วิกิพีเดีย:โครงการวิกิเพลง/คู่มือการเขียน

หน้าหลัก   คู่มือการเขียน   การจัดระดับบทความอัลบั้มเพลง   นโยบายความโดดเด่นของบทความ   สถานีย่อย
ดนตรี
   


ศึกษาเพิ่มเติมที่ คู่มือการเขียนมาตรฐานของวิกิพีเดีย

โครงการวิกิเพลงมีจุดมุ่งหมายเป็นแนวทางช่วยเหลือผู้ใช้วิกิพีเดียในการเขียนบทความเกี่ยวกับเพลงและเพลงที่ออกจำหน่ายในรูปแบบซิงเกิลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีข้อแนะนำก่อนการเขียนดังต่อไปนี้

 1. คุณควรศึกษาข้อมูลของเพลงที่คุณจะเขียน อาทิ การสร้างและอำนวยการผลิต, การประชาสัมพันธ์, การตอบรับ เป็นต้น
 2. คุณควรมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้เพียงพอในการเขียนบทความ
 3. คุณควรมีรูปภาพปกซิงเกิลหรือเพลง (อาจใช้ภาพปกอัลบั้มแทนได้หากไม่มีรูปภาพปกของเพลงหรือซิงเกิลนั้นๆ)ประกอบที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
 4. ในการกล่าวถึงบทความเกี่ยวกับเพลงและซิงเกิลในวิกิพีเดีย ให้ใช้เครื่องหมายอัญประกาศคร่อมชื่อเพลงนั้นๆ อาทิ "ชื่อเพลง/ซิงเกิล"
 5. หากมีการกล่าวถึงอัลบั้มเพลงใดๆให้ใช้ตัวเอียง อาทิ ''ชื่ออัลบั้ม'' แสดงผลเป็น ชื่ออัลบั้ม

เมื่อคุณพร้อมแล้ว มาเริ่มต้นเขียนบทความได้เลย

ชื่อบทความ

แก้
 1. การตั้งชื่อบทความในวิกิพีเดียภาษาไทย ควรใช้ภาษาไทยในการตั้งชื่อบทความ โดยสามารถใช้ชื่อเพลงหรือซิงเกิลเป็นชื่อบทความได้เลย
 2. ในกรณีที่เพลงดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ยึดถือการทับศัพท์ตามรูปแบบของราชบัณฑิตยสถาน หากไม่ทราบวิธีการทับศัพท์ อาจให้ผู้ใช้คนอื่นๆช่วย โดยสามารถดูจากบาเบลของหน้าผู้ใช้ หรือตั้งชื่อบทความโดยใช้ภาษาดั้งเดิมของอัลบั้มก่อนก็ได้ โดยใช้แม่แบบ {{ชื่อภาษาอื่น}} กำกับไว้ที่ส่วนเริ่มของบทความ หรือแม่แบบชื่อภาษาอื่นๆที่เฉพาะเจาะจงลงไป อาทิ {{[[แม่แบบ:ชื่อภาษาอังกฤษ|ชื่อภาษาอังกฤษ}} เป็นต้น
 3. ในกรณีที่ชื่อเพลงดังกล่าวเป็นชื่อเพลงของศิลปินหลายคน ให้ตั้งชื่อบทความโดยวงเล็บชื่อศิลปินไว้ด้านหลัง อาทิ "มายเลิฟ (เพลงเวสท์ไลฟ์)", "มายเลิฟ (เพลงเซลีน ดิออน)" และ "มายเลิฟ (เพลงเดอะดรีมส์)" เป็นต้น
 4. ในกรณีที่ชื่อเพลงนั้นมีการใช้ซ้ำโดยศิลปินคนเดียวกัน ให้วงเล็บด้วยปีพุทธศักราชไว้ด้านหลัง อาทิ "เป็ด (เพลง พ.ศ. 2537)" และ "เป็ด (เพลง พ.ศ. 2544)"
 5. ในกรณีที่ชื่อเพลงนั้นมีการใช้ซ้ำโดยศิลปินคนเดียวกัน และมีศิลปินคนอื่นๆใช้ชื่อเพลงดังกล่าวเช่นกัน ให้ใส่ชื่อศิลปิน ตามด้วยปีพุทธศักราช อาทิ ให้เพลงที่ชื่อซื้อชื่อเป็ด ขับร้องโดยศิลปินชื่อดินสอ 2 เพลง และขับร้องโดยศิลปินชื่อปากกา 1 เพลง จะจำแนกเป็น "เป็ด (เพลงดินสอ พ.ศ. 2511)" (ในการร้องครั้งแรก), "เป็ด (เพลงดินสอ พ.ศ. 2514)" และ "เป็ด (เพลงปากกา พ.ศ. 2544)" เป็นต้น

