สุรพล จุลละพราหมณ์

พลตำรวจเอก สุรพล จุลละพราหมณ์ (25 สิงหาคม พ.ศ. 2465 - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2539) อดีตอธิบดีกรมตำรวจ คนที่ 18 และอดีตผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2520

สุรพล จุลละพราหมณ์
อธิบดีกรมตำรวจ
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2524 – พ.ศ. 2525
ก่อนหน้าพลตำรวจเอกมนต์ชัย พันธุ์คงชื่น
ถัดไปพลตำรวจเอกณรงค์ มหานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด25 กันยายน พ.ศ. 2465
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
เสียชีวิต2 สิงหาคม พ.ศ. 2539 (74 ปี)[1]
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสสาลินี จุลละพราหมณ์

ประวัติ แก้

พลตำรวจเอก สุรพล จุลละพราหมณ์ เกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2465 ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรของขุนจุลละพราหมณ์ศึกษากร (วาศ) และนางเกลื่อม จุลละพราหมณ์ สมรสกับนางสาลินี จุลละพราหมณ์[2]

รับราชการ แก้

พลตำรวจเอก สุรพล เคยรับราชการเป็นทหารบกมาก่อนโดยได้รับพระราชทานยศ ร้อยเอก เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2486[3] เมื่อครั้งยังมียศเป็น พลตำรวจโท ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 [4] ต่อจาก พลตำรวจเอกมนต์ชัย พันธุ์คงชื่น พร้อมกับรับพระราชทานยศ พลตำรวจเอก ในวันเดียวกัน [5]

นอกจากนี้พลตำรวจเอก สุรพล จุลละพราหมณ์ ในขณะยังมียศเป็น พลตำรวจโท ยังเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2520อีกด้วย[6]

ยศและตำแหน่ง แก้

 • 15 กันยายน พ.ศ. 2486 - ร้อยเอก
 • 29 กันยายน พ.ศ. 2495 - พันตำรวจตรี[7]
 • 4 ตุลาคม พ.ศ. 2497 - พันตำรวจโท[8]
 • 22 ตุลาคม พ.ศ. 2500 - พันตำรวจเอก[9]
 • 3 ตุลาคม พ.ศ. 2515 - ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน[10]
 • 1 กันยายน พ.ศ. 2519 - รองอธิบดีกรมตำรวจ[11]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. "อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.อ.สุรพล จุลละพราหมณ์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2015-10-09.
 2. สุรพล จุลละพราหมณ์ ,พล.ต.อ.[ลิงก์เสีย]
 3. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหาร (หน้า ๓๑๘๓)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-01-31. สืบค้นเมื่อ 2021-06-04.
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอน 80 ง พิเศษ หน้า 1 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2524
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอน 101 ง พิเศษ หน้า 1 24 มิถุนายน พ.ศ. 2524
 6. พลตำรวจโท สุรพล จุลละพราหมณ์[ลิงก์เสีย]. ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจ (หน้า ๓๔๙๙)
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจ (หน้า ๒๒๓๗)
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจ
 10. คำสั่งกองบัญชาการคณะปฏิวัติ ที่ ๔๑๘/๒๕๑๕ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๐, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๓๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๕, ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๑
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๔๔ ง หน้า ๒๒๐๒, ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๒๐
 15. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๘๒ ตอนที่ ๙๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๑๙๒, ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๘
 16. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๔๙ ง หน้า ๑๑๙๕, ๖ เมษายน ๒๕๒๕
 17. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๗๓ ตอนที่ ๖๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๑๐ สิงหาคม ๒๔๙๙
 18. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๙๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๔๖, ๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๘
 19. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๒๕ ง หน้า ๘๘๔, ๑๙ มีนาคม ๒๕๑๑