งา มีความหมายคือ เขี้ยว สัตว์ที่มีงา เช่น วอลรัส ช้าง เป็นต้น

งาของวอลรัส
งาของช้าง

อ้างอิง

แก้
  • Fay, F.H. (1985). "Odobenus rosmarus". Mammalian Species 238: 1–7.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้