ขบวนการนวพล

(เปลี่ยนทางจาก นวพล)

นวพล เป็นขบวนการที่จัดตั้งตามแผนปฏิบัติการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2517 โดยมี ดร.วัฒนา เขียววิมล เป็นผู้นำกลุ่ม และดำเนินงานร่วมกับบุคคลใน กอ.รมน. พล.ต.ท. สุรพล จุลละพราหมณ์ (ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน) พล.อ. สายหยุด เกิดผล เสนาธิการ กอ.รมน. พล.อ. วัลลภ โรจนวิสุทธิ์ เจ้ากรมข่าวกองทัพทหาร และ พล.ท. สำราญ แพทยกุล นวพลร่วมมือกับอดีตแม่ทัพภาค ธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้รับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 14

"นวพล" แปลว่า “พลังเก้า” หมายถึงกองกำลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดร. วัฒนา เขียววิมล ได้อธิบายว่านวพลคือพลังใหม่ 3 ประการ คือ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แล้วมีส่วนหนึ่งของขบวนการกระทิงแดง โดยจุดยืนเป็นขวาจัด

นวพลก่อตั้งขึ้นมาเพื่อร่วมมือกับองค์กร SEATO สร้างสัมพันธ์และช่วยเหลือสถาบันกษัตริย์ในยุคนั้น และได้ดำเนินการอยู่ในกลุ่มข้าราชการระดับ โดยยืนยันเป้าหมายและนโยบายที่เป็นเครือข่ายระหว่างคอมมิวนิสต์ที่เข้ามาสร้างสัมพันธไมตรีในประเทศไทย

ขบวนการนวพล มีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้ง ในปี พ.ศ. 2519 ในชื่อ พรรคธรรมาธิปัตย์[1]

ขบวนการนวพลมีบทบาทในการล้อมฆ่านักศึกษาในเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519[1]

บุคคลสำคัญของนวพลแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 กลุ่มนวพล จาก บันทึก 6 ตุลา

แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมแก้ไข

  • ลีเฟอร์, ไมเคิล. พจนานุกรมการเมืองสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
  • Prajak Kongkirati. “Counter-Movement in Democratic Transition: Thai Right-Wing Movements after the 1973 Popular Uprising.” Asian Review 19 (2006): 101-135.