แม่แบบ:กล่องข้อมูล เพลงชาติ

กล่องข้อมูล เพลงชาติ
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การใส่แม่แบบแก้ไข

{{กล่องข้อมูล เพลงชาติ
 | title     = 
 | transcription = 
 | translation = 
 | alt_title   = 
 | trans_alt_title = 
 | alt_title_2  = 
 | trans_alt_title_2= 
 | image     = 
 | image_size  = 
 | caption    = 
 | NAcountry    = 
 | RAcountry    = 
 | ORG    = 
 | author    = 
 | lyrics_date  = 
 | composer   = 
 | music_date  = 
 | adopted    = 
 | until     = 
 | predecessor  =
 | successor   =
 | sound     = 
 | sound_title  = 
}}

ค่าพารามิเตอร์แก้ไข

ค่าพารามิเตอร์ทุกตัวในแม่แบบนี้สามารถเว้นว่างไม่ใส่ในช่องที่ไม่มีข้อมูลได้

title
ชื่อเพลงชาติในภาษาท้องถิ่น หากไม่ใส่จะใช้ชื่อบทความเป็นชื่อเพลงในส่วนส่วนบนสุดของกล่องข้อมูลโดยอัตโนมัติ
transcription
ชื่อเพลงชาติ เขียนโดยการถอดถ่ายเสียงด้วยอักษรโรมันหรืออักษรไทย (กรณีอักษรไทยควรใช้เมื่อได้ข้อสรุปแน่นอนในการถอดเสียงชื่อเพลงนั้นๆ)
translation
ความหมาย (คำแปล) ของชื่อเพลงชาติ (ส่วนของคำแปลในทุกส่วนควรแปลให้ใกล้เคียงกับความหมายเดิมมากที่สุด)
alt_title
ชื่ออื่นในภาษาท้องถิ่น
trans_alt_title
คำแปลของชื่ออื่นดังกล่าว
alt_title_2
ชื่ออื่นในภาษาท้องถิ่น (ใส่เพิ่มเติมกรณีมีมากกว่า 1 ชื่อ)
trans_alt_title_2
คำแปลของชื่ออื่นดังกล่าว (ใส่เพิ่มเติมกรณีมีมากกว่า 1 ชื่อ)
image
ชื่อไฟล์ภาพประกอบ (เช่น แผ่นชีทหรือแผ่นโน้ตดนตรี)
image_size
ความกว้างภาพ (ค่าที่กำหนดไม่ควรเกิน 220px) การกำหนดค่านี้ไม่ต้องใส่ "px"
caption
คำอธิบายภาพ
NAcountry
ชื่อประเทศหรือดินแดนที่ใช้เพลงนี้เป็นเพลงชาติ (ใส่ค่าซ้ำกับ RAcountry ได้ ในกรณีที่เป็นทั้งเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี)
RAcountry
ชื่อประเทศหรือดินแดนที่ใช้เพลงนี้เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมี (ในที่นี้หมายถึงเพลงเกียรติยศสำหรับพระมหากษัตริย์และราชวงศ์; ใส่ค่าซ้ำกับ NAcountry ได้ ในกรณีที่เป็นทั้งเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี)
ORG
ชื่อขององค์กรที่ใช้เพลงนี้เป็นเพลงประจำองค์กร (ในที่นี้หมายถึงองค์กรอื่นใดซึ่งไม่ใช่รัฐชาติ เช่น สหประชาชาติ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล อาเซียน สหภาพยุโรป เป็นต้น)
author
ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง
lyrics_date
วันที่เขียนเนื้อร้องขึ้นครั้งแรก
composer
ผู้ประพันธ์ทำนองเพลง
music_date
วันที่ประพันธ์ทำนองเพลงขึ้นครั้งแรก
adopted
วันที่ประกาศใช้เพลงดังกล่าวในฐานะเพลงชาติ
until
วันที่ยุติการบังคับใช้เพลงดังกล่าวเป็นเพลงชาติ
predecessor
เพลงชาติก่อนหน้า
successor
เพลงชาติถัดไป
sound
ชื่อไฟล์เสียง
sound_title
ชื่อกำกับไฟล์เสียงเพิ่มเติม ให้ใส่เมื่อมีการกำหนดค่าพารามิเตอร์ sound

ตัวอย่างแก้ไข

{{กล่องข้อมูล เพลงชาติ
 | title     = God Save the Queen
 | transcription = ก็อดเซฟเดอะควีน
 | translation = พระเจ้าคุ้มครององค์ราชินี
 | alt_title   = God Save the King 
 | trans_alt_title = พระเจ้าคุ้มครององค์ราชา <br><small>''(ใช้เมื่อประมุขเป็นพระมหากษัตริย์)''</small>
 | image     = gstk.png
 | caption    = สกอร์ดนตรีของเพลงก็อดเซฟเดอะควีนในยุคแรก ตีพิมพ์ในนิตยสาร "The Gentleman's Magazine" ฉบับวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 1745 โดยชื่อเพลงตามที่ปรากฏในหน้าสารบัญของหนังสือดังกล่าวคือ "God save our lord the king: A new song set for two voices"
 | NAcountry    = {{GBR}}<br>{{ENG}}
 | RAcountry    = {{GBR}}<br>{{AUS}}<br>{{CAN}}<br>{{JAM}}<br>{{NZL}}<br>{{HKG-CHN}} (ก่อน ค.ศ. 1999)
 | author    = ไม่ทราบผู้แต่ง
 | composer   = ไม่ทราบผู้แต่ง
 | sound     = United States Navy Band - God Save the Queen.ogg
 | sound_title  = ''ก็อดเซฟเดอะควีน'' (บรรเลง)
}}
God Save the Queen
ก็อดเซฟเดอะควีน
Gstk.png
สกอร์ดนตรีของเพลงก็อดเซฟเดอะควีนในยุคแรก ตีพิมพ์ในนิตยสาร "The Gentleman's Magazine" ฉบับวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 1745 โดยชื่อเพลงตามที่ปรากฏในหน้าสารบัญของหนังสือดังกล่าวคือ "God save our lord the king: A new song set for two voices"
ชื่ออื่นGod Save the King
เนื้อร้องไม่ทราบผู้แต่ง
ทำนองไม่ทราบผู้แต่ง
ก็อดเซฟเดอะควีน (บรรเลง)

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์นี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