วิกิพีเดีย:นโยบายการบล็อกผู้ใช้

การบล็อก เป็นระเบียบวิธีซึ่งผู้ดูแลระบบป้องกันมิให้ผู้ใช้แก้ไขวิกิพีเดียทางเทคนิค การบล็อกอาจใช้กับบัญชีผู้ใช้ เลขที่อยู่ไอพีและช่วงเลขที่อยู่ไอพี เป็นระยะเวลาตามกำหนดหรือไม่มีกำหนดก็ได้ ผู้ใช้ที่ถูกบล็อกยังสามารถเข้าถึงวิกิพีเดียได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขหน้าใด ๆ (รวมทั้งหน้าผู้ใช้ของตนเอง) ยกเว้นหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง (ในกรณีส่วนใหญ่)

การบล็อกกระทำเพื่อป้องกันความเสียหายหรือการรบกวนวิกิพีเดีย มิใช่เพื่อลงโทษผู้ใช้ (ดูส่วน ความมุ่งหมายและเป้าหมาย) ผู้ใช้ทุกคนสามารถรายงานการรบกวนและขอให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาบล็อกบัญชีหรือเลขที่อยู่ไอพีที่รบกวนได้

หากผู้เขียนรู้สึกว่าการบล็อกเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม สามารถเริ่มการทบทวนการบล็อกนั้นได้ใน วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบสามารถปลดบล็อกผู้ใช้ เมื่อเห็นว่าไม่มีเหตุผลหรือไม่เหมาะสมอีกต่อไป

ระวังสับสนระหว่างการบล็อกกับการระงับ (ban) การระงับเป็นการถอนเอกสิทธิ์การแก้ไขในวิกิพีเดียทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างเป็นทางการ แต่การบล็อกทำให้ผู้ใช้หมดความสามารถในการแก้ไขหน้าเพียงเท่านั้น อย่างไรก็ดี ผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนการระงับ (แก้ไขขณะถูกระงับ) มีแนวโน้มจะถูกบล็อกด้วยเพื่อยกระดับการระงับ

ความมุ่งหมายและเป้าหมาย

การบล็อกมีเพื่อป้องกันวิกิพีเดียจากความเสียหาย และลดปัญหาในอนาคตที่เป็นไปได้ การบล็อกอาจขยายระยะเวลาหากเกิดปัญหาซ้ำ การบล็อกมิได้ตัดสินว่าเป็น "การตอบแทน" แต่เพื่อปกป้องโครงการและผู้ใช้อื่นจากการรบกวนและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และเพื่อยับยั้งการเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซ้ำ ผู้ดูแลระบบควรทำความคุ้นเคยกับพฤติการณ์ก่อนเข้าแทรกแซง

โดยทั่วไป เมื่อประเด็นหนึ่ง ๆ "เย็นลง" และความเสี่ยงของการรบกวนนี้สิ้นสุดลงอย่างชัดเจนแล้ว การเปิดประเด็นรอบใหม่โดยการบล็อกย้อนหลังมักถูกมองว่าไม่เหมาะสม ขณะที่ระหว่างความกังวลต่อเนื่องหรือร้ายแรงยังคงอยู่ มีกระบวนการจำนวนหนึ่งเพื่อเปิดให้อภิปรายและทางบังคับผู้ใช้ที่เป็นไปได้เนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยังคงอยู่

การบล็อกสามารถอุทธรณ์ได้ คำขอให้ปลดบล็อกยังตัดสินด้วยเหตุการป้องกันและการป้องปรามเช่นเดียวกัน ผู้ใช้ที่ตกลงใจเลิกและดูเหมือนเรียนรู้จากประเด็นดังกล่าว หรือเมื่อสถานการณ์นั้นเป็นการชั่วคราวและได้สิ้นสุดลงแล้ว อาจถูกปลดบล็อกเร็วกว่ากำหนด เช่นเดียวกัน ผู้ใช้ที่เคยหันกลับไปมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลังการปลดบล็อกครั้งก่อน ๆ อาจพบว่าคำขอปลดบล็อกถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลการป้องปราม เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและความไม่เป็นที่ยอมรับของพฤติกรรมนี้

การบล็อกไม่ควรเป็นการลงโทษ

การบล็อกไม่ควรกระทำเพื่อ

 1. แก้แค้นผู้ใช้
 2. สบประมาทผู้ใช้
 3. ลงโทษผู้ใช้
 4. ไม่มีประเด็นความกังวลด้านความประพฤติโดยเฉพาะ