กล่องข้อมูลในโครงการ

แก้

การใช้กล่องข้อมูลซิงเกิล

แก้

ในการเริ่มต้นบทความเกี่ยวกับเพลงที่จำหน่ายเป็นซิงเกิล สามารถเริ่มต้นได้โดยใช้กล่องข้อมูลซิงเกิลในส่วนแรกของบทความ โดยหากคุณสนใจแปลจากภาษาอังกฤษ ก็สามารถลอกโค้ดกล่องข้อมูลภาษาอังกฤษมาใช้ได้ทันที เพราะได้ปรับค่าการแสดงผลเป็นภาษาไทยไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในส่วนของกล่องข้อมูล มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1. ชื่อเพลง (Name) ให้ใส่ชื่อที่แท้จริงของเพลง หากเป็นภาษาอื่น ๆ ควรทับศัพท์ภาษาไทยให้เรียบร้อย
 2. ภาพปกซิงเกิล (Cover) เพื่อให้ผู้อ่านโดยทั่วไปสามารถรู้ได้ง่ายว่าคือซิงเกิลใด โดยซิงเกิลภาษาไทยให้ใช้ภาพปกที่ออกจำหน่ายหรือเผยแพร่ตามสื่อภายในประเทศ
  • ในกรณีเป็นซิงเกิลเพลงสากลมีภาพปกซิงเกิลหลากหลายแบบ ให้ใช้ภาพปกซิงเกิลที่จำหน่ายในประเทศไทยเป็นเกณฑ์ หากไม่ออกจำหน่ายในประเทศไทย ให้ใช้ภาพปกซิงเกิลที่ออกจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาเป็นเกณฑ์
  • ในกรณีที่ซิงเกิลดังกล่าวเป็นซิงเกิลท้องถิ่นเฉพาะพื้นที่ เช่น ออกจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ให้ใช้ปกซิงเกิลจากท้องที่นั้น ๆ
  • ขนาดของภาพควรมีขนาด 200px
  • หากไม่สามารถหาภาพปกซิงเกิลได้ให้เว้นว่างไว้ หรือใส่ภาพ ไฟล์:Nocover.png
  • หากซิงเกิลดังกล่าวไม่มีภาพปกให้เว้นว่างไว้ และอนุโลมให้ใช้ภาพปกอัลบั้มที่มีซิงเกิลนั้นอยู่ทดแทนได้
 3. คำบรรยายภาพ (Caption) อาจใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ ในกรณีทั่วไปให้ใช้ว่า ภาพปกซิงเกิล "ชื่อซิงเกิล" เช่น ภาพปกซิงเกิล "อะโลน" เป็นต้น โดยจะแสดงผลเป็นตัวอักษรขนาดเล็ก
 4. ชื่อศิลปิน (Artist) ให้ใส่ชื่อศิลปินที่ขับร้องเพลงดังกล่าว
 5. อัลบั้ม (Album) ใส่ชื่ออัลบั้มที่ซิงเกิลนั้นบรรจุอยู่ หากซิงเกิลดังกล่าวเป็นซิงเกิลไม่บรรจุในอัลบั้มใดให้เว้นว่างไว้
  • การใส่ชื่ออัลบั้มหากซิงเกิลดังกล่าวบรรจุอยู่ในหลายอัลบั้มให้ใส่ชื่ออัลบั้มที่ออกจำหน่ายก่อนเพียงอัลบั้มเดียว
 6. ออกจำหน่าย (Released) วันออกจำหน่าย ใส่ วัน เดือน ปีพุทธศักราช และทำลิงก์ภายในคร่อมวันที่ และเดือนร่วมกัน และคร่อมพุทธศักราชอีกตำแหน่ง อาทิ [[1 มกราคม]] [[พ.ศ. 2552]]
