หลวงเสนาณรงค์ (ศักดิ์ เสนาณรงค์)

พลเอก หลวงเสนาณรงค์[1] (นามเดิม ศักดิ์ อากาศะพันธุ์) (พ.ศ. 2437 - พ.ศ. 2498) อดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 6 ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารในภาคใต้ ซึ่งต่อต้านการรุกรานจากกองทัพญี่ปุ่นในสงครามมหาเอเชียบูรพา ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบก และปลัดกระทรวงกลาโหม

พลเอก

หลวงเสนาณรงค์
(ศักดิ์ อากาศะพันธุ์)
เกิดพ.ศ. 2437
เสียชีวิต19 กรกฎาคม พ.ศ. 2498

หลวงเสนาณรงค์ ได้รับพระราชทานยศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก[2] และ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ระหว่างวันที่ 14-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 [3] ท่านถึงแก่อนิจกรรมในปี พ.ศ. 2498

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "พระราชทานยศพลเอก" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-08-10. สืบค้นเมื่อ 2018-08-10.
  2. "พระราชทานยศทหาร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-08-10. สืบค้นเมื่อ 2018-08-10.
  3. จีรวัฒน์ ครองแก้ว. องคมนตรี ศักดิ์ศรีแผ่นดิน. กรุงเทพ : มูลนิธิทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ, พ.ศ. 2550. 269 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 978-974-7362-09-1

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้