ทวีศักดิ์ เสนาณรงค์

ทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ (17 พฤษภาคม พ.ศ. 2478 - ) อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ[1] อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตอธิบดีกรมศิลปากร

ทวีศักดิ์ เสนาณรงค์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2538
ก่อนหน้า โกวิท วรพิพัฒน์
ถัดไป สุรัฐ ศิลปอนันต์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2478 (84 ปี)
คู่สมรส ท่านหญิงปัทมนรังษี เสนาณรงค์
บุตร ปัทมศักดิ์ เสนาณรงค์
ปัทมนิฐิ เสนาณรงค์
ปัทมวดี เสนาณรงค์

ประวัติแก้ไข

ทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ เกิดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2478 เป็นบุตรของหลวงเสนาณรงค์ สมรสกับท่านหญิงปัทมนรังษี เสนาณรงค์ (พระนามเดิม:หม่อมเจ้าปัทมนรังษี ยุคล) พระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการกับหม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา มีบุตรธิดา 3 คน คือ ปัทมศักดิ์ เสนาณรงค์ ปัทมนิฐิ เสนาณรงค์ และปัทมวดี เสนาณรงค์

การศึกษาแก้ไข

  • เข้าศึกษาในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ เมื่อปี พ.ศ. 2496 เป็นนักศึกษารุ่นที่ 10 ของคณะฯ
  • สำเร็จการศึกษาศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม เมื่อ พ.ศ. 2511 ไดรับประกาศนียบัตรศิลปะ (L’ Accademia di Belle Arti di Roma, Italy)

การทำงานแก้ไข

ทวีศักดิ์ เข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งนายช่างตรี กรมศิลปากร รับราชการจนได้เป็นผู้อำนวยการกองสังคีต รองอธิบดีกรมศิลปากร อธิบดีกรมศิลปากร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และตำแหน่งสุดท้ายคือปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานแก้ไข

เป็นคณะกรรมการงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ซ่อมแซมบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 จัดสร้างพระพุทธพระประธานพุทธมณฑล รวมถึงสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ พุทธมณฑล จัดตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติ เปิดอุทยานประวัติศาสตร์ 8 แห่ง[2]

รางวัลแก้ไข

  • ได้รับรางวัลกิติคุณสัมพันธ์ "สังข์เงิน" ประจำปี 2528 สาขาส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
  • ได้รับรางวัล "MIN – ON ARTS AWARD" จากประเทศญี่ปุ่น
  • เป็นศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาเขตเพาะช่าง ปี พ.ศ. 2533

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. แนะนำกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
  2. ทวีศักดิ์ เสนาณรงค์
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม 106, ตอนที่ 73, ฉบับพิเศษหน้า 6, 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2532