การบล็อกควรเป็นการป้องกัน

การบล็อกควรกระทำเพื่อ

 1. ป้องกันความเสียหายและความยุ่งยากที่กำลังจะมาหรือกำลังเกิดขึ้นแก่วิกิพีเดีย
 2. ขัดขวางพฤติกรรมที่รบกวนต่อเนื่องในปัจจุบัน
 3. และเพื่อสนับสนุนรูปแบบการแก้ไขที่สร้างสรรค์และกลมกลืนมากขึ้นภายในจารีตของชุมชน

การป้องปรามนั้นขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ที่จะเกิดซ้ำ ยกตัวอย่างเช่น แม้การบล็อกผู้เขียนคนหนึ่งอาจมีเหตุผลสนับสนุนเมื่อไม่กี่อึดใจที่แล้ว แต่การบล็อกเช่นนั้นอาจไม่มีเหตุผลสนับสนุนอีกขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกระทำที่จบลงไปแล้วหรือประเด็นความประพฤติถูกระงับแล้ว

เหตุผลสามัญของการบล็อก

ด้านล่างนี้เป็นเหตุผลสามัญของการบล็อกบางส่วน

หากยังไม่แน่ใจ อย่าเพิ่งบล็อก ให้ปรึกษาผู้ดูแลระบบคนอื่นเพื่อขอคำแนะนำแทน หลังการบล็อกที่อาจเกิดการโต้แย้ง เป็นความคิดที่ดีที่จะส่งบันทึกไปยังหน้าแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อการตรวจทาน

ผู้ดูแลระบบควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อรับมือกับผู้ใช้ใหม่ ผู้เขียนเริ่มต้นมักไม่คุ้นกับนโยบายและขนบธรรมเนียมของวิกิพีเดีย ฉะนั้น พฤติกรรมของพวกเขาจึงอาจดูเหมือนรบกวนในตอนเริ่มต้น การสนองผู้ใช้ใหม่ด้วยกำลังเกินไปอาจทำให้พวกเขาหมดกำลังใจในการแก้ไขในอนาคต ดูเพิ่มที่ วิกิพีเดีย:โปรดอย่ากัดผู้ใช้ใหม่

การป้องกัน

ผู้ใช้อาจถูกบล็อกเมื่อจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของมูลนิธิวิกิมีเดีย ผู้ใช้ หรือสาธารณะ การบล็อกด้วยเหตุการป้องกันอาจจำเป็นในการสนองต่อ

 • การโจมตีส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง
 • การขู่ว่าจะดำเนินคดี (รวมทั้งนอกเว็บวิกิพีเดีย)
 • การกระทำที่ทำให้ผู้ใช้ตกอยู่ในอันตราย
 • การกระทำที่อาจเป็นภัยต่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน
 • การเปิดเผยสารสนเทศส่วนบุคคล (ไม่ว่าสารสนเทศนั้นจะแม่นหรือไม่ก็ตาม)
 • การละเมิดลิขสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง
 • การโพสต์สารสนเทศที่ไม่มีแหล่งอ้างอิง หรืออ้างอิงไม่ถูกต้อง หรืออาจหมิ่นประมาทเกี่ยวกับบุคคลที่มีชีวิตอยู่
 • บัญชีที่เหมือนเป็นอันตราย (เป็นมาตรการฉุกเฉิน) คือ มีเหตุผลบางข้อที่ทำให้เชื่อว่าบัญชีกำลังถูกใครบางคนที่มิใช่บุคคลที่ลงทะเบียนบัญชีนั้นใช้อยู่

เมื่อการบล็อกเป็นการสนองต่อการเปิดเผยสารสนเทศส่วนบุคคลหรือการกระทำที่ทำให้ผู้ใช้ตกอยู่ในอันตราย พิจารณาติดต่อคณะอนุญาโตตุลาการ เรื่องการเปิดเผยหรืออันตรายนั้น และติดต่อผู้ที่มีสิทธิดูแลประวัติ เพื่อขอให้ลบสาระที่กล่าวถึงอย่างถาวร

การรบกวน

ผู้ใช้อาจถูกบล็อกเมื่อความประพฤติของตัวรบกวนวิกิพีเดียอย่างรุนแรง นั่นคือ เมื่อความประพฤติของผู้นั้นขัดต่อบรรยากาศที่มีอารยะและความเท่าเทียมกัน และเข้าไปยุ่งกับกระบวนการของผู้เขียนในการทำงานร่วมกันอย่างสมานฉันท์เพื่อสร้างสารานุกรม การบล็อกด้วยเหตุการรบกวนอาจจำเป็นในการสนองต่อ

