วิกิพีเดีย:การยกเว้นการระงับหมายเลขไอพี

ตามปกติแล้วการบล็อกไอพีระยะยาวไม่ส่งผลต่อผู้ใช้ที่ล็อกอิน อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งการบล็อกไอพีระยะยาวจำเป็นต้องบล็อกทั้งผู้ใช้ไม่ล็อกอินและผู้ใช้ที่ล็อกอินเพื่อป้องกันการก่อกวน ซึ่งโดยปกติแล้วผู้ดูแลระบบสามารถบล็อกผู้ใช้คนอื่น ๆ ได้และสามารถปลดบล็อกตัวเองได้ ในขณะที่ผู้ใช้ทั่วไปสามารถขอสิทธิยกเว้นการบล็อกไอพี (IP block exemption) ได้หากมีเหตุผลที่ดีพอ

ในการยกเว้นการบล็อกไอพีนั้น ผู้ใช้ที่ขอให้มีการยกเลิกการบล็อกไอพีนั้นจะสามารถแก้ไขได้โดยไม่ถูกจำกัดสิทธิ์อันเนื่องมาจากไอพีจริงของผู้ใช้นั้นถูกบล็อกโดยผู้ดูแลระบบเนื่องจากการก่อกวนหรือการกระทำที่ไม่ได้มาจากผู้ใช้คนนั้นแต่มาจากไอพีเดียวกัน นอกจากนี้การยกเว้นการบล็อกไอพีนี้สามารถทำให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขในวิกิพีเดียได้โดยไม่ทิ้งร่องรอยไอพีจริงไว้ (นิรนาม) โดยใช้โปรแกรมเช่นทอร์ได้ อย่างไรก็ดีหากผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นการบล็อกไอพีทำการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการใช้บัญชีในทางที่ผิดเช่นก่อกวน อาจทำให้ผู้ใช้ถูกถอดสิทธิ์ในการยกเว้นการบล็อกไอพีได้

อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 เริ่มเกิดปัญหาจากผู้จัดการโครงการ (steward) บล็อกเลขไอพีเป็นช่วงกว้างซึ่งมีผลทั่วโลก ทำให้เกิดปัญหาในการขอยกเว้นการระงับหมายเลขไอพีเนื่องจากล็อกอินไม่ได้ จึงเปิดให้สามารถขอระงับหมายเลขไอพีทางอีเมลของผู้ดูแลระบบอีกช่องทางหนึ่ง

การขอสิทธิ และการอนุมัติ

การขอสิทธิการยกเว้นการบล็อกไอพีมีอยู่ 2 ประเภท

  • ผู้ใช้ที่ล็อกอินเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบล็อกซึ่งเกิดจากการก่อกวนโดยสามารถให้สิทธินี้ได้โดยจะสามารถแก้ไขได้โดยไม่ได้รับผลกระทบจากการที่หมายเลขไอพีที่ถูกบล็อก
  • ในสถานการณ์ที่คับขัน การแก้ไขอาจจะได้รับอนุญาตให้แก้ไขโดยไม่ระบุชื่อผู้ใช้ผ่านทาง ทอร์หรือไอพีพร็อกซี่

โดยทั้งสองกรณีผู้ใช้ที่ขอรับสิทธิ์จะต้องไม่นำสิทธิ์การยกเว้นการบล็อกไอพีนั้นไปใช้เพื่อการก่อกวนผู้ใช้อื่น

สามารถขอได้ด้านล่าง โดยใช้แบบที่กำหนด

หากคุณถูกบล็อกไม่ให้ล็อกอินจากผู้จัดการโครงการ สามารถส่งอีเมลถึงผู้ดูแลระบบวิกิพีเดียภาษาไทยคนใดก็ได้ (แต่ขึ้นอยู่กับคนว่าจะตอบหรือไม่ เร็วหรือช้า)

การถอดสิทธิ์การยกเว้นการบล็อกไอพี

ผู้ดูแลระบบอาจพิจารณาถอดสิทธิ์การยกเว้นการบล็อกไอพีได้ในกรณีต่อไปนี้

  • ผู้ใช้ที่ได้รับไม่จำเป็นต้องได้รับสิทธิ์การบล็อกไอพีอีกต่อไป (มีการเลิกบล็อกทั้งผู้ใช้ที่ล็อกอินและไม่ล็อกอินแล้ว และคาดว่าอาจไม่มีการบล็อกไอพีนั้นอีกหากไอพีนั้นไม่มีการก่อกวนระหว่างนั้น ผู้ใช้ที่โดนบล็อกไอพีสามารถแก้ไขโดยไม่ต้องใช้พร็อกซี หรือผู้ใช้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลระบบซึ่งจะได้รับการยกเว้นการบล็อกไอพีอยู่แล้ว)
  • มีการนำสิทธิ์การบล็อกไอพีไปใช้ในการก่อกวน หรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้เมื่อเสนอขอรับสิทธิ์

การขอสิทธิการเป็นผู้ยกเว้นการบล็อกไอพี

กรุณาใส่คำขอด้านล่างนี้ โดยใช้แม่แบบ
{{subst:ขอสิทธิไอพี|<!--ใส่ชื่อผู้ใช้-->|<!--ใส่เหตุผล-->|--~~~~|รอการอนุมัติ}} 
โดยห้ามเปลี่ยนคำว่า "รอการอนุมัติ" ที่พารามิเตอร์สุดท้าย เว้นแต่ผู้ดูแลระบบจะมาพิจารณาการมอบสิทธิ โดยจะต้องมีส่วนร่วมในวิกิพีเดียไทยเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน และมีการแก้ไขไม่น้อยกว่า 500 ครั้ง

คำขอสิทธิได้รับการเก็บคำไว้ในกรุ โปรดดู วิกิพีเดีย:การยกเว้นการระงับหมายเลขไอพี/กรุ สำหรับรายการคำขอในอดีต

คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ

  • ถ้าเลขที่อยู่ไอพีที่ขอยกเว้นการระงับหมายเลขไอพีถูกผู้ตรวจสอบผู้ใช้บล็อก ให้ตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบผู้ใช้ก่อนมอบสิทธิดังกล่าว เพื่อให้ไม่กระทบต่อการบล็อกอันเนื่องจากข้อมูลลับที่ผู้ตรวจสอบผู้ใช้ได้รับ
  • การยกเว้นการระงับหมายเลขไอพีสามารถถูกทบทวนและอุทธรณ์ได้ การยกเว้นการระงับหมายเลขไอพีอาจถูกเพิกถอนได้ถ้ามีหลักฐานอันน่าเชื่อถือหรือความกังวลต่อการละเมิด ผู้ดูแลระบบควรปรึกษาผู้อื่นก่อนหากไม่แน่ใจ
  • เมื่อพิจารณา พึงตรวจสอบประวัติการแก้ไขของผู้เขียนและช่วงไอพีที่ถูกบล็อกก่อนตัดสินใจ
  • การยกเว้นการระงับหมายเลขไอพีกระทำผ่านหน้า Special:UserRights และผู้ที่ได้สิทธิแล้วจะเห็นเป็นกลุ่มผู้ใช้ใน Special:ListUsers ซึ่งดูย้อนหลังได้

ดูเพิ่ม