สุรพล จุลละพราหมณ์

พลตำรวจเอก สุรพล จุลละพราหมณ์ (15 กันยายน พ.ศ. 2465 - พ.ศ. 2539) อดีตอธิบดีกรมตำรวจ คนที่ 18 และอดีตผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2520

สุรพล จุลละพราหมณ์
อธิบดีกรมตำรวจ
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2524 – พ.ศ. 2525
ก่อนหน้า พลตำรวจเอกมนต์ชัย พันธุ์คงชื่น
ถัดไป พลตำรวจเอกณรงค์ มหานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 กันยายน พ.ศ. 2465
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
เสียชีวิต พ.ศ. 2539 (74 ปี)[1]
คู่สมรส สาลินี จุลละพราหมณ์
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

พลตำรวจเอก สุรพล จุลละพราหมณ์ เกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2465 ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรของขุนจุลละพราหมณ์ศึกษากร (วาศ) และนางเกลื่อม จุลละพราหมณ์ สมรสกับนางสาลินี จุลละพราหมณ์[2]

รับราชการแก้ไข

พลตำรวจเอก สุรพล เคยรับราชการเป็นทหารบกมาก่อนโดยได้รับพระราชทานยศ ร้อยเอก เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2486[3] เมื่อครั้งยังมียศเป็น พลตำรวจโท ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 [4] ต่อจาก พลตำรวจเอกมนต์ชัย พันธุ์คงชื่น พร้อมกับรับพระราชทานยศ พลตำรวจเอก ในวันเดียวกัน [5]

นอกจากนี้พลตำรวจเอก สุรพล จุลละพราหมณ์ ในขณะยังมียศเป็น พลตำรวจโท ยังเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2520อีกด้วย[6]

ยศและตำแหน่งแก้ไข

 • 15 กันยายน พ.ศ. 2486 - ร้อยเอก
 • 29 กันยายน พ.ศ. 2495 - พันตำรวจตรี[7]
 • 4 ตุลาคม พ.ศ. 2497 - พันตำรวจโท[8]
 • 22 ตุลาคม พ.ศ. 2500 - พันตำรวจเอก[9]
 • 3 ตุลาคม พ.ศ. 2515 - ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน[10]
 • 1 กันยายน พ.ศ. 2519 - รองอธิบดีกรมตำรวจ[11]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. วันเสียชีวิต
 2. สุรพล จุลละพราหมณ์ ,พล.ต.อ.
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหาร (หน้า ๓๑๘๓)
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอน 80 ง พิเศษ หน้า 1 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2524
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอน 101 ง พิเศษ หน้า 1 24 มิถุนายน พ.ศ. 2524
 6. พลตำรวจโท สุรพล จุลละพราหมณ์. ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจ (หน้า ๓๔๙๙)
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจ (หน้า ๒๒๓๗)
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจ
 10. คำสั่งกองบัญชาการคณะปฏิวัติ ที่ ๔๑๘/๒๕๑๕ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
 12. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์