ธงชัย วินิจจะกูล

ศาสตราจารย์ ธงชัย วินิจจะกูล นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาวไทย เกิดและโตที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย อดีตรองนายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาธรรมศาสตร์อดีตเป็นผู้นำนักศึกษาซึ่งถูกจับกุมในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ต่อมาย้ายไปสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประวัติศาสตร์ไทย ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน สหรัฐอเมริกา

ธงชัย วินิจจะกูล
ธงชัย วินิจจะกูล 2563.jpg
ธงชัย วินิจจะกูล ในปี 2563
เกิดธงชัย วินิจจะกูล
2500
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
อาชีพนักประวัติศาสตร์
มีชื่อเสียงจากกำเนิดของแนวคิดชาตินิยมในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย

เขามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิทยาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคต้นสมัยใหม่และสมัยใหม่ (คริสต์ศตวรรษที่ 19 และต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20) โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการปะทะกันทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับอารยธรรมตะวันตก ประวัติศาสตร์ความคิดและการเมืองวัฒนธรรมของสยาม/ไทย ตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน ประวัติศาสตร์ชาตินิยม ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ความทรงจำ ประวัติศาสตร์บาดแผล และวิธีที่สังคมจัดการกับอดีตที่เป็นปัญหาเหล่านั้น[1]

ประวัติการศึกษาแก้ไข

ผลงานแก้ไข

หนังสือและงานวิจัยภาษาอังกฤษแก้ไข

 1. Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation (Honolulu: University of Hawaii Press, 1994).

หนังสือและงานวิจัยภาษาไทยแก้ไข

 1. การเมืองเรื่องการกำหนดเขตเลือกตั้ง: กรณีการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร เขต 12 และ 13 ในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2531 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา, 2533).
 2. วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์แบบวงศาวิทยา (รายงานโครงการวิจัยเสริมหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534).
 3. ข้ามให้พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ 14 ตุลาฯ, 2548).
 4. ภูมิกายาและประวัติศาสตร์ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554).
 5. ประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่เหนือการเมือง: ว่าด้วยประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ (นนทบุรี: ฟ้าเดียวกัน, 2556).
 6. กำเนิดสยามจากแผนที่: ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติ (กรุงเทพฯ: อ่าน, 2556).
 7. 6 ตุลา ลืมไม่ได้ จำไม่ลง: ว่าด้วย 6 ตุลา 2519 (นนทบุรี: ฟ้าเดียวกัน, 2558).
 8. โฉมหน้าราชาชาตินิยม: ว่าด้วยประวัติศาสตร์ไทย (นนทบุรี: ฟ้าเดียวกัน, 2559).
 9. คนไทย/คนอื่น: ว่าด้วยคนอื่นของความเป็นไทย (นนทบุรี: ฟ้าเดียวกัน, 2560).

อ้างอิงแก้ไข

 1. Department of History, People - Faculty - Thongchai Winichakul, University of Wisconsin-Madison, เรียกดู 6 กันยายน พ.ศ. 2550

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข