วิกิพีเดีย:บล็อกอัตโนมัติ

Gmaxwell ได้ทำการก่อกวนวิกิพีเดีย ด้วยหุ่นเชิด Bad article creation bot ส่งผลให้การประชุม Wikiconference NYC 2009 ต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากการบล็อกอัตโนมัติ

การบล็อกอัตโนมัติ เป็นการบล็อกโดยซอฟต์แวร์มีเดียวิกิ ซึ่งเมื่อผู้ใช้ถูกบล็อกแล้ว ไอพีที่ผู้ถูกบล็อกใช้จะถูกบล็อกทันทีโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการแก้ไขจากผู้ใช้ที่ถูกบล็อกก่อนหน้านี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ใช้คนอื่นๆ ที่ใช้งานต่อด้วย

ข้อความเตือนบล็อกอัตโนมัติ

  ขณะนี้คุณไม่สามารถแก้ไขวิกิพีเดียได้เนื่องจากที่อยู่ไอพีของคุณถูกบล็อกอัตโนมัติ
แต่คุณยังอ่านหน้าวิกิพีเดียได้ตามปกติ


การบล็อกมีสาเหตุจากมีบางคนที่ใช้ที่อยู่ไอพีหรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ร่วมกับผู้อื่นถูกบล็อก ฉะนั้นผู้ใช้ทุกคนที่ใช้ที่อยู่ไอพีนี้แก้ไขหน้าจึงถูกระงับอัตโนมัติตามไปด้วยเพื่อป้องกันการละเมิดจากผู้กระทำผิด ผู้ใช้ที่บริสุทธิ์บางทีอาจได้รับลูกหลงไปด้วย

คนส่วนใหญ่ที่เห็นสารนี้ไม่ได้กระทำผิด การบล็อกบางประเภทจำกัดการแก้ไขจากผู้ให้บริการหรือบริษัทโทรคมนาคมบางเจ้าเพื่อตอบโต้การละเมิดหรือการก่อกวนล่าสุด และมีผลต่อผู้ใช้ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน กรุณาดูวิธีการปฏิบัติต่อไปด้านล่างหากคุณเห็นว่าตัวเองไม่ได้กระทำผิด

ผู้ใช้ที่อยู่ไอพีนี้ถูกบล็อกโดย วิกิพีเดีย ด้วยเหตุต่อไปนี้ (ดูนโยบายการบล็อก):

ข่มขู่ ใส่ร้าย หรือก่อความรำคาญ

มีกำหนดหมดอายุบล็อกเมื่อ: $6 เลขที่การบล็อกคือ: 1234

แม้ถูกบล็อกแล้ว ปกติคุณน่าจะยังแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตัเวองและส่งอีเมลหาผู้ใช้และผู้ดูแลระบบคนอื่นได้อยู่


หมายความว่าอะไร?

เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่นอีกหลายแห่ง บางทีผู้ดูแลระบบวิกิพีเดียก็บล็อกบัญชีและช่วงไอพีซึ่งตัดสินแล้วว่ารับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มีปัญหา คุณอาจได้รับลูกหลงจากการบล็อกเป็นช่วงนี้ ทำให้บัญชีของคุณพลอยแก้ไขหน้าไม่ได้ตามไปด้วย ถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขได้โดยความผิดพลาด ปกติคุณน่าจะกลับมาแก้ไขได้อย่างรวดเร็วหากแจ้งผู้ดูแลระบบให้รับทราบปัญหา กล่องด้านบนได้ให้สารนิเทศที่คุณต้องการไว้แล้ว

บล็อกคืออะไร?
บล็อกเป็นมาตการที่ใช้ป้องกันวิกิพีเดียจากการใช้ที่อาจไม่เหมาะสม หรือมีการแก้ไขดัดแปลงที่ฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบัติของเรา เมื่อหมดเวลาการบล็อกแล้ว มักจะกลับมาแก้ไขได้ตามปกติเว้นเสียแต่ยังเกิดปัญหาขึ้นซ้ำซาก บล็อกนี้สามารถใช้กับบัญชีผู้ใช้ ไอพีหนึ่ง หรือช่วงไอพีก็ได้
สาเหตุหลักของบล็อกอัตโนมัติ
เกิดจากที่อยู่ไอพีของคุณไปตรงกับบัญชีอื่นที่ถูกบล็อก หรือซอฟต์แวร์เชื่อว่าบัญชีหรือไอพีของคุณเชื่อมกับบัญชีอื่นที่ถูกบล็อก ลองขอสารนิเทศเพิ่มเติม และ/หรือ ขอปลดบล็อก และเนื่องจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบางเจ้ามีการสุ่มเลขไอพี ทำให้การบล็อกอัตโนมัติอาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชีที่กระทำผิดในครั้งนั้น

การแก้ปัญหาที่เกิดจากบล็อกอัตโนมัติ

คำขอปลดบล็อก

หากคุณได้รับผลกระทบจาการบล็อกนี้อย่างไม่เป็นธรรม กรุณาคัดลอกและวางข้อความต่อไปนี้ ณ ด้านล่างสุดของหน้าคุยกับผู้ใช้ของตัวเอง:

{{unblock-auto|2=<nowiki>ข่มขู่ ใส่ร้าย หรือก่อความรำคาญ</nowiki>|3=วิกิพีเดีย|4=1234}}

จะมีผู้ดูแลระบบตามไปทบทวนการบล็อกเมื่อคุณเพิ่มแม่แบบข้างต้นไว้ถูกที่แล้ว

ถ้าคุณประสบปัญหานี้ซ้ำ ๆ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือฝ่ายไอทีของบริษัทคุณ และขอให้ติดต่อ XFF project ของมูลนิธิวิกิมีเดีย เกี่ยวกับการเปิดใช้งานส่วนหัวเอชทีทีพี X-Forwarded-For ไว้บนพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งน่าจะช่วยลดโอกาสที่คุณจะได้รับผลกระทบจากการบล็อกอัตโนมัติในอนาคต

  บล็อกอัตโนมัติ เป็นหน้านโยบาย วิธีใช้ หรือหน้าโครงการของวิกิพีเดียที่ยังเป็นโครง
หน้าวิธีใช้ และหน้าโครงการของวิกิพีเดียภาษาไทย อาจต่างกับวิกิพีเดียภาษาอื่น ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานนโยบายเดียวกัน