ทมยันตี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ทมยันตี (Damayantī, दमयन्ती) อาจหมายถึง