วิกิพีเดีย:สามสามัญ

วิกิพีเดีย:NPOVm:Don't be a dickวิกิพีเดีย:IAR

วิกิพีเดียเป็นสารานุกรมที่สร้างขึ้นโดยชุมชน โดยใช้วิกิ คุณลักษณะพื้นฐาน 3 ประการนี้ นำมาสู่ สามสามัญ หรือแนวปฏิบัติพื้นฐาน 3 ข้อสำหรับผู้ร่วมแก้ไขทุกคน โดยแนวปฏิบัติอื่น ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสามสามัญนี้

ภายใต้การปล่อยวางกฏทั้งหมด หน้านี้ ไม่ใช่ นโยบายหรือแนวปฏิบัติแต่อย่างใด แต่คุณสามารถแสดงออกว่าคุณเห็นด้วยกับมันได้

ดูเพิ่ม แก้