งา

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

งา อาจหมายถึง

  • งา (พืช) ไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง
  • งา (อวัยวะ) ฟันที่งอกอกจากปากสัตว์ เช่น ช้าง ฮิปโปโปเตมัส สิงโตทะเล หรือแมมมอธ