การรบกวนโดยเฉพาะ

ยิ่งไปกว่านั้น บัญชีผู้ใช้บางประเภทถูกมองว่ารบกวน และอาจถูกบล็อกโดยไม่มีการเตือน ซึ่งตามปกติไม่มีกำหนด:

 • บัญชีที่ใช้เฉพาะจุดประสงค์รบกวน เช่น การก่อกวน
 • บัญชีสาธารณะ ซึ่งสาธารณะมีรหัสผ่านหรือรหัสผ่านถูกแบ่งปันกับกลุ่มใหญ่
 • บัญชีที่ชื่อผู้ใช้ไม่เหมาะสม
 • บอตที่ปฏิบัติการโดยปราศจากการอนุมัติหรืออยู่นอกเหนือการอนุมัติ
 • บัญชีดูเหมือนมีอยู่เพื่อวัตถุประสงค์การส่งเสริมบุคคล บริษัท ผลิตภัณฑ์ บริการหรือองค์การเพียงอย่างเดียวหรือเป็นหลัก โดยอิงประวัติการแก้ไข

การหลบเลี่ยงการบล็อก

ผู้ดูแลระบบอาจตั้งการบล็อกผู้ใช้ที่เจตนาหลบเลี่ยงการบล็อกใหม่ และอาจขยายระยะเวลาการบล็อก หากผู้ใช้ยังคงพฤติกรรมที่บล็อกได้ต่อไปขณะหลบเลี่ยงการบล็อก บัญชีผู้ใช้และที่อยู่ไอพีที่ใช้หลบเลี่ยงการบล็อกอาจถูกบล็อกด้วยเช่นกัน

การบล็อกบอต

บอตอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติบางครั้งอาจไม่ปฏิบัติการตามที่ตั้งใจไว้ด้วยเหตุผลหลากหลาย บอต (หรือเลขที่อยู่ไอพีที่เชื่อมโยงของบอต หากบอตแท้จริงยังไม่พร้อมระบุได้) อาจถูกบล็อกจนกว่าประเด็นปัญหาจะถูกระงับ

บอตที่ยังไม่ได้อนุมัติ หรือชื่อผู้ใช้ที่ละเมิดนโยบายชื่อผู้ใช้อันเนื่องมาจากไปคล้ายกับบอต จะถูกบล็อกทันทีอย่างไม่มีกำหนดเมื่อพบ

นอกเหนือจากนี้ เนื่องจากการแก้ไขของบอตถูกมองว่าเป็นการแก้ไขของผู้เขียนที่รับผิดชอบบอตนั้น หากผู้ดำเนินการบอตถูกบล็อก บอตทุกตัวที่เป็นของผู้นั้นจะถูกบล็อกเป็นระยะเวลาเดียวกับผู้เขียนที่ถูกบล็อก

เมื่อใดที่ไม่อาจบล็อก

การขัดกันของผลประโยชน์

ผู้ดูแลระบบจะต้องไม่บล็อกผู้ใช้ที่ตนเป็นส่วนหนึ่งของข้อพิพาทเนื้อหา แต่ควรรายงานปัญหาไปยังผู้ดูแลระบบคนอื่นแทน ผู้ดูแลระบบยังควรตระหนักถึงการขัดกันของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับหน้าหรือพื้นที่หัวเรื่องที่ตนเข้าไปมีส่วน แต่ยอมรับได้แก่ผู้ดูแลระบบที่จะบล็อกบางคนที่เข้าไปมีส่วนในการก่อกวนทำหน้าว่างหรือลบเนื้อหาในสเปซผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบคนนั้นเอง

การบล็อกเพื่อให้ใจเย็น

ไม่ควรใช้การบล็อกที่มีเจตนา "เพื่อให้ใจเย็น" เพียงอย่างเดียว เพราะมักให้ผลตรงข้าม อย่างไรก็ดี ผู้ใช้ที่โกรธาที่รบกวนเช่นกัน อาจถูกบล็อกเพื่อป้องกันมิให้ก่อกวนอีก

การบันทึกในปูมการบล็อก

การบล็อกไม่ควรใช้เพื่อจุดประสงค์เพื่อบันทึกคำเตือนหรือเหตุการณ์เชิงลบอื่นในปูมการบล็อกของผู้ใช้เพียงอย่างเดียว การปฏิบัตินี้ ซึ่งตามแบบเกี่ยวข้องกับการบล็อกที่สั้นมาก ๆ มักถูกมองว่าเป็นการลงโทษและการทำให้เสียเกียรติ