 7. ประเภท (Format) ใส่รูปแบบที่ซิงเกิลดังกล่าวจำหน่าย (ดูเพิ่มที่ ซิงเกิล)
  • หากเป็นซิงเกิลที่ออกจำหน่ายในรูปแบบซีดีให้ใช้ ซีดีซิงเกิล
  • หากเป็นซิงเกิลที่ออกจำหน่ายในรูปแบบดีวีดีให้ใช้ ดีวีดีซิงเกิล
  • หากเป็นซิงเกิลที่ออกจำหน่ายในรูปแบบเทปให้ใช้ เทปซิงเกิล
  • หากเป็นซิงเกิลที่เปิดให้ดาวน์โหลดทางอินเตอร์เน็ตหรือสื่อเครือข่ายดิจิตอลอื่น ๆ ให้ใช้ ดิจิตอลดาวน์โหลด
  • หากเป็นเพียงซิงเกิลที่เผยแพร่ทางวิทยุเท่านั้นให้ใช้ ซิงเกิลวิทยุ
 8. แนวเพลง (Genre) สามารถดูได้จากบทความเรื่องแนวเพลง ควรทำลิงก์ภายในไปยังแนวเพลงนั้น ๆ ด้วย
 9. ความยาว (Lenght) ความยาวของเพลง โดยใช้หน่วยเป็น นาที:วินาที
 10. ค่ายเพลง (Label) ใส่ชื่อค่ายเพลง หากชื่อค่ายนั้นตามด้วยคำว่าเรเคิดส์ (Records) ไม่ต้องเขียน อาทิ โคลัมเบียเรเคิดส์ ให้เขียนว่า [[โคลัมเบียเรเคิดส์|โคลัมเบีย]] เป็นต้น
 11. นักแต่งเพลง (Writers) ใส่ชื่อผู้ประพันธ์เพลงดังกล่าวทุกคน
 12. โปรดิวเซอร์ (Producer) ใส่รายชื่อโปรดิวเซอร์ทุกคนที่อำนวยการสร้างเพลง
 13. ผลงานเพลง ให้ใส่ชื่อผลงานซิงเกิลก่อนหน้า (Last single), ซิงเกิลปัจจุบัน (This single), ซิงเกิลถัดไป (Next single) โดยใช้รูปแบบร่วมกัน คือ พิมพ์ชื่อเพลงโดยใช้อัญประกาศคร่อม และเว้นบรรทัด (<br>) ตามด้วยปีพุทธศักราชใส่ไว้ในวงเล็บ โดยละคำว่า พ.ศ. ไว้ เช่น "[[เบรธเลส]]" <br> ([[พ.ศ. 2550|2550]]) เป็นต้น
  • ในส่วนของซิงเกิลในปัจจุบัน ให้พิมพ์โดยใช้ตัวหนาร่วมด้วย
 14. ภาพปกอื่น ๆ (Extra Cover) ให้ใช้กล่องข้อมูล {{ภาพปกอัลบั้มเพิ่มเติม}}
 15. คำบรรยายภาพ (Caption of Extra Cover) ให้บรรยายภาพดังกล่าวว่าเป็นภาพปกที่มีลักษณะพิเศษต่างจากภาพปกทั่วไปอย่างไร อาทิ เป็นภาพปกที่เกิดจากการจำหน่ายในคนละสถานที่ปรือประเทศ
 16. ตัวอย่างเพลง (Audio Sample) ใช้ {{ตัวอย่างเสียง}} และอัปโหลดไฟล์ในสกุล .ogg ไม่ควรเกิน 1/4 ของความยาวเพลงทั้งหมดหรือประมาณ 30 วินาที
  • หากมีข้อมูลในส่วนต่อไปนี้ควรเพิ่มเติมด้วย
 1. ช่วงบันทึกเสียง (Recorded) ใส่ช่วงวันที่บันทึกเสียง และ/หรือ สถานที่บันทึกเสียง
 2. หน้า-เอ และหน้า-บี (A-side, B-Side) ใส่ชื่อเพลงที่บรรจุร่วมด้วยในแผ่นซิงเกิลกรณีเป็นซิงเกิลแบบเทปหรือแผ่นเสียงที่มีการใส่ทั้งสองหน้าของสื่อบันทึกเสียง

