คุณหญิงนอกทำเนียบ

นวนิยายไทยที่ประพันธ์โดย วิมล เจียมเจริญ

คุณหญิงนอกทำเนียบ เป็นบทประพันธ์ของ ทมยันตี[1] ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แล้วอีก 4 ครั้ง ครั้งโดยครั้งแรกในรูปแบบภาพยนตร์ในปี พ.ศ. 2517 สร้างโดย สหมงคลฟิล์ม และจิรายุโปรดักชั่น นำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สุทิศา พัฒนุช ออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2517 ที่โรงภาพยนตร์โคลีเซี่ยม

คุณหญิงนอกทำเนียบ
สร้างโดยบริษัท ดีมาก โปรดักชั่น จำกัด
เขียนโดยบทประพันธ์ :
สร้างสรรค์ สันติมณีรัตน์
บทโทรทัศน์ :
วรรณา แต่งพสุเลิศ
กำกับโดยปกาสิต กิ่งศักดิ์
แสดงนำจิระ ด่านบวรเกียรติ
ผู้ประพันธ์ดนตรีแก่นเรื่องเจ็บเพราะรัก - เกต จิณภัค อาร์ สยาม
จำนวนตอน31 ตอน
การผลิต
ผู้อำนวยการสร้างกุลณัฐ กุลปรียาวัฒน์
ความยาวตอน60 นาที / ตอน
ออกอากาศ
เครือข่ายสถานีโทรทัศน์ช่อง 8
ออกอากาศพ.ศ. 2558 –
พ.ศ. 2558

และต่อมาถูกนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์อีก 4 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2523 (ช่อง 5) ในปี พ.ศ. 2527 (ช่อง 3) ในปี พ.ศ. 2535 (ช่อง 7) และในปี พ.ศ. 2558 (ช่อง 8)[2]

รายชื่อนักแสดง

แก้
ปี พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2558
รูปแบบ ภาพยนตร์ 35 มม. ละคร ช่อง 5 ละคร ช่อง 3 ละคร ช่อง 7 ละคร ช่อง 8
ผู้สร้าง จิรายุโปรดักชั่น
สหมงคลฟิล์ม
รัศมีดาวการละคร
กนกวรรณ ด่านอุดม
เอ็น แอนด์ เอ็น ดาราวิดีโอ ดีมาก โปรดักชั่น
บทการแสดง ส.อาสนจินดา สุภาว์ เทวกุล นกยูง ปราณประมูล วรรณา แต่งพสุเลิศ
ผู้กำกับการแสดง เนรมิต อดุลย์ ดุลยรัตน์ กำธร สุวรรณปิยะศิริ มานพ สัมมาบัติ ปกาสิต กิ่งศักดิ์
ปราจิต สมบัติ เมทะนี อดุลย์ ดุลยรัตน์ ภิญโญ ทองเจือ นพพล โกมารชุน พีท ทองเจือ
คุณหญิงอรุณวตี สุทิศา พัฒนุช มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช นันทวัน เมฆใหญ่ อภิรดี ภวภูตานนท์ นุสบา ปุณณกันต์
ศจี อรัญญา นามวงศ์ วิยะดา อุมารินทร์ ลินดา ค้าธัญเจริญ นุสบา ปุณณกันต์ นิดา พัชรวีระพงษ์
สุพรรณ อนันต์ สัมมาทรัพย์ จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ เป็นหนึ่ง ไชยชิต วิทิต แลต จิระ ด่านบวรเกียรติ
แกมแก้ว มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช ปวีณา ปิจเปี่ยมกิจ ณัฐกานต์ เศรษฐบุตร ศิตา เมธาวี กฤตพร หาญโยธิน
ชีวิน ภูษิต อภิมัน สมภพ เบญจาธิกุล ดิลก ทองวัฒนา มาฬิศร์ เชยโสภณ วิทวัส สิงห์ลำพอง
ศิริกัญญา วัชรารัศมี สุนทรพนาเวช พรปวีณ์ เทพมงคล
รัชนีฉาย เมตตา รุ่งรัตน์ นงลักษณ์ โรจนพรรณ สุกัญญา นาคสนธิ์ รักษ์สุดา สินวัฒนา ไอยวริญท์ โอสถานนท์
จุก รุ้งจันทร์ จิตรา กิ่งดาว ดารณี เมตตา รุ่งรัตน์ วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง กัลยา เลิศเกษมทรัพย์
พ่อของสุพรรณ ราม ราชพงษ์
แม่ปริก ชูศรี มีสมมนต์ ชูศรี มีสมมนต์ เมตตา รุ่งรัตน์ อำภา ภูษิต
ป้าวรรณ นฤมล นิลวรรณ
สมถวิล อรัญญา ประทุมทอง
อู๊ด ชนิตา สุภาพันธ์
โสภา รุ่งทิวา คงสนุ่น
ดนัย ประจัญพล วงษ์ดนตรี
รัตนพร กุลจิรา แสงประทุม
มะแม (รับเชิญ) ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์
ศรี (รับเชิญ) จำรูญ หนวดจิ๋ม สมพงษ์ พงษ์มิตร ชุมพร เทพพิทักษ์ อนันต์ บุนนาค
แม่ของรัชนีฉาย (รับเชิญ) ไปรมา รัชตะ
สิงห์ (รับเชิญ) เวนย์ ฟอลโคเนอร์
คุณหญิงเดี้ยง (รับเชิญ) นริสา พรหมสุภา
ศจี (วัยเด็ก) (รับเชิญ) ด.ญ.ขวัญฤดี กลมกล่อม ด.ญ.สกุลรัตน์ ใจซื่อ
แขกร่วมงาน (รับเชิญ) กุลณัฐ ปรียะวัฒน์
หลวงพ่อ (รับเชิญ) โยธิน มาพบพันธ์

อ้างอิง

แก้
  1. "คุณหญิงนอกทำเนียบ". ไทยรัฐ.
  2. "พีท-นุส-ฟลุค-แตงโม เปิดศึกดงผู้ดี ใน คุณหญิงนอกทำเนียบ". สนุก.คอม.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้