การบล็อกสั้นมากอาจถูกใช้ได้ ตัวอย่างเช่น เพื่อบันทึกคำขอโทษหรือการรับรู้ความผิดพลาดในปูมการบล็อกในเหตุการณ์การบล็อกอย่างไม่ถูกต้องหรือโดยอุบัติเหตุ หากการบล็อกเดิมหมดเวลาแล้ว (หาไม่แล้ว ข้อความอาจถูกบันทึกในเหตุผลการปลดบล็อก)

การขอให้บล็อก

พฤติกรรมที่รบกวน และการขอให้บล็อกหากเหมาะสม สามารถรายงานได้ที่ วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ/แจ้งความ การบล็อกที่ผู้ใช้ขอควรเตรียมหลักฐานที่น่าเชื่อถือของพฤติการณ์ที่จำเป็นต้องบล็อก ผู้ดูแลระบบไม่ถูกผูกมัดให้บล็อก และมีอิสระในการสืบสวนสถานการณ์ด้วยตนเอง ก่อนหน้ากำหนดการบล็อก ผู้ดูแลระบบถูกคาดหวังให้ทำความคุ้นเคยอย่างเต็มที่กับพฤติการณ์แห่งสถานการณ์

ขั้นต้น: การศึกษาและคำเตือน

ก่อนกำหนดการบล็อก ควรมีความพยายามให้ความรู้แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติวิกิพีเดีย และเตือนเขาว่าพฤติกรรมของเขานั้นขัดต่อกติกานี้ ยินดีต้อนรับผู้ใช้ใหม่ อย่ากัดเขา และให้สันนิษฐานว่าบุคคลส่วนใหญ่ที่ทำงานบนวิกิพีเดียกำลังพยายามช่วย มิใช่ทำอันตราย ฝ่ายผู้มาใหม่ควรใช้ความพยายามเรียนรู้นโยบายและแนวปฏิบัติของเรา เพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงการทำพลาด มีข้อความแม่แบบจำนวนมากให้ใช้เพื่อความสะดวก แม้แนะนำให้ใช้สารที่เขียนขึ้นโดยมีจุดประสงค์มากกว่า

อย่างไรก็ดี หมายเหตุว่า คำเตือนมิใช่เงื่อนไขที่จำเป็นแก่การบล็อก โดยทั่วไป ผู้ดูแลระบบควรทำให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่กระทำด้วยเจตนาดีตระหนักถึงนโยบายและได้รับโอกาสตามสมควรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาก่อนการบล็อก อีกด้านหนึ่ง ผู้ใช้ที่กระทำโดยมีเจตนาร้าย ซึ่งใช้บัญชีกับกิจกรรมต้องห้าม (หุ่นเชิด ก่อกวน ฯลฯ) เป็นหลักหรือเพียงอย่างเดียว ไม่จำเป็นต้องมีคำเตือนใด ๆ และอาจถูกบล็อกได้ทันที

คำอธิบายการบล็อก

การบล็อกเป็นประเด็นร้ายแรง ชุมชนคาดหวังให้การบล็อกมีเหตุผลที่ดีเท่านั้น โดยอาศัยหลักฐานที่ทบทวนได้และดุลยพินิจที่สมควรแก่เหตุ และปัจจัยทั้งหมดที่สนับสนุนการบล็อกต้องสามารถทบทวนได้โดยอิสระหากมีการขอ

บอกกล่าวผู้ใช้ที่ถูกบล็อก

ผู้ดูแลระบบต้องให้เหตุผลการบล็อกที่ชัดเจนและเจาะจงซึ่งชี้ว่าเหตุใดผู้ใช้จึงถูกบล็อก เหตุผลการบล็อกควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาเฉพาะวงการให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อที่ผู้ใช้ที่ถูกบล็อกอาจเข้าใจได้ดีขึ้น ผู้ดูแลระบบควรบอกกล่าวผู้ใช้เมื่อกำลังบล็อกโดยทิ้งข้อความไว้ในหน้าคุยกับผู้ใช้ของเขา การอธิบายเหตุผลการบล็อกขณะนั้นมักง่ายว่าอธิบายการบล็อกหลังเหตุการณ์ล่วงมาแล้ว

