หะริน หงสกุล

พลอากาศเอก หะริน หงสกุล (29 สิงหาคม พ.ศ. 245710 มีนาคม พ.ศ. 2551) อดีตประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[1] และประธานรัฐสภา

หะริน หงสกุล
ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
ดำรงตำแหน่ง
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520
(0 ปี 327 วัน)
ก่อนหน้า พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 – 22 เมษายน พ.ศ. 2522
(1 ปี 148 วัน)
ประธานรัฐสภา
ในฐานะประธานวุฒิสภา
ดำรงตำแหน่ง
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
(3 ปี 314 วัน)
ถัดไป จารุบุตร เรืองสุวรรณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 29 สิงหาคม พ.ศ. 2457
จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
เสียชีวิต 10 มีนาคม พ.ศ. 2551 (อายุ 93 ปี)
ประเทศไทย
คู่สมรส คุณหญิงสว่างจิตต์ หงสกุล (คฤหานนท์)
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพอากาศ
ยศ RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก
บังคับบัญชา ผู้บัญชาการทหารอากาศ

พลอากาศเอกหะริน หงสกุล เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุตรของหลวงอนุภาณดิสยานุสรรค์ กับ พระพี่เลี้ยงหวน หงสกุล(2428-2532) [2] ในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ [3] จบการศึกษาชั้นมัธยมจาก โรงเรียนเทพศิรินทร์ และโรงเรียนนายร้อยทหารบก จากนั้นศึกษาต่อวิชาการบิน และย้ายไปสังกัดกองทัพอากาศไทย และไปศึกษาต่อวิชาเสนาธิการทหารอากาศ ที่ ประเทศอังกฤษ ขณะมียศเป็นนาวาอากาศโท เพื่อเตรียมการจัดตั้งโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศและโรงเรียนนายเรืออากาศของไทย นายทหารที่เดินทางไปศึกษาพร้อมกันในครั้งนั้นคือ นาวาอากาศโททวี จุลละทรัพย์ นาวาอากาศตรีสวัสดิ์ โพธิ์วิหคและ นาวาอากาศตรีละเอิบ ปิ่นสุวรรณ์ [4]

พลอากาศเอก หะริน เคยเป็นผู้ช่วยทูตทหารอากาศประจำกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ต่อมามีตำแหน่งทางการทหารสูงสุด เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหลายสมัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน เมื่อ พ.ศ. 2519-2520 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[1] พ.ศ. 2520-2522 และประธานวุฒิสภา พ.ศ. 2522-2526 เป็นประธานรัฐสภาระหว่าง พ.ศ. 2519-2526

พลอากาศเอก หะริน เป็นนักเขียน มีผลงานการเขียนประจำในหนังสือต่วย'ตูน [2] และได้รับการเชิดชูเกียรตินักเขียนอาวุโส รางวัลนราธิป ประจำปี พ.ศ. 2546 [5]

พลอากาศเอก หะริน หงสกุล สมรสกับคุณหญิงสว่างจิตต์ หงสกุล (คฤหานนท์) (5 สิงหาคม พ.ศ. 2465 - 19 กันยายน พ.ศ. 2562) อดีตนางสาวไทยประจำปี พ.ศ. 2483 เมื่อ พ.ศ. 2485 [6] มีบุตร 3 คน คือ

 • พลอากาศโทหญิงสหัทยา ประภาวัต เกิดวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2486 สมรสกับ พล.ต.ท.เกียรติศักดิ์ ประภาวัต มีธิดาหนึ่งคนคือ
  • นางบงกชเกศ ศาลิคุปต เกิดวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2510 สมรสกับนายจุลทัย ศาลิคุปต มีบุตรธิดาสามคน ได้แก่
   • นางสาวบราลี ศาลิคุปต
   • นายปรินท์ ศาลิคุปต
   • นายกวิน ศาลิคุปต
 • คุณหญิงสทนา โสณกุล ณ อยุธยา เกิดวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2489 สมรสกับพันเอก (พิเศษ) หม่อมราชวงศ์ถวัลย์มงคล โสณกุล (23 มิถุนายน พ.ศ. 2483 - 13 กันยายน 2533) มีบุตรธิดาสองคน ได้แก่
  • หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล เกิดวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 สมรสกับนางกุลศรา โสณกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม สุจารีรัตน์) มีบุตรหนึ่งคน คือ
   • นายกุลมงคล โสณกุล ณ อยุธยา
  • หม่อมหลวงรัตนมงคล โสณกุล (31 มกราคม 2525) สมรสกับนายรัชกร ชยาภิรัต
 • พลอากาศโทรวิน หงสกุล เกิดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 สมรสกับนางงามพร้อม หงสกุล (สกุลเดิม ศิริวงศ์) มีบุตรธิดาสองคน ได้แก่
  • นางสาวพรนรี หงสกุล เกิดวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519
  • เรืออากาศเอกธัชพงศ์ หงสกุล เกิดวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2524 สมรสกับเรืออากาศเอกหญิง ทันตแพทย์หญิง วริศา หงสกุล (สกุลเดิม เธียรธนู)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า หะริน หงสกุล ถัดไป
ไม่มีวุฒิสภา    
ประธานวุฒิสภา
(9 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2526)
  จารุบุตร เรืองสุวรรณ