อตีตา เป็นชื่อหนึ่งในบทประพันธ์ของ ทมยันตี ที่นำเสนอเรื่องราวของการเดินทางต่างภพระหว่างอดีตและปัจจุบันมาบรรจบกัน โดยมีเรื่องของประวัติศาสตร์ศึกบางระจัน สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา มาเกี่ยวข้อง

อตีตา
สร้างโดยเจเอสแอลโกลบอลมีเดีย
เขียนโดยบทประพันธ์
ทมยันตี
บทโทรทัศน์
อักษราวุธ และ อัณณ์
กำกับโดยวินัย ปฐมบูรณ์
แสดงนำอรรคพันธ์ นะมาตร์
ภัทรเดช สงวนความดี
ฝนทิพย์ วัชรตระกูล
ทิสานาฏ ศรศึก
ธีมเปิด"อตีตา" ร้องโดย ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (2559)
ธีมปิด"เธอคือความรัก" ร้องโดย ปิ่นประภา วินสน (2559)
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย
จำนวนตอน17 ตอน
การผลิต
ความยาวตอน2560 : 130 นาที
ออกอากาศ
เครือข่ายสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ออกอากาศ17 มกราคม 2559 –
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รายชื่อนักแสดงแก้ไข

ปี พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2559
สถานีออกอากาศ ช่อง 7
ผู้จัดละคร ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น เจเอสแอลโกลบอลมีเดีย
บทโทรทัศน์ วีระประวัติ วงศ์พัวพันธ์ อักษราวุธ และ อัณณ์
ผู้กำกับการแสดง กษมา นิสสัยพันธ์ สถาพร นาควิไลโรจน์
วินัย ปฐมบูรณ์
วันเวลาออกอากาศ จันทร์ - อังคาร ศุกร์ - อาทิตย์ 20.15 - 22.20
เมืองใจ วินัย ไกรบุตร อรรคพันธ์ นะมาตร์
ศิโรตม์ / ศรี อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร ภัทรเดช สงวนความดี
กาหลง / ลติกา (ตีน่า) ทราย เจริญปุระ ฝนทิพย์ วัชรตระกูล
จันกะพ้อ / เพนนี (เพ็ญ) ยศวดี หัสดีวิจิตร ทิสานาฏ ศรศึก
ปานทิพย์ ดวงดาว จารุจินดา เดือนเต็ม สาลิตุล
อรรถวิทย์ ทัตพงษ์ พงษทัต ภาณุ สุวรรณโณ
ศิรส ฐานชน จันทร์เรือง ตรีวรัตถ์ ชุติวัฒน์ขจรชัย
ปรางทอง นีรนุช อติพร มัณฑนา หิมะทองคำ
ลำเจียก / วิมล ฉันทนา กิติยาพันธ์ ไปรมา รัชตะ
วิมาลา / วีวี่ - ปาลิดา รุ่งพงศ์วัฒน์
ก้องเกียรติ - สมิท ธนโชติ
คุณหญิงลัดดา - วาสนา พูนผล
อรรถ - ปราบ ยุทธพิชัย
หมอนันทเดช - ภูริ หิรัญพฤกษ์
ดร.องอาจ ญาณี ตราโมท -
หลวงศรเสนี สมภพ เบญจาธิกุล พอเจตน์ แก่นเพชร
พระยารัตนาธิเบศร์ ภาค ภัทรพงษ์ เศรษฐา ศิระฉายา
พระอาจารย์ธรรมโชติ เสรี หวังในธรรม สรพงศ์ ชาตรี
เนเมียวสีหบดี รุจน์ รณภพ รัชเมศฐ์ ไชยพิชญารัตน์ (ปัญญาพล เดชสงค์)
นายจันหนวดเขี้ยว สรพงศ์ ชาตรี วินัย ไกรบุตร
นายแท่น เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ ธนายง ว่องตระกูล
ขุนสรรค์ ธนายง ว่องตระกูล ธนา สินประสาธน์
นายทองเหม็น ธนภัทร เทียนทอง อรุชา โตสวัสดิ์
สุกี้นายกอง ธนะชัย นิลฉ่ำ ทนงศักดิ์ ศุภการ
นายทองแสงใหญ่ เมตตา เต็มชำนาญ
พันเรือง ปรีชา เกตุคำ
นายโชติ สุรพล ไพรวัลย์
ทองแก้ว อัมพล สวนสุข
นายดอก ประสงค์ แสไพศาล
นายเมือง สมาน หินลาด
นายอิน อมรเทพ เสือปาน เอก ธณากร
อาจารย์มั่น - ไกรลาศ เกรียงไกร
ยศสันต์ - ธัญวิทย์ เจนอักษร
นายก้าน วัชระ สิทธิกุล จิรกิตติ์ สุวรรณภาพ
นายเผือก วีระชัย หัตถโกวิท ภพพล ประเทศไทย
นักรบบางระจัน - นันท์วัฒน์ โพธิ์ทอง
สุก - รอง เค้ามูลคดี
หลวงยุทธสรเดช แพททริค บลุยเก้
ปัทมิกา - ผุสชา โทณะวณิก
เอี้ยง - เห็ดเผาะ เชิญยิ้ม
สา - สฤญญา เอี่ยมสะอาด
เฟื่อง - ศศิธร พานพิมพ์
เฟื้อง - ประภัสสร ธัญญวานิช
ปล้อง - ร.ต.หญิงภรณ์ทิพย์ วิริยะ
มะย่าหม่อง - ตรีพล พรมสุวรรณ
โต - ศิระ ศิริวิชญ์
ไม้ - อิสรพงศ์ ดอกยอ
นายกองเย่ยิ - ภูริวัชร์ งามทรัพย์มณี
นายกองมินอาว - ฌอน บูรณะหิรัญ
โสรัจ - กนต์ธร เตโชฬาร
น้อย ด.ญ. ณภัค เจนจิตรานนท์
จันกะพ้อ/ เพ็ญ (วัยเด็ก) ด.ญ. พิมประภา ตั้งประภาพร ด.ญ. ชนิกานต์ ตังกบดี
ดาหลา ด.ญ.ณปภัช วรพฤทธานนท์
ศิโรตม์/ ศรี (วัยเด็ก) ด.ช.พีรพล เพิ่มเพ็ชร

เพลงประกอบละครแก้ไข

  • พ.ศ. 2544

เพลง เลือดไทย ขับร้องโดย ชิตพงษ์ ตรีมาศ

  • พ.ศ. 2559

เพลง อตีตา ขับร้องโดย ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

เพลง เธอคือความรัก ขับร้องโดย จีจี้ ปิ่นประภา วินสน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7: ละครวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.20 - 22.20 น.
ก่อนหน้า อตีตา ถัดไป
เก็บแผ่นดิน รักเกิดในตลาดสด
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7: ละครวันศุกร์ เวลา 20.00 - 20.15,20.45 - 22.45 วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 20:15–22:25
ก่อนหน้า อตีตา ถัดไป
ตะพดโลกันตร์ ทอง 10