สารสนเทศสำคัญอื่น

หากมีการแนะนำหรือพฤติการณ์เจาะจงใด ๆ ที่ผู้ดูแลระบบที่ทบทวนอาจต้องการทราบ หรือที่อาจช่วยหลีกเลี่ยงข้อพิพาทผู้ดูแลระบบเมื่อมีการทบทวนการบล็อก ผู้ดูแลระบบที่บล็อกควรรวมสารสนเทศนี้ในประกาศการบล็อกด้วย ตัวอย่างเช่น

 • เมื่อมีสารสนเทศหรือหลักฐานที่อาจเห็นไม่ชัดเจน อาจไม่เล็งเห็น หรือไม่ก็เกี่ยวข้องกัน
 • การสนับสุนนไว้ก่อนว่าหากมีผู้ดูแลระบบปรารถนาปลดบล็อก หรือมีการเห็นพ้องต้องกันในเรื่องนี้ ให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องปรึกษาผู้ดูแลระบบผู้บล็อก
 • เสนอเงื่อนไขแห่งการปลดบล็อก

หลักฐานลับ

หากมีผู้ใช้คนหนึ่งจำเป็นต้องถูกบล็อกโดยอาศัยสารสนเทศที่จะไม่ให้ผู้ดูแลระบบทุกคนเข้าถึงได้ สารสนเทศนั้นควรถูกส่งไปยังคณะอนุญาโตตุลาการหรือผู้ตรวจสอบผู้ใช้หรือการดูแลประวัติเพื่อดำเนินการ ผู้เขียนเหล่านี้มีคุณสมบัติรับมือกับหลักฐานที่ไม่เปิดเผยแก่สาธารณะ และพวกเขาปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมเข้มงวด

สำหรับผู้ดูแลระบบที่มีเอกสิทธิ์ตรวจสอบผู้ใช้หรือดูแลประวัติ ผู้ดูแลระบบคนนี้อาจบล็อกผู้ใช้โดยอาศัยสารสนเทศที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะที่เปิดเผยผ่านเครื่องมือตรวจสอบผู้ใช้ หรือลบการแก้ไขของผู้ใช้ที่ถูกบล็อกผ่านผู้ดูแลประวัติ การบล็อกเช่นนีน้ทั้งหมดอยู่ภายใต้การทบทวนโดยตรงจากคณะอนุญาโตตุลาการ

การทำให้บล็อกเกิดผล

คำสั่งทางเทคนิควิธีการบล็อกและปลดบล็อก และสารสนเทศอินเตอร์เฟซการบล็อก มีที่ mw:Help:Blocking users ด้านล่างนี้เป็นคำแนะนำที่เกี่ยวข้องจำเพาะกับการบล็อกและปลดบล็อกในวิกิพีเดีย

การบล็อกเลขที่อยู่ไอพี

การบล็อกเลขที่อยู่ไอพีสามารถกระทบผู้ใช้หลายคน และเลขที่อยู่ไอพีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ผู้ใช้ที่ตั้งใจบล็อกเลขที่อยู่ไอพีอย่างน้อยควรตรวจสอบการใช้เลขที่อยู่นั้น และพิจารณาระยะเวลาอย่างระมัดระวัง น้อยครั้งที่ควรบล็อกเลขที่อยู่ไอพีอย่างไม่มีกำหนด

การบล็อกพิสัยเลขที่อยู่ไอพีอาจกระทบต่อผู้ใช้อื่นในพิสัยนั้นโดยมิได้ตั้งใจ ก่อนบล็อกพิสัยไอพี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเวลานาน พิจารณาถามผู้ใช้ที่มีสิทธิตรวจสอบผู้ใช้ก่อน เพื่อตรวจสอบผู้ใช้อื่นที่อาจได้รับผลกระทบโดยมิได้ตั้งใจจากการบล็อกพิสัย หากพบ การยกเว้นการระงับหมายเลขไอพีประกันว่าเขาจะไม่ได้รับผลกระทบ

ระยะเวลาการบล็อก

ความมุ่งหมายของการบล็อก คือ การป้องกัน มิใช่การลงโทษ ฉะนั้น ระยะเวลาการบล็อกควรสัมพันธ์กับความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้จะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซ้ำ การรบกวนซ้ำซากและระดับสูงควรบล็อกเป็นเวลานานเพื่อลดภาระการบริหาร อยู่ภายใต้การสันนิษฐานว่า โดยอยู่ภายใต้ข้อสันนิษฐานว่าผู้ใช้นั้นมีแนวโน้มก่อการรบกวนหรือภัยบ่อยครั้งในอนาคต ผู้ดูแลระบบควรพิจารณา

