ผู้ใช้:BotKung/เปลี่ยนชื่อหมวดหมู่

ยินดีต้อนรับสู่บริการเปลี่ยนชื่อหมวดหมู่โดยบอตคุง โปรแกรมอัตโนมัติ ซึ่งคุณสามารถใช้หน้านี้เพื่อสั่งงานให้บอตคุงเปลี่ยนชื่อหมวดหมู่โดยอัตโนมัติได้เพียงเพิ่มข้อมูลเป็นรูปแบบตารางด้านล่างนี้ ซึ่งบอตคุงจะตรวจสอบหน้านี้ทุก 1 ชั่วโมงและดำเนินการตามที่คุณแจ้ง สำหรับประวัติการดำเนินงาน ดูได้ที่ ผู้ใช้:BotKung/รายงาน/หมวดหมู่ หากคุณมีข้อสงสัย พบเจอปัญหา หรือต้องการแนะนำ กรุณาติดต่อผู้ดูแล

หากหมวดหมู่ที่คุณแจ้งนั้นอยู่ในบริการป้ายโครงการวิกิโดยบอตคุง บอตคุงจะดำเนินการเปลี่ยนชื่อหมวดหมู่ในนั้นโดยอัตโนมัติให้เช่นกัน

| ~~~~~ || [[:หมวดหมู่:ชื่อเดิม]] || หมวดหมู่:ชื่อใหม่ || {{ผู้ใช้|ชื่อผู้ใช้}}
|-

ตัวอย่างการแจ้งหากต้องการเปลี่ยนหมวดหมู่จาก หมวดหมู่:ก ไปเป็น หมวดหมู่:ข ซึ่งแจ้งโดย ผู้ใช้:Jutiphan

