ชนบท หมายถึง พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่นอกเมืองและนคร[1] เป็นเขตแดนที่พ้นจากเมืองหลวงออกไป มีประชากรที่เลี้ยงชีพด้วยการเกษตรกรรมเป็นสำคัญ มีระเบียบสังคมที่สอดคล้องกับลักษณะชุมชนแบบหมู่บ้าน ตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มก้อน หรือกระจัดกระจายตามลักษณะภูมิประเทศหรือตามประเพณีนิยม[2] มีความหนาแน่นของประชากรน้อยกว่าในเมือง

ป้ายบอกพื้นที่ชนบทในสวีเดน
ชนบทในประเทศเกาหลีเหนือ

ในปัจจุบันสังคมชนบทในประเทศไทยมีจำนวนที่ลดลง เนื่องจากการแพร่กระจายของความเป็นสังคมเมืองนั้น ได้แพร่กระจายเข้าสู่สังคมชนบท ทำให้วิถีชีวิตของชนบทจำเป็นต้องมีการปรับตัวเป็นสังคมเมืองมากขึ้น เราจึงค่อนข้างจะเห็นพื้นที่ ที่เป็นสังคมชนบทในปัจจุบันได้น้อยมาก เนื่องจากความเจริญในด้านสาธารณูปโภคและวิถีชีวิตต่างๆได้มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของสังคมชนบท[3]

อ้างอิง

แก้
  1. "WordNet Search - 3.1". Wordnetweb.princeton.edu. สืบค้นเมื่อ 2013-04-25.
  2. "ราชบัณฑิตยสถาน (2524: 316)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-04-26. สืบค้นเมื่อ 2010-03-27.
  3. "เมืองกับชนบทในกระแสการเปลี่ยนแปลง: สังคมไทยในภาวะกลับตาลปัตรของสองนคราประชาธิปไตย (1)". prachatai.com.