 • ความรุนแรงของพฤติกรรม
 • ผู้ใช้นี้เคยมีพฤติกรรมนั้นมาก่อนหรือไม่

การบล็อกเลขที่อยู่ที่แบ่งกันหรือไม่คงที่ตามแบบจะสั้นกว่าการบล็อกบัญชีลงทะเบียนหรือเลขที่อยู่ไอพีคงที่ในพฤติการณ์คล้ายกัน เพื่อลดผลข้างเคียงต่อผู้ใช้อื่นที่ใช้เลขที่อยู่ไอพีนั้นร่วมกัน

ขณะที่ระยะเวลาการบล็อกควรหลากหลายขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ แต่มีมาตรฐานกว้าง ๆ อยู่บ้าง ดังนี้

 • เหตุการณ์พฤติกรรมที่รบกวนตามแบบจะลงเอยด้วยการบล็อก 24 ชั่วโมง แต่จะนานขึ้นสำหรับการละเมิดหลายครั้งติดกัน
 • บัญชีที่ใช้เพื่อรบกวนอย่างเดียวอาจถูกบล็อกอย่างไม่มีกำหนดโดยไม่มีการเตือน
 • การบล็อกเพื่อป้องกันตามแบบจะนานเท่าที่การป้องกันจำเป็น มักไม่มีกำหนด
การบล็อกไม่มีกำหนด

การบล็อกไม่มีกำหนดเป็นการบล็อกที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน การบล็อกไม่มีกำหนดมักใช้เมื่อมีการรบกวนหรือการคุกคามจะรบกวนอย่างสำคัญ หรือการฝ่าฝืนนโยบายอย่างสำคัญ ในกรณีเหล่านี้ การบล็อกปลายเปิดอาจเหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตจนกว่าประเด็นจะระงับได้โดยการอภิปราย การบล็อกแบบนี้มิใช่การลงโทษ เช่นเดียวกับการบล็อกอื่น ๆ การบล็อกแบบนี้ออกแบบมาเพื่อป้องกันการรบกวนอีก และผลลัพธ์ที่ปรารถนา คือ การผูกมัดเพื่อสังเกตนโยบายของวิกิพีเดียและเพื่อหยุดความประพฤติที่เป็นปัญหาในอนาคต

เฉพาะในกรณีร้ายแรงที่สุดเท่านั้นที่ไม่มีผู้ดูแลระบบคนใดเต็มใจปลดบล็อกให้ ซึ่งทำให้ผู้เขียนที่ไม่ยอมร่วมมือถูกชุมชนคว่ำบาตรอย่างชะงัด

