เพลงพื้นเมือง

(เปลี่ยนทางจาก เพลงพื้นบ้าน)

เพลงพื้นเมือง หรือ เพลงพื้นบ้าน หมายถึง เพลงที่ถูกแต่งขึ้นโดยส่วนมากจะร้องต่อ ๆ กันมา โดยไม่ทราบผู้แต่ง

เพลงพื้นเมืองในประเทศไทย

แก้

เพลงพื้นเมืองในประเทศไทยนั้น ได้มีการสันนิษฐานว่า เกิดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาแล้ว ตามที่ปรากฏใน ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ว่า "อันราชประเพณีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยทรงประพฤติมาแต่ก่อน ถ้าทอดพระเนตรชักโคมลอยแล้ว ก็เสด็จทางเรือพระที่นั่งไปถวายดอกไม้เพลิง บูชาพระรัตนตรัยทุกพระอารามหลวง… แล้วก็ทอดพระเนตรทรงฟังประชาชนชายหญิงร้องรำเล่นนักขัตฤกษ์ เห็นฟี่ศิรวิทย์ร้องเพลงอันไพเราะ เป็นการมหรสพต่างๆ "

รายชื่อเพลงพื้นเมืองต่าง ๆ

แก้

ดูเพิ่ม

แก้