เปิดเมนูหลัก

แนวดนตรี เป็นการจำแนกเพลง โดยนำเพลงที่มีลักษณะพื้นฐานต่าง ๆ ร่วมกัน มากำหนดให้เป็นบทเพลงประเภทเดียวกัน

ประเภทของแนวดนตรีแก้ไข

แนวดนตรีของไทยแก้ไข