วิวาห์พาฝัน เป็นภาพยนตร์ไทยแนว มิวสิคัล โรแมนติก คอมเมดี ปี 2514 สร้างโดยละโว้ภาพยนตร์ ภาคต่อของเกาะสวาท หาดสวรรค์ ที่เข้าฉายเมื่อปี 2512 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ยังคงพระนิพนธ์เรื่อง ลำดับภาพ ภายใต้พระนาม "อนุสร" เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2514 นำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี และอรัญญา นามวงศ์ ร่วมด้วยนักแสดงชุดเดิมจากภาคแรก[1] นอกจากนี้หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ยังได้เข้ามามีส่วนช่วยพระบิดาในด้านสเปเชียลเอฟเฟค

วิวาห์พาฝัน
กำกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
บทภาพยนตร์อนุสร
เนื้อเรื่องอนุสร
อำนวยการสร้างหม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา
นักแสดงนำ
ถ่ายภาพโสภณ จงเสถียร
ลำดับภาพอนุสร
ดนตรีประกอบ
บริษัทผู้สร้าง
ละโว้ภาพยนตร์
วันฉาย2 กรกฎาคม 2514
ประเทศไทย
ภาษาไทย
ก่อนหน้านี้เกาะสวาท หาดสวรรค์ (2512)

นักแสดง แก้

นักแสดง ตัวละคร
สมบัติ เมทะนี เผดิมพงศ์
อรัญญา นามวงศ์ นภาพร
รุจน์ รณภพ มณเฑียร
เมตตา รุ่งรัตน์ ไฉไล
หม่อมหลวงรุจิรา อิศรางกูร ขุนโภคกิจสุพรรณการ
มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา เจริญพร
อบ บุญติด ขุนสุพรรณการโภคกิจ
มนัส บุณยเกียรติ ศรีสวาท

อ้างอิง แก้