การตั้งค่าตัวเลือกการบล็อก

มีหลายตัวเลือกเพื่อดัดแปรผลของการบล็อก ซึ่งควรถูกใช้ในบางพฤติการณ์

 • บล็อกอัตโนมัติ จะป้องกันมิให้ผู้นั้นเขียนโดยใช้เลขที่อยู่ไอพีที่ผู้ใช้ที่ถูกบล็อกนั้นกำลังใช้อยู่ และตามแบบควรปิดการใช้งานเมื่อบล็อกบอตที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติหรือทำงานบกพร่อง (เพื่อที่จะไม่บล็อกผู้ควบคุมบอต หรือบอตตัวอื่นที่ใช้ไอพีนั้น) แต่ควรเปิดใช้เมื่อบล็อกบอตที่มีเจตนาร้าย (คุณลักษณะนี้เปิดใช้งานโดยปริยาย)
 • ป้องกันการสร้างบัญชี จะป้องกันมิให้ผู้ใช้ที่ถูกบล็อกสร้างบัญชี หากเปิดใช้บล็อกอัตโนมัติ ตัวเลือกนี้จะยังป้องกันมิให้สร้างไอพีจากเลขที่อยู่ไอพีที่กำลังใช้อยู่ของผู้ใช้ที่ถูกบล็อกด้วย ตามแบบตัวเลือกนี้ควรปิดใช้งานเมื่อบล็อกบัญชีที่มีชื่อไม่เหมาะสม เพื่อเปิดให้ผู้ใช้สร้างบัญชีด้วยชื่อที่เหมาะสม แต่ควรเปิดใช้เมื่อบล็อกชื่อที่ไม่สุจริตใจ ตัวอย่างเช่น โจมตีผู้ใช้อื่นอย่างชัดเจน หรือบัญชีเพื่อก่อกวนอย่างเดียว
 • บล็อกอีเมล จะปิดทางผู้ใช้มิให้เข้าถึง พิเศษ:Emailuser ตลอดระยะเวลาการบล็อก ตัวเลือกนี้ไม่ควรใช้โดยปริยายเมื่อบล็อกบัญชี แต่ควรใช้เฉพาะในกรณีการใช้คุณลักษณะ "ส่งอีเมลหาผู้ใช้นี้" โดยมิชอบ อย่างไรก็ดี ในเหตุการณ์ซึ่งผู้ดูแลระบบรู้สึกว่าการใช้อีเมลในทางที่ผิดมีความเป็นไปได้สูงมาก สามารถใช้ดุลยพินิจของตนได้ เมื่อเปิดใช้งาน ควรทำให้แน่ใจว่า หน้าพูดคุยกับผู้ใช้ของผู้ใช้นั้นยังไม่ถูกล็อกและผู้ใช้คนนั้นตระหนักถึงวิธีการอื่นที่เขาสามารถถกการบล็อกได้ บ่อยครั้งตัวเลือกนี้ใช้ในกรณีผู้ใช้ที่น่าจะสร้างความเสียหายและรบกวนผ่านอีเมล
 • ป้องกันมิให้ผู้ใช้นี้แก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตัวเองขณะถูกบล็อก หากเลือก จะป้องกันผู้ใช้ที่ถูกบล็อกมิให้แก้ไขในหน้าคุยกับผู้ใช้ของตัวเอง รวมถึงการขอปลดบล็อก ตัวเลือกนี้ไม่ถูกเลือกโดยปริยาย และตามแบบก็ไม่ควรเลือกเช่นกัน ควรปิดทางการแก้ไขหน้าพูดคุยกับผู้ใช้ของตัวเองเฉพาะในกรณีการใช้หน้าคุยกับผู้ใช้ในทางที่ผิดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น

การบล็อกประเภทที่พบมากที่สุดเมื่อบล็อกหมายเลขไอพี เรียกว่า การบล็อกอ่อน (ปิดใช้การบล็อกอัตโนมัติ, อนุญาตการสร้างบัญชี, ปิดใช้การแก้ไขโดยผู้ใช้ล็อกอิน) ซึ่งจะบล็อกผู้ใช้ไม่ลงทะเบียนทั้งหมดแต่อนุญาตการแก้ไขโดยผู้ใช้ลงทะเบียนเมื่อล็อกอิน (ใช้เมื่อบล็อกเลขที่อยู่ไอพีที่ใช้ร่วมกัน) การบล็อกอ่อนที่ปิดทางการสร้างบัญชี (เหมือนกัน แต่ปิดทางการสร้างบัญชี) ใช้ในกรณีส่วนใหญ่เมื่อเกิดการก่อกวนหรือรบกวนขึ้นผ่านบัญชีลงทะเบียน และ การบล็อกแข็ง ซึ่งปิดทางการแก้ไขทั้งหมดไม่ว่าล็อกอินหรือไม่ก็ตาม นอกเหนือจากผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ยกเว้นการระงับหมายเลขไอพี ใช้เมื่อระดับการก่อกวนหรือรบกวนผ่านการสร้างบัญชี "ทิ้งขว้าง" มีมากจนการแก้ไขจากไอพีต้องถูกป้องกัน

การปลดบล็อก

การปลดบล็อกหรือย่นระยะเวลาการบล็อกพบมากเมื่อผู้ใช้ที่ถูกบล็อกอุทธรณ์การบล็อก ผู้ดูแลระบบที่ไม่เกี่ยวข้องลงมือทบทวนพฤติการณ์แห่งการบล็อก ความประพฤติก่อนหน้านี้ของผู้ใช้ และหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ร่วมกับสารสนเทศเพิ่มเติมใด ๆ ที่ผู้ใช้และผู้อื่นให้มา อย่างอิสระ เพื่อตัดสินว่าควรสนองรับคำขอปลดบล็อกหรือไม่ เหตุผลทั่วไปที่ต้องปลดบล็อกมี พฤติการณ์เปลี่ยนแปลง มีการผูกมัดว่าจะปรับปรุงตน ผู้ดูแลระบบไม่ทำความคุ้นเคยอย่างเต็มที่กับพฤติการณ์ก่อนหน้าการบล็อก หรือมีข้อผิดพลาดชัดเจน

