
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ และ หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา

หม่อมในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ มีพระโอรสพระธิดา ได้แก่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข