วิธีใช้:การมีส่วนร่วมของผู้ใช้

การเข้า

แก้
 • หน้าเรื่องที่เขียนของคุณ ให้คลิกเรื่องที่เขียนที่อยู่ด้านบนของหน้า หรือพิมพ์ในกล่องค้นหา Special:MyContributions
 • หน้าเรื่องที่เขียนของผู้ใช้ลงทะเบียนคนอื่น ให้ไปหน้าผู้ใช้นั้น (เช่น ผู้ใช้:ตัวอย่าง) แล้วคลิกลิงก์เรื่องที่ผู้ใช้รายนี้เขียนที่แสดงรายการอยู่ใต้รายการเลือกเครื่องมือที่อยู่ซ้ายมือของจอภาพ สามารถใช้ได้แม้ยังไม่ได้สร้างหน้าผู้ใช้ (คือ ผลแสดงกล่องแก้ไข)
 • เรื่องที่เขียนของที่อยู่ไอพี ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:
  • ให้ไปหน้าผู้ใช้นั้น (คือ ผู้ใช้:ที่อยู่ไอพี) แล้วคลิกลิงก์เรื่องที่ผู้ใช้รายนี้เขียนที่แสดงรายการอยู่ใต้รายการเลือกเครื่องมือที่อยู่ซ้ายมือของจอภาพ
  • คลิกที่อยู่ไอพีเมื่อปรากฏในรายการเฝ้าดูของคุณ ปรับปรุงล่าสุดหรือในประวัติหน้า
  • ใส่ที่อยู่ไอพีในกล่องค้นหาแล้วกดไป
  • หากปัจจุบันผู้ใช้กำลังถูกบล็อกอยู่ จะมีการแสดงผลประกาศที่อยู่บนสุดของจอภาพเรื่องที่เขียนเหมือนตัวอย่างนี้ั

พึงระลึกว่าที่อยู่ไอพีสาธารณะอาจมีผู้ใช้หลายคนต่างเวลากัน เช่นเดียวกัน ผู้ใช้คนหนึ่งอาจมีที่อยู่ไอพีและ/หรือชื่อผู้ใช้หลายที่อยู่และชื่อ ในทุกกรณี บัญชีและที่อยู่ไอพีต่างกันจะมีหน้าเรื่องที่เขียนแยกกัน

การใช้

แก้

ด้านล่างเป็นตัวอย่างหน้าเรื่องที่ผู้ใช้เขียน:
 