ไม่มีขีดจำกัดว่าผู้ใช้สามารถส่งคำขอปลดบล็อกได้สูงสุดกี่ครั้ง อย่างไรก็ดี การใช้แม่แบบปลดบล็อกในทางที่รบกวนอาจเป็นเหตุให้ผู้ดูแลระบบขจัดความสามารถของผู้ใช้ในการแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของผู้นั้น

การทบทวนการบล็อก

ในส่วนหนึ่งของคำขอการปลดบล็อก ผู้ใช้ที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถร่วมอภิปรายการบล็อกได้ และผู้ดูแลระบบที่บล็อกมักถูกขอให้ทบทวนหรืออภิปรายการบล็อก หรือให้สารสนเทศเพิ่มเติม เพราะความมุ่งหมายของคำขอการปลดบล็อก คือ การได้การทบทวนจากบุคคลภายนอก ผู้ดูแลระบบที่บล็อกจึงไม่ควรปฏิเสธคำขอการปลดบล็อกจากผู้ใช้ที่ตัวเองบล็อก

ยกเว้นในกรณีความผิดพลาดชัดเจน ผู้ดูแลระบบควรหลีกเลี่ยงการปลดบล็อกผู้ใช้โดยไม่พยายามติดต่อผู้ดูแลระบบที่บล็อกเพื่ออภิปรายประเด็นดังกล่าวเสียก่อน หากไม่สามารถติดต่อผู้ดูแลระบบที่บล็อกไม่ได้ หรือผู้ดูแลระบบไม่ยอมตกลง เช่นนั้น แนะนำให้อภิปรายที่หน้าแจ้งผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบที่ทบทวนการบล็อกควรพิจารณาว่าบางบริบทลำดับเหตุการณ์อาจไม่ปรากฏเห็นชัดเจนทันที กรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ่นเชิด การรังควาน หรือความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวมักวินิจฉัยยากเป็นพิเศษ บางครั้งประเด็นดังกล่าวนำไปสู่การปลดบล็อกซึ่งเป็นที่พิพาท ขณะที่การปลดบล็อกโดยไม่แจ้งก่อนอาจเป็นปัญหา ผู้ดูแลระบบที่บล็อกยังอาจประสงค์จะระบุว่ามีพฤติการณ์จำเพาะ และผู้ดูแลระบบที่ทบทวนไม่ควรปลดบล็อกโดยไม่อภิปรายกรณีกับผู้ดูแลระบบที่บล็อก (หรืออาจเป็นคณะอนุญาโตตุลาการ) เพื่อทำความเข้าใจประเด็นดังกล่าวให้สมบูรณ์เสียก่อน

ผู้ใช้ทุกคนสามารถออกความเห็นในการทบทวนการบล็อกได้ อย่างไรก็ดี มีเพียงผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่จะตัดสินใจกับคำขอ (ซึ่งอาจปฏิเสธหรือปลดบล็อกให้ก็ได้)

การบล็อกพฤติการณ์ชั่วคราว

การบล็อกบางประเภทกระทำเพื่อสนองต่อพฤติการณ์ชั่วคราวจำเพาะ และควรทำกลับเมื่อพฤติการณ์นั้นหมดไป

 • การบล็อกบอตที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติหรือที่ทำงานบกพร่องควรทำกลับเมื่อบอตได้รับการอนุมัติหรือได้รับการซ่อมแซมแล้ว
 • การบล็อกจากการขู่ว่าจะดำเนินคดีควรทำกลับเมื่อการขู่ดังกล่าวได้รับการยืนยันว่าถอนไปแล้วอย่างถาวรและไม่เหลือค้างอีก

การปลดบล็อกพฤติการณ์ชั่วคราว

ผู้ใช้อาจถูกปลดบล็อกชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขเพื่อสนองต่อการอภิปรายว่าด้วยพฤติการณ์แห่งการบล็อก การปลดบล็อกชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขนี้กระทำบนสัญญาว่า ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขหน้าอื่น (นอกจากหน้าคุยกับผู้ใช้ของตน) ยกเว้นหน้าอภิปรายที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ดูแลระบบที่ปลดบล็อกให้เจาะจงชัดเจน การฝ่าฝืนสัญญานี้จะถูกบังคับอย่างเหมาะสม เมื่อการอภิปรายได้ข้อสรุป ผู้ใช้นั้นควรกลับไปถูกบล็อกอีกครั้งยกเว้นมีการเห็นพ้องต้องกันให้กลับการบล็อก

ดูเพิ่ม