| ~~~~~ || [[:หมวดหมู่:ก]] || หมวดหมู่:ข || {{ผู้ใช้|Jutiphan}}
|-

หมวดหมู่ที่รอเปลี่ยนชื่อโดยบอต

วันที่แจ้ง หมวดหมู่เดิม หมวดหมู่ใหม่ เสนอโดย
20:54, 19 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:สายเอสเรล‎ หมวดหมู่:สายอีสต์เรล Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
23:09, 19 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ผู้เล่นในอิงกลิชฟุตบอลลีก หมวดหมู่:ผู้เล่นในฟุตบอลลีกอังกฤษ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:57, 22 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การเคลื่อนไหวทางสังคม หมวดหมู่:ขบวนการทางสังคม พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
18:58, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลโรมา หมวดหมู่:สมาคมกีฬาโรมา Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
18:58, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ผู้เล่นสโมสรฟุตบอลโรมา หมวดหมู่:ผู้เล่นสมาคมกีฬาโรมา Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
18:58, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลโรมา หมวดหมู่:ผู้จัดการทีมสมาคมกีฬาโรมา Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:04, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:โซชีเอตาสปอร์ตีวากัลโชนาโปลี หมวดหมู่:สโมสรกีฬาฟุตบอลนาโปลี Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:04, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ผู้เล่นโซชีเอตาสปอร์ตีวากัลโชนาโปลี หมวดหมู่:ผู้เล่นสโมสรกีฬาฟุตบอลนาโปลี Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:04, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ผู้จัดการทีมโซชีเอตาสปอร์ตีวากัลโชนาโปลี หมวดหมู่:ผู้จัดการทีมสโมสรกีฬาฟุตบอลนาโปลี Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ธงในประเทศสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ธงในสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างเม็กซิโกกับสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ความสัมพันธ์เม็กซิโก–สหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:สิ่งแวดล้อมของสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ปัญหาสิ่งแวดล้อมในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ปัญหาสิ่งแวดล้อมในสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ภูมิอากาศของสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ภูมิอากาศของสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ฤดูหนาวในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ฤดูหนาวในสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:กีฬาฤดูหนาวในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:กีฬาฤดูหนาวในสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ศาสนาพุทธในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ศาสนาพุทธในสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ศาสนาในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ศาสนาในสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ภาพยนตร์ที่มีฉากในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ภาพยนตร์ที่มีฉากในสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ภาพยนตร์ที่ถ่ายทำในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ภาพยนตร์ที่ถ่ายทำในสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ศาสนาฮินดูในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ศาสนาฮินดูในสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวดัตช์ในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ชาวดัตช์ในสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:มูลนิธิในประเทศสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:มูลนิธิในสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาจากรัฐแคลิฟอร์เนีย หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากรัฐแคลิฟอร์เนีย Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาจากรัฐจอร์เจีย หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากรัฐจอร์เจีย Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาจากรัฐนิวยอร์ค หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากรัฐนิวยอร์ก Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:15, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:รัฐมนตรีสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:รัฐมนตรีสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
20:23, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:โซชีเอตาสปอร์ตีวาลาซีโอ หมวดหมู่:สโมสรกีฬาลัตซีโย Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
20:23, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ผู้เล่นโซชีเอตาสปอร์ตีวาลาซีโอ หมวดหมู่:ผู้เล่นสโมสรกีฬาลัตซีโย Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
20:23, 26 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ผู้จัดการทีมโซชีเอตาสปอร์ตีวาลาซีโอ หมวดหมู่:ผู้จัดการทีมสโมสรกีฬาลัตซีโย Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
10:32, 27 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:สปอร์ติกกลูบีดีปูร์ตูกาล หมวดหมู่:สปอร์ติงลิสบอน Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
10:32, 27 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ผู้เล่นสปอร์ติกกลูบีดีปูร์ตูกาล หมวดหมู่:ผู้เล่นสปอร์ติงลิสบอน Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
10:32, 27 พฤษภาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ผู้จัดการทีมสปอร์ติกกลูบีดีปูร์ตูกาล หมวดหมู่:ผู้จัดการทีมสปอร์ติงลิสบอน Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
02:51, 4 มิถุนายน 2565 (+07) หมวดหมู่:วัตถุท้องฟ้าของเมสสิเยร์ หมวดหมู่:วัตถุท้องฟ้าของเมซีเย Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:17, 4 มิถุนายน 2565 (+07) หมวดหมู่:การประท้วงในประเทศไทย พ.ศ. 2563–2565 หมวดหมู่:การประท้วงในประเทศไทย พ.ศ. 2563–2564 Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
23:12, 8 มิถุนายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ผู้เล่นในสกอตแลนด์ฟุตบอลลีก หมวดหมู่:ผู้เล่นในสกอตติชโปรเฟสชันนัลฟุตบอลลีก Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
