มาลินีมงคล อมาตยกุล

พระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ

มาลินีมงคล อมาตยกุล (เดิม: หม่อมเจ้ามาลินีมงคล ยุคล; 24 มิถุนายน พ.ศ. 2483 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565) มีพระนามลำลองว่า ท่านหญิงหยอย เป็นพระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ประสูติแต่หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา และเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

มาลินีมงคล อมาตยกุล
เกิดหม่อมเจ้ามาลินีมงคล ยุคล
24 มิถุนายน พ.ศ. 2483
วังลดาวัลย์ จังหวัดพระนคร ประเทศไทย
เสียชีวิต11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (81 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
คู่สมรสอรุณ อมาตยกุล
บิดามารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา

ประวัติ แก้

หม่อมเจ้ามาลินีมงคล ยุคล มีพระนามลำลองว่า ท่านหญิงหยอย เป็นพระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ประสูติแต่หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา ประสูติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2483 ณ วังลดาวัลย์ (ปัจจุบันเป็นที่ทำการสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์) มีอนุชาและขนิษฐาสี่องค์ คือ ปัทมนรังษี เสนาณรงค์ (เดิม: หม่อมเจ้าปัทมนรังษี ยุคล) หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล, หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล และหม่อมเจ้านภดลเฉลิมศรี ยุคล

หม่อมเจ้ามาลินีมงคลทรงศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และต่อชั้นมัธยมที่เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ เมื่อสำเร็จการศึกษาได้ทรงศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ พร้อมกับหม่อมเจ้าจันทรจรัสศรี ยุคล, หม่อมเจ้าภุมรีภิรมย์ ยุคล และหม่อมเจ้าปัทมนรังษี ยุคล เชษฐภคินีและขนิษฐา โดยต้องเสด็จไปเรียนภาษาฝรั่งเศสที่เพรอัลพินาก่อนหนึ่งปี หลังจากนั้นจึงทรงศึกษาในสาขาที่แต่ละองค์สนทัย หม่อมเจ้ามาลินีมงคลทรงศึกษาวิชาอนุบาล ทั้งสี่องค์เป็นนักเรียนในพระอุปการะของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ประทับอยู่ ณ เมืองโลซาน การที่ทรงศึกษาอยู่ที่โลซาน ก็ทำให้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ บ่อย ๆ

ชีวิตส่วนองค์ แก้

หม่อมเจ้ามาลินีมงคลทรงกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2512 เพื่อสมรสกับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรุณ อมาตยกุล สูตินรีแพทย์และอาจารย์แพทย์ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นแพทย์ประจำครอบครัว ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน 27 ปี สามีก็ถึงแก่กรรม

ท่านหญิงมาลินีมงคลกลับมาเป็นอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนอนุบาลยุคลธร โดยปัทมนรังษี เสนาณรงค์ เป็นผู้จัดการ โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ และหม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา เมื่อแรกตั้งอยู่บริเวณวังของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล ย่านสุขุมวิท ภายหลังย้ายมาที่ถนนกรุงเทพกรีฑา โดยย้ายตามกันมาทั้งวัง เมื่อปี พ.ศ. 2534

ท่านหญิงมาลินีมงคลวางมือจากงานโรงเรียน โดยมีภาคิไนย คือปัทมวดี เสนาณรงค์ (ธิดาของปัทมนรังษี เสนาณรงค์) เป็นผู้สืบทอดกิจการ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี) มีคําสั่งให้ท่านหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของหม่อมเจ้านภดลเฉลิมศรี ยุคล[1][2]

ท่านหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล สิ้นชีพิตักษัยช่วงเช้ามืดของวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565[3][4] ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สิริชันษา 81 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ หีบทองทึบประกอบศพ กับทั้งพระราชทานพวงมาลาหลวง และทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นเวลา 7 วัน

ลำดับสาแหรก แก้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้