มาลินีมงคล อมาตยกุล

ท่านหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล (24 มิถุนายน พ.ศ. 2483) พระนามเดิม “หม่อมเจ้ามาลินีมงคล ยุคล” มีพระนามลำลองหรือ ท่านหญิงหยอย เป็นพระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ประสูติแต่หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา และเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ท่านหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล
หม่อมเจ้ามาลินีมงคล อมาตยกุล.jpg
เกิดหม่อมเจ้ามาลินีมงคล ยุคล
24 มิถุนายน พ.ศ. 2483 (79 ปี)
วังลดาวัลย์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
คู่สมรสรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรุณ อมาตยกุล (เสียชีวิต)
บิดามารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา

ประวัติแก้ไข

มาลินีมงคล พระนามเดิม “หม่อมเจ้ามาลินีมงคล ยุคล” มีพระนามลำลองว่า ท่านหญิงหยอย เป็นพระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ประสูติแต่หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2483 ที่วังลดาวัลย์ ปัจจุบันเป็นที่ทำการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ท่านหญิงทรงมีอนุชาและขนิษฐาร่วมมารดาสี่องค์ คือปัทมนรังษี เสนาณรงค์ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล และหม่อมเจ้านภดลเฉลิมศรี ยุคล

ท่านหญิงทรงเข้าศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และต่อชั้นมัธยมที่เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ เมื่อสำเร็จการศึกษาท่านหญิงได้ศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์พร้อมจันทรจรัสศรี ไพบูลย์เลิศ ภุมรีภิรมย์ เชลล์ และปัทมนรังษี เสนาณรงค์ เชษฐภคินีและขนิษฐา โดยต้องไปเรียนภาษาฝรั่งเศสที่ Preapina ก่อน 1 ปี หลังจากนั้นจึงเรียนสาขาที่แต่ละองค์สนทัย ท่านหญิงเรียนวิชาอนุบาล ทั้งสี่องค์ทรงเป็นนักเรียนในพระอุปการะของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงประทับอยู่ ณ เมืองโลซาน การที่ท่านหญิงเรียนหนังสืออยู่ที่โลซาน ก็ทำให้ได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ บ่อยๆ

ชีวิตส่วนองค์แก้ไข

ท่านหญิงทรงกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์เมื่อ พ.ศ. 2512 เพื่อทรงเสกสมรสกับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรุณ อมาตยกุล สูตินรีแพทย์และอาจารย์แพทย์ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นแพทย์ประจำครอบครัว ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน 27 ปี สามีก็ถึงแก่กรรม

ท่านหญิงเสด็จกลับมาเป็นอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนอนุบาลยุคลธร โดยปัทมนรังษี เสนาณรงค์ ทรงเป็นผู้จัดการ โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2505 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ และหม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา เมื่อแรกตั้งอยู่บริเวณวังของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล ย่านสุขุมวิท พื้นที่ 3 ไร่ กว้างขวาง สวยงาม ทันสมัย ต่อมาย้ายมาที่ถนนกรุงเทพกรีฑา โดยย้ายตามกันมาทั้งวัง เมื่อ พ.ศ. 2534

ปัจจุบันท่านหญิงวางมือจากงานโรงเรียน โดยมีปัทมวดี เสนาณรงค์ ธิดาในท่านหญิงปัทมนรังษี เสนาณรงค์ เป็นผู้สืบทอดกิจการ

อ้างอิงแก้ไข