11:05, 11 มิถุนายน 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในรัฐเบงกอลตะวันตก หมวดหมู่:การขนส่งในรัฐเบงกอลตะวันตก Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
11:05, 11 มิถุนายน 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในโกลกาตา หมวดหมู่:การขนส่งในโกลกาตา Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
00:02, 10 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:สถานีรถไฟแบ่งตามจังหวัดในประเทศญี่ปุ่น หมวดหมู่:สถานีรถไฟในประเทศญี่ปุ่นแบ่งตามจังหวัด Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:19, 13 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การก่อการร้ายในตุรกี หมวดหมู่:การก่อการร้ายในประเทศตุรกี ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:19, 13 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การก่อการร้ายในเบลารุส หมวดหมู่:การก่อการร้ายในประเทศเบลารุส ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:19, 13 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การก่อการร้ายในเยอรมนี หมวดหมู่:การก่อการร้ายในประเทศเยอรมนี ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:19, 13 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การก่อการร้ายในรัสเซีย หมวดหมู่:การก่อการร้ายในประเทศรัสเซีย ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:19, 13 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การก่อการร้ายในสเปน หมวดหมู่:การก่อการร้ายในประเทศสเปน ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:19, 13 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การก่อการร้ายในอัฟกานิสถาน หมวดหมู่:การก่อการร้ายในประเทศอัฟกานิสถาน ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:19, 13 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การก่อการร้ายในอินเดีย หมวดหมู่:การก่อการร้ายในประเทศอินเดีย ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:19, 13 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การก่อการร้ายในอินโดนีเซีย หมวดหมู่:การก่อการร้ายในประเทศอินโดนีเซีย ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:19, 13 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การก่อการร้ายในอิรัก หมวดหมู่:การก่อการร้ายในประเทศอิรัก ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:19, 13 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การก่อการร้ายในปากีสถาน หมวดหมู่:การก่อการร้ายในประเทศปากีสถาน ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:29, 13 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:อาชญากรรมในไนจีเรีย หมวดหมู่:อาชญากรรมในประเทศไนจีเรีย ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:29, 13 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:อาชญากรรมในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:อาชญากรรมในสหรัฐ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:29, 13 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การสังหารหมู่ในไทย หมวดหมู่:การสังหารหมู่ในประเทศไทย ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:29, 13 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การสังหารหมู่ในพม่า หมวดหมู่:การสังหารหมู่ในประเทศพม่า ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:29, 13 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การสังหารหมู่ในอินเดีย หมวดหมู่:การสังหารหมู่ในประเทศอินเดีย ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
20:21, 13 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ฆาตกรรมหมู่ในไทย หมวดหมู่:ฆาตกรรมหมู่ในประเทศไทย ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
16:49, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:อำเภอของเขตผู้ว่าการชับวะฮ์ หมวดหมู่:อำเภอในเขตผู้ว่าการชับวะฮ์ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
16:49, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:อำเภอของเขตผู้ว่าการซานา หมวดหมู่:อำเภอในเขตผู้ว่าการซานา ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
16:49, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:อำเภอของเขตผู้ว่าการร็อยมะฮ์ หมวดหมู่:อำเภอในเขตผู้ว่าการร็อยมะฮ์ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
16:49, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:อำเภอของเขตผู้ว่าการอะมานะตุลอาศิมะฮ์ หมวดหมู่:อำเภอในเขตผู้ว่าการอะมานะตุลอาศิมะฮ์ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
16:49, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:อำเภอของเขตผู้ว่าการอับยัน หมวดหมู่:อำเภอในเขตผู้ว่าการอับยัน ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
16:49, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:อำเภอของเขตผู้ว่าการอัลบัยฎออ์ หมวดหมู่:อำเภอในเขตผู้ว่าการอัลบัยฎออ์ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
16:49, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:อำเภอของเขตผู้ว่าการอัลมะฮ์เราะฮ์ หมวดหมู่:อำเภอในเขตผู้ว่าการอัลมะฮ์เราะฮ์ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
16:49, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:อำเภอในประเทศกัมพูชา หมวดหมู่:อำเภอของประเทศกัมพูชา ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
16:49, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:อำเภอในประเทศพม่า หมวดหมู่:อำเภอของประเทศพม่า ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
16:49, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:อำเภอในประเทศมาเลเซีย หมวดหมู่:อำเภอของประเทศมาเลเซีย ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
16:49, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:อำเภอในประเทศอินเดีย หมวดหมู่:อำเภอของประเทศอินเดีย ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
16:49, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:อำเภอในประเทศเวียดนาม หมวดหมู่:อำเภอของประเทศเวียดนาม ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
16:49, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:อำเภอในประเทศไทย หมวดหมู่:อำเภอของประเทศไทย ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
