ปัทมนรังษี เสนาณรงค์

พระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ

ปัทมนรังษี เสนาณรงค์ (เดิม: หม่อมเจ้าปัทมนรังษี ยุคล; ประสูติ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2484) เป็นพระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ประสูติแต่หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา เป็นพระราชวงศ์ลำดับที่ 42 ซึ่งเป็นลำดับสุดท้ายของลำดับโปเจียมแห่งราชอาณาจักรไทยในปัจจุบัน

ท่านหญิง
ปัทมนรังษี เสนาณรงค์
ปัทมนรังษี เสนาณรงค์.jpg
เกิด12 สิงหาคม พ.ศ. 2484 (81 ปี)
สัญชาติไทย
คู่สมรสทวีศักดิ์ เสนาณรงค์
บุตรปัทมศักดิ์ เสนาณรงค์
ปัทมนิธิ เสนาณรงค์
ปัทมวดี เสนาณรงค์
บิดามารดา

ประวัติแก้ไข

หม่อมเจ้าปัทมนรังษี ยุคล มีนามลำลองว่า ท่านเม้า ประสูติเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2484[1] เป็นพระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ประสูติแต่หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา มีโสทรภคินีและโสทรภราดาห้าองค์ ดังนี้

 1. มาลินีมงคล อมาตยกุล (เดิม: หม่อมเจ้ามาลินีมงคล ยุคล; ประสูติ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2483)
 2. ปัทมนรังษี เสนาณรงค์ (เดิม: หม่อมเจ้าปัทมนรังษี ยุคล; ประสูติ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2484)
 3. หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล (29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485)
 4. หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล (22 มกราคม พ.ศ. 2490)
 5. หม่อมเจ้านภดลเฉลิมศรี ยุคล (23 ตุลาคม พ.ศ. 2496)

ชีวิตครอบครัวแก้ไข

หม่อมเจ้าปัทมนรังษี ทรงกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2508 เพื่อสมรสกับทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ มีโอรสและธิดาสามคน คือ

 1. ปัทมศักดิ์ เสนาณรงค์
 2. ปัทมนิฐิ เสนาณรงค์
 3. ปัทมวดี เสนาณรงค์

ปัจจุบันปัทมนรังษีมีชันษา 81 ปี และเป็นพระอนุวงศ์องค์สุดท้ายของลำดับโปเจียมแห่งราชอาณาจักรไทยในปัจจุบัน

เกียรติยศแก้ไข

 • หม่อมเจ้าปัทมนรังษี ยุคล (12 สิงหาคม พ.ศ. 2484 – 29 มกราคม พ.ศ. 2508)
 • ปัทมนรังษี เสนาณรงค์ (29 มกราคม พ.ศ. 2508 – ปัจจุบัน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ลำดับสาแหรกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ. จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ :พระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, 2548. 136 หน้า. ISBN 9742217467