การใช้กล่องข้อมูลเพลง

แก้

ในการเริ่มต้นบทความที่เกี่ยวกับเพลงทั่วไปที่ไม่ใช่ซิงเกิล ให้เริ่มต้นบทความโดยใช้ {{กล่องข้อมูลเพลง}} แล้วกรอกรายละเอียดดังต่อนี้ โดยหากคุณแปลมาจากวิกิพีเดียภาษาอังกฤษสามารถลอดโค้ดดังกล่าวมาได้ เนื่องจากมีการปรับค่าการแสดงผลสำหรับภาษาไทยแล้วเช่นกัน

 1. ชื่อเพลง (Name) ใส่ชื่อเพลง
 2. ภาพปก (Cover) ใส่ภาพปกของอัลบั้มที่บรรจุเพลงนี้อยู่ หรือใส่ภาพปกสำหรับการออกจำหน่ายเพลง
  • กรณีไม่มีภาพปกให้เว้นว่างไว้หรือใส่ภาพ ไฟล์:Nocover.png
 3. ขอบภาพปก (Border) ใส่ yes เมื่อต้องการเพิ่มกรอบสีดำให้แก่ภาพปกขนาด 1px
 4. คำบรรยายภาพ (Caption) ใส่คำบรรยายภาพปก อาจเว้นไว้ได้ หรือใส่ ภาพปกของเพลง "ชื่อเพลง"
 5. ประเภท (Type) ใส่ประเภทที่เผยแพร่ อาทิ ซีดี ดีวีดี
 6. ชื่อศิลปิน (Artist) ใส่ชื่อนักร้องผู้ขับร้องเพลงนี้คนแรก
 7. ศิลปินอื่นๆ (alt Artist) ใส่ชื่อนักร้องทีขับร้องร่วม
 8. อัลบั้ม (Album) ใส่ชื่ออัลบั้มที่บรรจุเพลงนี้
 9. การเผยแพร่ (Published)
 10. ออกจำหน่าย (Released) วันออกจำหน่าย ใส่ วัน เดือน ปีพุทธศักราช และทำลิงก์ภายในคร่อมวันที่ และเดือนร่วมกัน และคร่อมพุทธศักราชอีกตำแหน่ง อาทิ [[1 มกราคม]] [[พ.ศ. 2552]]
 11. ลำดับเพลง (track number) ใส่ลำดับเพลงในอัลบั้มฉบับมาตรฐาน
  • หากอัลบั้มเพลงมีลำดับเพลงต่างๆกันแตกต่างไปตามภูมิภาคหรือสถานที่ออกจำหน่าย ให้ถืออัลบั้มที่ออกจำหน่ายในประเทศไทยเป็นสำคัญ หากอัลบั้มดังกล่าวไม่มีการจำหน่ายในประเทศไทย ให้ใช้อัลบั้มที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกาเป็นเกณฑ์
 12. แนวเพลง (Genre) สามารถดูได้จากบทความเรื่องแนวเพลง ควรทำลิงก์ภายในไปยังแนวเพลงนั้นๆด้วย
 13. ภาษา (Language) ใส่ภาษาของคำร้องของเพลง
 14. ความยาว (Lenght) ความยาวของเพลง โดยใช้หน่วยเป็น นาที:วินาที
 15. ค่ายเพลง (Label) ใส่ชื่อค่ายเพลง หากชื่อค่ายนั้นตามด้วยคำว่าเรเคิดส์ (Records) ไม่ต้องเขียน อาทิ โคลัมเบียเรเคิดส์ ให้เขียนว่า โคลัมเบีย เป็นต้น
 16. นักแต่งเพลง (Writer) ใส่ชื่อผู้ประพันธ์เพลงดังกล่าวทุกคน
 17. โปรดิวเซอร์ (Producer) ใส่รายชื่อโปรดิวเซอร์ทุกคนที่อำนวยการสร้างเพลง
 18. ผลงานเพลง
  • prev ใส่ชื่อเพลงก่อนหน้าในรายชื่อเพลงของอัลบั้ม
  • prev_no ใส่ลำดับเพลงก่อนหน้า โดยใช้วงเล็บ (-) คร่อมตัวเลข
  • next ใส่ชื่อเพลงถัดไปในรายชื่อเพลงของอัลบั้ม
  • next_no ใส่ลำดับเพลงถัดไป โดยใช้วงเล็บ (-) คร่อมตัวเลข
 19. ตัวอย่างเพลง (Audio sample?) ใส่ yes หากมีตัวอย่างเพลง