 1. ชื่อผู้ใช้หรือไอพีของผู้ร่วมเขียน ตามด้วยลิงก์ไปปูมต่าง ๆ
 2. แบบค้นหาส่วนนี้ จะทำให้คุณสามารถค้นหาตามชื่อผู้ใช้ และที่อยู่ไอพี
 3. การควบคุมเหล่านี้ จะทำให้คุณสามารถค้นหาแบ่งตามเนมสเปซ ตัวอย่างเช่น ให้เห็นเฉพาะเรื่องที่เขียนต่อแม่แบบเท่านั้น กล่องเลือก "กลับการเลือก" แสดงเรื่องที่เขียนต่อเนมสเปซอื่นนอกจากเนมสเปซที่เลือก กล่องเลือก "เนมสเปซที่สัมพันธ์" แสดงการแก้ไขในเนมสเปซที่เลือกและเนมสเปซพูดคุยของมัน ตัวอย่างเช่น เนมสเปซ "แม่แบบ" และ "คุยเรื่องแม่แบบ"
 4. "ตัวกรองป้ายระบุ" จำกัดการแสดงผลให้แสดงเฉพาะการแก้ไขที่ติดป้ายระบุตัวกรองการแก้ไข ตัวอย่างเช่น สามารถกรอก "ทำกลับ" ได้ที่นี่
 5. กล่องเลือก "แสดงเฉพาะการแก้ไขรุ่นล่าสุด" จะแสดงผลเฉพาะการแก้ไขที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าดังกล่าวหลังจากนั้น
 6. เขตข้อมูลปีและเดือนทำให้สามารถกระโดดอย่างรวดเร็วเมื่อผู้ใช้มีเรื่องที่เขียนจำนวนมาก
 7. คลิกปุ่ม "ค้นหา" เพื่อแสดงผลรายการใหม่หลังเปลี่ยนการควบคุมการเลือกเหล่านี้แล้ว
 8. รายการการแก้ไข แสดงไล่จากใหม่สุดไปเก่าสุด หนึ่งการแก้ไขกินพื้นที่หนึ่งบรรทัด ประกอบด้วย
 9. เวลาและวันที่ของการแก้ไข แสดงผลในรูปแบบที่พึงใจของผู้ใช้ สามารถเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลตลอดจนออฟเซตเขตเวลาที่เลือกได้ในส่วน "การตั้งค่า" ที่รายการเลือกด้านบน ในส่วน "วันที่และเวลา"
 10. "(ต่าง)" นำคุณไปยังหน้าผลต่าง ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงระหว่างการแก้ไขนั้นกับรุ่นแก้ไขก่อนหน้า รุ่นแก้ไขหลังจากการแก้ไขปรากฏด้านล่างการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้คุณดูผลลัพธ์ของการแก้ไขนั้น
 11. "(ประวัติ)" นำคุณไปยังประวัติหน้า เพื่อให้คุณดูการแก้ไขทั้งหมดที่กระทำต่อหน้านั้น มีประโยชน์หากมีผู้ปรับหน้าที่คุณเขียน และคุณต้องการดูการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
 12. ความแตกต่างของขนาดระหว่างรุ่นแก้ไขนี้กับรุ่นแก้ไขก่อนหน้า จำนวนพร้อมเครื่องหมายบวกสีเขียว (+1,864) บ่งชี้ว่าการแก้ไขเพิ่มขนาดของหน้าหน่วยเป็นไบต์เท่านี้ ส่วนจำนวนพร้อมเครื่องหมายลบสีแดง (-29) บ่งบอกถึงการลบเนื้อหา
 13. ชื่อปัจจุบันของหน้าที่แก้ไข
 14. นี่เป็นคำอธิบายอย่างย่อ เป็นข้อความที่ผู้ใช้เขียนในกล่องคำอธิบายอย่างย่อ (ใต้กล่องแก้ไข)
 15. คำอธิบายอย่างย่อนี้ขึ้นต้นด้วยลิงก์ลูกศรและข้อความสีเทา หมายความว่า ผู้ใช้แก้ไขส่วนหนึ่งของหน้า (ชื่อตามข้อความสีเทา) ข้อความนี้เพิ่มอัตโนมัติเมื่อคุณแก้ไขเฉพาะส่วน
 16. หมายถึง การสร้างหน้าใหม่
 17. หมายถึง การแก้ไขเล็กน้อย
 18. (ปัจจุบัน) บ่งบอกว่าการแก้ไขนั้นเป็นรุ่นแก้ไขปัจจุบัน หน้านั้นเป็นอย่างที่ผู้ใช้นี้บันทึกครั้งสุดท้าย สามารถใช้เพื่อเฝ้าดูหน้า (หากการแก้ไขสุดท้ายของคุณไม่แสดง (ปัจจุบัน) หมายความว่า มีการเปลี่ยนแปลงหน้านั้น)
 19. หน้าผู้ใช้คนหนึ่งมีการแก้ไขมากเกินกว่าที่จะรวมอยู่ในหน้าเดียว ลิงก์เหล่านี้แสดงการแก้ไขใหม่สุด (ล่าสุด) และเก่าสุด (เก่าสุด)
 20. ทำนองเดียวกันลิงก์เหล่านี้แสดงผลหน้าแก้ไขถัดไปหรือก่อนหน้า (ใหม่กว่า n / เก่ากว่า n)
 21. จำนวนสีน้ำเงินแสดงรายการจำนวนการแก้ไขที่แสดงผลในหนึ่งหน้า มีตั้งแต่ 20, 50, 100, 250 หรือ 500 จำนวนที่คุณเลือกแทนค่า n ในลิงก์ไปหน้าก่อนหน้าหรือถัดไป เช่น (ใหม่กว่า 100 / เก่ากว่า 100) สามารถดูได้มากถึง 5000 การแก้ไขต่อหน้าได้โดยดัดแปรยูอาร์แอล
 22. แผงนี้มีลิงก์ไปเครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้ใช้เขียน (ผ่านทาง MediaWiki:Sp-contributions-footer และ MediaWiki:Sp-contributions-footer-anon)

สิ่งที่ไม่แสดงในตัวอย่างนี้: การแก้ไขบางครั้งอาจมีตัวกรองการแก้ไขติดป้ายระบุอัตโนมัติ (ตัวอย่างเช่น (ป้ายระบุ: ทำกลับ)) ป้ายระบุใด ๆ ที่ติดจะปรากฏตามหลังคำอธิบายอย่างย่อ ป้ายระบุไม่สามารถเพิ่มหรือลบด้วยมือ และตั้งใจช่วยผู้เขียนให้ระบุการแก้ไขที่อาจเป็นปัญหาเพื่อตรวจสอบ แต่ไม่ได้พิสูจน์ว่าการแก้ไขนั้นเป็นปัญหา

ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้อื่นที่มีเครื่องมือพิเศษอาจมีตัวเลือกเพิ่มในหน้าเรื่องที่เขียน

ปกติสารสนเทศเหล่านี้ไม่ปรากฏ:

 • การแก้ไขจากหน้าที่ถูกลบหลังจากนั้น (ยกเว้นหน้ารวมถึงรุ่นแก้ไขที่เกี่ยวข้องถูกกู้คืน) หากรุ่นแก้ไขที่เกี่ยวข้องถูกกู้คืน แต่ไม่รวมถึงรุ่นก่อนหน้า เช่นนั้นข้อเท็จจริงว่าผู้ใช้แก้ไขหน้านั้นจะยังอยู่ รวมทั้งเวลาและคำอธิบายอย่างย่อ รุ่นแก้ไขผลลัพธ์ แต่ไม่รวมอยู่ในการเปลี่ยนแปลง ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ Special:DeletedContributions เพื่อดูรุ่นแก้ไขที่ไม่ถูกกู้คืนได้ ทว่า การใช้ผลต่างไม่สามารถทำได้โดยตรง
 • การอัปโหลดภาพใหม่ชื่อเดียวกันกับที่มีอยู่เดิม ฉะนั้นจึงแทนที่ภาพเดิม
 • การลบหรือกู้คืนหน้า (หากผู้ใช้เป็นผู้ดูแลระบบ) ให้ใช้ Special:Logs

ดูเพิ่ม

แก้