เจ้าจอมมารดาจีน

เจ้าจอมมารดาจีน เป็นหม่อมในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี มีพระธิดา 3 องค์ ซึ่งในภายหลังได้ถวายองค์เป็นพระอรรคชายาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้ง 3 องค์ คือ [1][2]

เจ้าจอมมารดาจีน
ท.จ.ว., จ.ป.ร.4
เจ้าจอมมารดาจีน.jpg
เกิด21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2370
เสียชีวิต14 มิถุนายน พ.ศ. 2448 (78 ปี)
ชื่ออื่นหม่อมจีน ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
มีชื่อเสียงจากพระชนนีในพระอรรคชายาเธอในรัชกาลที่ 5
คู่สมรสพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี
บุตรพระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอรรควรราชกัลยา
พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์
พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา
บิดามารดาแส้
วัน

เจ้าจอมมารดาจีน เดิมคือ “หม่อมจีน ลดาวัลย์ ณ อยุธยา” เป็นหม่อมในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าท่านเป็นพระชนนีในพระอรรคชายาเธอ 3 พระองค์ ทั้งยังเป็นพระอัยยิกาฝ่ายพระมารดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอีก 6 พระองค์ จีงมีพระบรมราชโองการสถาปนา หม่อมจีน ลดาวัลย์ ณ อยุธยา เป็น เจ้าจอมมารดาจีน

เกียรติยศแก้ไข

  • จีน (21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2370 - ไม่ทราบปี)
  • หม่อมจีน ในพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าลดาวัลย์ (ไม่ทราบปี - ไม่ทราบปี)
  • เจ้าจอมมารดาจีน (ไม่ทราบปี - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2448)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข