บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

งา มีความหมายคือ เขี้ยว สัตว์ที่มีงา เช่น วอลรัส ช้าง เป็นต้น

งาของวอลรัส
งาของช้าง

อ้างอิงแก้ไข

  • Fay, F.H. (1985). "Odobenus rosmarus". Mammalian Species 238: 1–7.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข