แม่แบบ:ภาพปกเพิ่มเติม


วิธีการใช้งานแก้ไข

กล่องข้อมูล อัลบั้มแก้ไข

สำหรับการใช้ควบคู่กับ {{กล่องข้อมูล อัลบั้ม}} ให้ใช้แม่แบบนี้ในช่อง "Misc = " โดยคัดลอกโค๊ดจากด้านล่างนี้ไปวาง

{{กล่องข้อมูล อัลบั้ม<!-- ดู วิกิพีเดีย:โครงการวิกิอัลบั้มเพลง -->
...
| Misc    = {{ภาพปกเพิ่มเติม
| Upper caption = ภาพปกอื่นๆของอัลบั้ม
| Type     = 
| Cover     = 
| Cover size  = 
| Lower caption = 
| Border    = <!-- การตั้งค่าอัตโนมัติ พิมพ์คำว่า "yes" ที่นี่หากต้องการกรอบหนาขนาด 1 px ที่ภาพปก -->
 }}
}}

กล่องข้อมูล ซิงเกิลแก้ไข

สำหรับการใช้ควบคู่กับ {{กล่องข้อมูล ซิงเกิล}} ให้ใช้แม่แบบนี้ในช่อง "Misc = " โดยคัดลอกโค๊ดจากด้านล่างนี้ไปวาง

{{กล่องข้อมูล ซิงเกิล 
...
| Misc      = {{ภาพปกเพิ่มเติม
| Upper caption = ภาพปกอื่นๆของซิงเกิล
| Type     = single
| Cover     = 
| Cover size  = 
| Lower caption = 
| Border    = <!-- การตั้งค่าอัตโนมัติ พิมพ์คำว่า "yes" ที่นี่หากต้องการกรอบหนาขนาด 1 px ที่ภาพปก -->
 }}
}}

การกรอกข้อมูลแก้ไข

 • Type (เฉพาะในบทความอัลบั้ม) เลือกที่นี่
 • Cover ใส่ภาพปกอัลบั้ม หรือซิงเกิลที่ต้องการ โดยใส่เพียงชื่อของไฟล์ อาทิ ตัวอย่าง.jpg เป็นต้น
 • Cover size ขนาดมาตรฐานคือ 200px ทั้งนี้สามารถตั้งค่าได้ตามความเหมาะสม
 • Lower caption คำบรรยายภาพปกดังกล่าว โดยมิได้จำกัดรูปแบบ อาจบรรยายถึงแหล่งผลิต หรือลักษณะความจำเพาะใดๆที่ต่างจากภาพปกหลักก็ได้