อตีตา

ละครโทรทัศน์ไทย

อตีตา เป็นชื่อหนึ่งในบทประพันธ์ของ ทมยันตี ที่นำเสนอเรื่องราวของการเดินทางต่างภพระหว่างอดีตและปัจจุบันมาบรรจบกัน โดยมีเรื่องของประวัติศาสตร์ศึกบางระจัน สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา (ก่อนเสียกรุงครั้งที่ 2)[1]

อตีตา
สร้างโดยเจเอสแอลโกลบอลมีเดีย
เขียนโดยบทประพันธ์
ทมยันตี
บทโทรทัศน์
อักษราวุธ และ อัณณ์
กำกับโดยวินัย ปฐมบูรณ์
แสดงนำอรรคพันธ์ นะมาตร์
ภัทรเดช สงวนความดี
ฝนทิพย์ วัชรตระกูล
ทิสานาฏ ศรศึก
ดนตรีแก่นเรื่องเปิด"อตีตา" ร้องโดย ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (2559)
ดนตรีแก่นเรื่องปิด"เธอคือความรัก" ร้องโดย ปิ่นประภา วินสน (2559)
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย
จำนวนตอน17 ตอน
การผลิต
ความยาวตอน2560 : 130 นาที
ออกอากาศ
เครือข่ายสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ออกอากาศ17 มกราคม 2559 –
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รายชื่อนักแสดง

แก้
ปี พ.ศ. 2544 2559
สถานีออกอากาศ ช่อง 7
ผู้ผลิต ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น เจเอสแอลโกลบอลมีเดีย
บทโทรทัศน์ วีระประวัติ วงศ์พัวพันธ์ อักษราวุธ
ผู้กำกับการแสดง กษมา นิสสัยพันธ์ วินัย ปฐมบูรณ์
วันเวลาออกอากาศ จันทร์ - อังคาร ศุกร์ - อาทิตย์ 20.15 - 22.20
ตัวละคร นักแสดงหลัก
เมืองใจ วินัย ไกรบุตร อรรคพันธ์ นะมาตร์
ศิโรตม์ / ศรี อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร ภัทรเดช สงวนความดี
กาหลง / ลติกา (ตีน่า) ทราย เจริญปุระ ฝนทิพย์ วัชรตระกูล
จันกะพ้อ / เพนนี (เพ็ญ) ยศวดี หัสดีวิจิตร ทิสานาฏ ศรศึก
ตัวละคร นักแสดงสมทบ
พระอาจารย์ธรรมโชติ เสรี หวังในธรรม สรพงศ์ ชาตรี
ลลินี จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา จาด้า อินโตร์เร
ปานทิพย์ ดวงดาว จารุจินดา เดือนเต็ม สาลิตุล
นายจันหนวดเขี้ยว สรพงศ์ ชาตรี วินัย ไกรบุตร
อรรถวิทย์ ทัตพงษ์ พงษทัต ภาณุ สุวรรณโณ
ปรางทอง นีรนุช อติพร มัณฑนา หิมะทองคำ
ลำเจียก / วิมล ฉันทนา กิติยาพันธ์ ไปรมา รัชตะ
นายทองเหม็น ธนภัทร เทียนทอง อรุชา โตสวัสดิ์
นายแท่น เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ ธนายง ว่องตระกูล
อรรถ - ปราบ ยุทธพิชัย
นายอิน อมรเทพ เสือปาน เอก ธณากร
ขุนสรรค์ ธนายง ว่องตระกูล ธนา สินประสาธน์
อาจารย์มั่น - ไกรลาศ เกรียงไกร
คุณหญิงลัดดา - วาสนา พูนผล
ก้องเกียรติ - สมิท ธนโชติ
โสรัจ - กนต์ธร เตโชฬาร
ศิรส ฐานชน จันทร์เรือง ตรีวรัตถ์ ชุติวัฒน์ขจรชัย
ยศสันต์ - ธัญวิทย์ เจนอักษร
นายก้าน วัชระ สิทธิกุล จิรกิตติ์ สุวรรณภาพ
นายเผือก วีระชัย หัตถโกวิท ภพพล ประเทศไทย
เอี้ยง - ฉัตรรัตน์ วัฒน์จินดาสิริ
สา - สฤญญา เอี่ยมสะอาด
นายกองเย่ยิ - ภูริวัชร์ งามทรัพย์มณี
- จักรกฤษณ์ แตงสุวรรณ
นายกองมินอาว - ฌอน บูรณะหิรัญ
เฟื่อง - ศศิธร พานพิมพ์
เฟื้อง - ประภัสสร ธัญญวานิช
ปล้อง - ร.ต.หญิงภรณ์ทิพย์ วิริยะ
ไม้ - อิสรพงศ์ ดอกยอ
โต - ศิระ ศิริวิชญ์
วิมาลา / วีวี่ - ปาลิดา รุ่งพงศ์วัฒน์
ดร.องอาจ ญาณี ตราโมท -
เนเมียวสีหบดี รุจน์ รณภพ รัชเมศฐ์ ไชยพิชญารัตน์
นายทองแสงใหญ่ เมตตา เต็มชำนาญ
พันเรือง ปรีชา เกตุคำ
นายโชติ สุรพล ไพรวัลย์
ทองแก้ว อัมพล สวนสุข
นายดอก ประสงค์ แสไพศาล
นายเมือง สมาน หินลาด
นักรบบางระจัน - นันท์วัฒน์ โพธิ์ทอง
หลวงยุทธสรเดช แพททริค บลุยเก้
มะย่าหม่อง - ตรีพล พรมสุวรรณ
น้อย ด.ญ. ณภัค เจนจิตรานนท์
จันกะพ้อ / เพ็ญ (วัยเด็ก) ด.ญ. พิมประภา ตั้งประภาพร ด.ญ. ชนิกานต์ ตังกบดี
ดาหลา ด.ญ.ณปภัช วรพฤทธานนท์
ศิโรตม์ / ศรี (วัยเด็ก) ด.ช.พีรพล เพิ่มเพ็ชร
ตัวละคร นักแสดงรับเชิญ
พระยารัตนาธิเบศร์ ภาค ภัทรพงษ์ เศรษฐา ศิระฉายา
สุก - รอง เค้ามูลคดี
หมอนันทเดช - ภูริ หิรัญพฤกษ์
หลวงศรเสนี สมภพ เบญจาธิกุล พอเจตน์ แก่นเพชร
สุกี้นายกอง ธนะชัย นิลฉ่ำ ทนงศักดิ์ ศุภการ
ปัทมิกา - ผุสชา โทณะวณิก

เพลงประกอบละคร

แก้
  • พ.ศ. 2544

เพลง เลือดไทย ขับร้องโดย ชิตพงษ์ ตรีมาศ

  • พ.ศ. 2559

เพลง อตีตา ขับร้องโดย ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

เพลง เธอคือความรัก ขับร้องโดย จีจี้ ปิ่นประภา วินสน

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "รีรันความสนุกอีกครั้ง "อตีตา – สุภาพบุรุษชาวดิน" คืนจอ". ผู้จัดการออนไลน์.