เนื้อหา

แก้

ในการเขียนบทความเกี่ยวกับเพลง คุณลองถามตัวเองว่า เพลงที่คุณกำลังเขียนนั้นใครเป็นผู้ร้อง, ออกจำหน่ายวันที่เท่าไหร่, ใครคือผู้อำนวยการสร้าง, การตอบรับและวิพากษ์วิจารณ์เป็นเช่นไร รายชื่อเพลงหากเป็นรูปแบบซิงเกิล รวมทั้งอันดับในชาร์ต หากคุณตอบคำถามเหล่านี้ได้แล้ว ก็ควรจัดแบ่งหัวข้อต่างๆ โดยควรมีหัวข้อ

 • การสร้างและอำนวยการผลิต (Recording and production) อธิบายถึงการสร้าง อุปสรรค ปัญหาในการบันทึกเสียง รวมถึงขั้นตอนการผลิต เป็นต้น
 • การประชาสัมพันธ์ (Promoting) อธิบายการสนับสนุนยอดขายของซิงเกิลหรือเพลง รวมไปถึงยอดจำหน่ายอัลบั้ม อาทิ การจัดคอนเสิร์ต, การออกรายการผ่านสื่อต่างๆ เป็นต้น
 • การตอบรับและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ (Reception) อธิบายถึงการยอดขายของซิงเกิลในแต่และภูมิภาค เล่าถึงภาพรวมในความคิดของสาธารณชนว่ารู้สึกอย่างไร และบทวิพากษ์วิจารณ์จากนิตยสาร, เว็บไซต์ ที่เป็นกลาง โดยมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้
 • รายชื่อเพลง (Track listing) ลำดับรายชื่อเพลงในแผ่นซิงเกิลโดยใช้เครื่องหมายอัญประกาศคร่อมชื่อเพลง อาจมีชื่อผู้ประพันธ์เพลงใส่ไว้ในวงเล็บด้านหลังชื่อเพลง พร้อมด้วยความยาวเพลงในหน่วย นาที:วินาที
 • ชาร์ต (Chart Performance) ใส่ลำดับในชาร์ต พร้อมแหล่งอ้างอิง (ชาร์ตต้องเป็นที่รู้จัก หรือเป็นชาร์ตระดับจังหวัด, ชาติ, ภูมิภาค หรือยูไนเต็ดเวิลด์)
 • อ้างอิง (Reference) มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยให้ใช้ {{รายการอ้างอิง}} ใส้ใว้
 • ดูเพิ่ม (See also) ใส่ลิงก์ภายในที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน
 • แหล่งข้อมูลอื่น (External Links) ใส่ลิงก์ภายนอกสำหรับผู้อ่านได้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
 • หมวดหมู่ ขึ้นต้นหมวดหมู่ทุกครั้งว่า "อัลบั้มเพลงของ + ชื่อศิลปิน" อาทิ <nowiki> และตามด้วยหมวดหมู่ หากเพลงดังกล่าวเป็นซิงเกิลให้ใช้ <wiki> ส่วนหมวดหมู่อื่นๆ ผู้ใช้พิจารณาตามความเหมาะสม
 • โครง บทความที่เป็นโครงให้ใช้ {{โครงดนตรี}} ตำแหน่งท้ายสุดของบทความ
 • ลิงก์ข้ามภาษา ในกรณีที่ต้องมีการเชื่อมโยงกับบทความอื่น โดยบทความนั้นยังไม่มีในภาษาไทย ให้ใส่ลิงก์ข้ามภาษาไว้