ผู้ใช้ที่ถูกบล็อกนี้กำลังขอให้ทบทวนการบล็อกของเขา:

ปลดบล็อก (ปูมการบล็อกการบล็อกที่ยังมีผลเรื่องที่เขียนการแก้ไขที่ถูกลบปูมตัวกรองการละเมิดกฎปูมการสร้างบัญชีเปลี่ยนการตั้งค่าบล็อกปลดบล็อก)


เหตุผลคำขอ:

หากคุณปฏิเสธคำขอปลดบล็อกนี้ ให้แทนที่แม่แบบนี้ด้วยโค้ดด้านล่าง เปลี่ยน ระบุเหตุผลที่ปฏิเสธที่นี่ เป็นเหตุผลที่เจาะจง

{{พิจารณาปลดบล็อกแล้ว | 1=เหตุผลคำขอต้นฉบับ | decline=ระบุเหตุผลที่ปฏิเสธที่นี่ ~~~~}}

หากคุณสนองคำขอปลดบล็อกนี้ ให้แทนที่แม่แบบนี้ด้วยโค้ดด้านล่าง เปลี่ยน ระบุเหตุผลที่สนองที่นี่ เป็นเหตุผลที่เจาะจง

{{พิจารณาปลดบล็อกแล้ว | 1=เหตุผลคำขอต้นฉบับ | accept=ระบุเหตุผลที่สนองที่นี่ ~~~~}}
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การใช้

ให้ลอกโค้ดด้านล่างไปติดในหน้าคุยกับผู้ใช้ของคุณ

{{ปลดบล็อก | เหตุผล=ระบุเหตุผลตรงนี้ ~~~~}}

ให้เปลี่ยน "ระบุเหตุผลตรงนี้" เป็นเหตุผลว่าทำไมคุณจึงคิดว่าควรถูกปลดบล็อก แนะนำให้อ่านการอุทธรณ์การบล็อกก่อน