การเมืองฝ่ายขวาจัด

การเมืองฝ่ายขวาจัด (อังกฤษ: Far-right politics) เป็นความเห็นในการเมืองถัดไปจากฝ่ายขวาของการเมืองฝ่ายซ้าย–ฝ่ายขวามากกว่าการเมืองฝ่ายขวาที่เป็นมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของลัทธิชาตินิยมแบบสุดโต่ง (extreme nationalism)[1][2] อุดมการณ์ชาติภูมินิยม (nativist) และแนวโน้มลัทธิอำนาจนิยม (authoritarian)[3][4]

คำนี้มักจะถูกใช้เพื่ออธิบายถึงลัทธินาซี[5] ลัทธินีโอ-นาซี ลัทธิฟาสซิสต์ ลัทธินีโอ-ฟาสซิสต์ และอุดมการณ์อื่น ๆ หรือองค์กรที่ได้แสดงถึงการเน้นความคลั่งชาติ (ultranationalism) ลัทธิคลั่งชาติ (chauvinist) ความเกลียดกลัวต่างชาติ (Xenophobia) คตินิยมเชื้อชาติ (racist) ต่อต้านคอมมิวนิสต์ หรือมุมมองกลุ่มปฏิกิริยาหรือปฏิการณ์ (Reactionary)[6] สิ่งเหล่านี้สามารถนำไปสู่การกดขี่ข่มเหงและความรุนแรงต่อกลุ่มคนที่มีความอ่อนแอเป็นพื้นฐาน หรือการรับรู้ถึงภัยคุกคามต่อกลุ่มชาติพันธุ์[7][8] ชาติ รัฐที่มีมาแต่เกิด[9] หรือสถาบันทางสังคมตามจารีตประเพณีที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมแบบสุดโต่ง[10]

อ้างอิง แก้

  1. Baker, Peter (28 May 2016). "Rise of Donald Trump Tracks Growing Debate Over Global Fascism". The New York Times. ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 7 June 2016.
  2. Aubrey, Stefan M. The New Dimension of International Terrorism. p. 45. Zurich: vdf Hochschulverlag AG, 2004. ISBN 3-7281-2949-6
  3. Camus & Lebourg 2017, p. 21.
  4. Hilliard, Robert L. and Michael C. Keith, Waves of Rancor: Tuning in the Radical Right (Armonk, New York: M.E. Sharpe Inc., 1999, p. 43
  5. "Historical Exhibition Presented by the German Bundestag" (PDF).
  6. Carlisle, Rodney P., ed., The Encyclopedia of Politics: The Left and the Right, Volume 2: The Right (Thousand Oaks, California, United States; London, England; New Delhi, India: Sage Publications, 2005) p. 693.
  7. Golder, Matt (11 May 2016). "Far Right Parties in Europe". Annual Review of Political Science. 19 (1): 477–497. doi:10.1146/annurev-polisci-042814-012441.
  8. http://mattgolder.com/files/research/arps.pdf
  9. Hilliard, Robert L. and Michael C. Keith, Waves of Rancor: Tuning in the Radical Right (Armonk, New York: M.E. Sharpe, Inc., 1999) p. 38.
  10. Peter Davies; Derek Lynch (2002). The Routledge Companion to Fascism and the Far Right. Psychology Press. ISBN 978-0-415-21494-0. สืบค้นเมื่อ 19 August 2011. In addition, conservative Christians often endorsed far-right regimes as the lesser of two evils, especially when confronted with militant atheism in the USSR.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)