วิกิพีเดีย:งดงานค้นคว้าต้นฉบับ

(เปลี่ยนทางจาก วิกิพีเดีย:NOR)
นโยบาย
นโยบายและแนวปฏิบัติในวิกิพีเดีย
หลักการสากล
ห้าเสาหลัก
อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย
ปล่อยวางกฎทั้งหมด
พฤติกรรม
ประพฤติเยี่ยงอารยชน
นโยบายการเขียน
สงครามแก้ไข
ความเป็นเจ้าของบทความ
อย่าว่าร้ายผู้อื่น
เนื้อหา
มุมมองที่เป็นกลาง
งดงานค้นคว้าต้นฉบับ
การพิสูจน์ยืนยันได้
หลักการตั้งชื่อบทความ
ชีวประวัติของบุคคลที่มีชีวิตอยู่
การลบ
นโยบายการลบ
เงื่อนไขสำหรับการลบทันที
กฎข้อบังคับ
ผู้ดูแลระบบ
นโยบายการบล็อกผู้ใช้
บอต
นโยบายการล็อก
หุ่นเชิด
ชื่อผู้ใช้
การก่อกวน
ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์
นโยบายการใช้ภาพ
เนื้อหาที่ใช้งานโดยชอบธรรม
ดูเพิ่ม
รายชื่อนโยบายทั้งหมด
รายชื่อแนวปฏิบัติทั้งหมด

งดงานค้นคว้าต้นฉบับ เป็นหนึ่งในสามนโยบายด้านเนื้อหาของวิกิพีเดีย นโยบายอีกสองอันได้แก่ มุมมองที่เป็นกลาง และการพิสูจน์ยืนยันได้

วิกิพีเดียไม่ใช่สถานที่ที่จะเผยแพร่ความคิดหรือการวิเคราะห์ของคุณเองหรือเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใหม่โดยที่ยังไม่เคยมีการเผยแพร่หรือการตีพิมพ์จากที่อื่นมาก่อน กรุณาอย่าใช้วิกิพีเดียเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. งานค้นคว้าปฐมภูมิ (ต้นฉบับ) เช่นการนำเสนอทฤษฎีหรือวิธีแก้ปัญหา ความคิดริเริ่ม การบัญญัติศัพท์ การสร้างคำใหม่ ฯลฯ หากคุณได้ทำงานค้นคว้าปฐมภูมิในหัวข้อใด ๆ ให้เผยแพร่ผลงานของคุณให้ปรากฏในแหล่งอื่นก่อน เช่น วารสารที่ได้รับการตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขา สิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ หรือเว็บไซต์อื่นที่เชื่อถือได้ วิกิพีเดียจะเริ่มมีรายงานเกี่ยวกับผลงานของคุณเอง เมื่อผลงานนั้นเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ข่าวสารทุกอย่างในวิกิพีเดียไม่จำเป็นจะต้องมาจากวารสารที่ได้รับการตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาเพียงอย่างเดียว แต่กรุณาพยายามจนถึงที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าข่าวสารข้อมูลนั้นเชื่อถือได้ และตรวจสอบได้ ตัวอย่างเช่น หนังสืออ้างอิง สิ่งตีพิมพ์ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้และไม่ใช่เพียงความคิดเห็นของผู้แก้ไขเท่านั้น
  2. สิ่งประดิษฐ์ต้นฉบับ หากคุณประดิษฐ์สิ่งใหม่ขึ้นมาได้ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม มันไม่สามารถเป็นข้อเท็จจริงในบทความของวิกิพีเดียได้จนกว่าจะมีแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (ผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์) รายงานถึงสิ่งประดิษฐ์ของคุณ วิกิพีเดียไม่ใช่ที่สำหรับแสดงสิ่งประดิษฐ์จากชั้นเรียน
  3. เรียงความส่วนตัว ที่แสดงความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับเรื่องใดก็ตาม วิกิพีเดียนั้นควรจะเป็นที่รวบรวมความรู้ของมนุษยชาติ ไม่ใช่เครื่องมือสำหรับทำให้ความคิดเห็นส่วนตัวของคุณกลายเป็นส่วนหนึ่งในความรู้ของมนุษยชาติ มีเพียงบางกรณีที่น้อยมากที่ความคิดเห็นของผู้หนึ่งผู้ใดจะมีความสำคัญเพียงพอที่จะนำมาอภิปราย ซึ่งจะเป็นการดีกว่าที่จะให้บุคคลอื่นเขียนถึงมัน เรียงความส่วนตัวในหัวข้อที่เกี่ยวกับวิกิพีเดียนั้นเป็นที่ต้อนรับเสมอในหน้าผู้ใช้ของคุณหรือในโครงการ แม่วิกิ (Meta-wiki) หรือ Wikiinfo ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่แยกตัวออกไปจากวิกิพีเดีย ที่นั่นส่งเสริมให้แสดงความคิดเห็นส่วนตัวลงในบทความ
  4. ห้องสนทนา การอภิปรายในวิกิพีเดียมีจุดประสงค์หลักในการพัฒนาบทความว่าจะพัฒนาอย่างไร ผ่านทางหน้าอภิปรายของแต่ละบทความซึ่งไม่เขียนลงในตัวบทความเอง หากคุณต้องการพูดคุยหรือวิจารณ์เกี่ยวกับตัวเนื้อหาหรือบุคคลในเนื้อหา คุณสามารถพูดคุยได้ตามเว็บบอร์ดหรือเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงไปจากวิกิพีเดียอีกต่อหนึ่งหรือพูดคุยผ่าน IRC ในห้อง #wikipedia
  5. การรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน วิกิพีเดียไม่ควรนำเสนอรายงานข่าวสารที่ได้มาใหม่เป็นแห่งแรกเพราะวิกิพีเดียไม่ใช่แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ถ้าต้องการรายงานข่าวสารคุณสามารถเขียนได้ที่อื่นซึ่งที่นั่นมีเจตนารมณ์จะให้เป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ อย่างไรก็ตามวิกิพีเดียสามารถมีบทความที่เกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านั้นในลักษณะของการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอื่นที่สามารถยืนยันได้

ดูเพิ่ม แก้