คันทรี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

คันทรี เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ country อาจหมายถึง

คำแปล