สุรพล จุลละพราหมณ์

พลตำรวจเอก สุรพล จุลละพราหมณ์ (15 กันยายน พ.ศ. 2465 - พ.ศ. 2539) อดีตอธิบดีกรมตำรวจ คนที่ 18 และอดีตผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2520

สุรพล จุลละพราหมณ์
อธิบดีกรมตำรวจ
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2524 – พ.ศ. 2525
ก่อนหน้า พลตำรวจเอกมนต์ชัย พันธุ์คงชื่น
ถัดไป พลตำรวจเอกณรงค์ มหานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 กันยายน พ.ศ. 2465
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
เสียชีวิต พ.ศ. 2539[1]
คู่สมรส สาลินี จุลละพราหมณ์
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

พลตำรวจเอก สุรพล จุลละพราหมณ์ เกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2465 ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรของขุนจุลละพราหมณ์ศึกษากร (วาศ) และนางเกลื่อม จุลละพราหมณ์ สมรสกับนางสาลินี จุลละพราหมณ์[2]

รับราชการแก้ไข

พลตำรวจเอก สุรพล เมื่อครั้งยังมียศเป็น พลตำรวจโท ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 [3] ต่อจาก พลตำรวจเอกมนต์ชัย พันธุ์คงชื่น พร้อมกับรับพระราชทานยศ พลตำรวจเอก ในวันเดียวกัน [4]

นอกจากนี้พลตำรวจเอก สุรพล จุลละพราหมณ์ ในขณะยังมียศเป็น พลตำรวจโท ยังเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2520อีกด้วย[5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. [1]
  2. สุรพล จุลละพราหมณ์ ,พล.ต.อ.
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอน 80 ง พิเศษ หน้า 1 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2524
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอน 101 ง พิเศษ หน้า 1 24 มิถุนายน พ.ศ. 2524
  5. พลตำรวจโท สุรพล จุลละพราหมณ์. ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.
  6. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์