17:56, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:บุคคลจากรัฐชาน หมวดหมู่:บุคคลจากรัฐฉาน ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:16, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:จังหวัดในประเทศพม่า หมวดหมู่:จังหวัดของประเทศพม่า ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:16, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:จังหวัดในประเทศฟิลิปปินส์ หมวดหมู่:จังหวัดของประเทศฟิลิปปินส์ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:16, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:จังหวัดในประเทศเกาหลี หมวดหมู่:จังหวัดของประเทศเกาหลี ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:16, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:จังหวัดในประเทศโคลอมเบีย หมวดหมู่:จังหวัดของประเทศโคลอมเบีย ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:16, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:จังหวัดของไทยที่เคยได้รับการพิจารณาจัดตั้ง หมวดหมู่:จังหวัดของประเทศไทยที่เคยได้รับการพิจารณาจัดตั้ง ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:16, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:จังหวัดของไทยในอดีต หมวดหมู่:จังหวัดของประเทศไทยในอดีต ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:16, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:จัสติน ทิมเบอร์เลค หมวดหมู่:จัสติน ทิมเบอร์เลก ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:16, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:เพลงของจัสติน ทิมเบอร์เลค หมวดหมู่:เพลงของจัสติน ทิมเบอร์เลก ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:16, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:เพลงที่ประพันธ์คำร้องโดยจัสติน ทิมเบอร์เลค หมวดหมู่:เพลงที่ประพันธ์คำร้องโดยจัสติน ทิมเบอร์เลก ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:16, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:เพลงบันทึกเสียงที่ผลิตโดยจัสติน ทิมเบอร์เลค หมวดหมู่:เพลงบันทึกเสียงที่ผลิตโดยจัสติน ทิมเบอร์เลก ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:49, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:คุมิ โคดะ หมวดหมู่:คูมิ โคดะ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:49, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:เพลงของคุมิ โคดะ หมวดหมู่:เพลงของคูมิ โคดะ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:49, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:อัลบั้มเพลงของคุมิ โคดะ หมวดหมู่:อัลบั้มเพลงของคูมิ โคดะ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:49, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:อัลบั้มเพลงของฮิคารุ อุทาดะ หมวดหมู่:อัลบั้มเพลงของฮิการุ อูตาดะ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:49, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:อัลบั้มเพลงของไม คุรากิ หมวดหมู่:อัลบั้มเพลงของมาอิ คูรากิ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:46, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:เพลงของไม คุรากิ หมวดหมู่:เพลงของมาอิ คูรากิ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:57, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:แหล่งท่องเที่ยว หมวดหมู่:สถานที่ท่องเที่ยว Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
22:41, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ผู้เล่นสโมสรวอลเลย์บอลอัสเซตซอแรซอเวียเชชูฟ หมวดหมู่:ผู้เล่นสโมสรวอลเลย์บอลอัสแซกอแรซอเวียแชชุฟ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
22:41, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ผู้เล่นสโมสรวอลเลย์บอลเจทีอีเคที สติงส์ หมวดหมู่:ผู้เล่นสโมสรวอลเลย์บอลเจเท็กโตะ สติงส์ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
22:41, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ผู้เล่นสโมสรวอลเลย์บอลหญิงไดนาโมคาซาน หมวดหมู่:ผู้เล่นสโมสรวอลเลย์บอลหญิงดีนาโมคาซาน ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
22:41, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:สโมสรวอลเลย์บอลหญิงไดนาโมคาซาน หมวดหมู่:สโมสรวอลเลย์บอลหญิงดีนาโมคาซาน ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
22:41, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:พานาโซนิคแพนเธอร์ส หมวดหมู่:พานาโซนิคแพนเทอส์ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
22:41, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ผู้เล่นสโมสรวอลเลย์บอลราบิตา บากู หมวดหมู่:ผู้เล่นสโมสรวอลเลย์บอลเทเลคอม บากู ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
22:41, 14 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ราบิตา บากู หมวดหมู่:เทเลคอม บากู ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
15:18, 15 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความพยายามในการจำกัดการระบาดทั่วของไวรัสโคโรนา พ.ศ. 2563 หมวดหมู่:ความพยายามในการจำกัดการระบาดทั่วของโควิด-19 Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
13:09, 17 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ละครโทรทัศน์ของสถานีทีวีอาซาฮี หมวดหมู่:ละครโทรทัศน์ของสถานีทีวีอาซาฮิ Siam2019 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
16:11, 21 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:อนิเมะและมังงะมาสคอต หมวดหมู่:มาสคอตอนิเมะและมังงะ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในจังหวัดกิฟุ หมวดหมู่:การขนส่งในจังหวัดกิฟุ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในจังหวัดกุมมะ หมวดหมู่:การขนส่งในจังหวัดกุมมะ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในจังหวัดคานางาวะ หมวดหมู่:การขนส่งในจังหวัดคานางาวะ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในจังหวัดคาโงชิมะ หมวดหมู่:การขนส่งในจังหวัดคาโงชิมะ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในจังหวัดคูมาโมโตะ หมวดหมู่:การขนส่งในจังหวัดคูมาโมโตะ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในจังหวัดชิงะ หมวดหมู่:การขนส่งในจังหวัดชิงะ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในจังหวัดชิซูโอกะ หมวดหมู่:การขนส่งในจังหวัดชิซูโอกะ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในจังหวัดชิบะ หมวดหมู่:การขนส่งในจังหวัดชิบะ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในจังหวัดซางะ หมวดหมู่:การขนส่งในจังหวัดซางะ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในจังหวัดนางาซากิ หมวดหมู่:การขนส่งในจังหวัดนางาซากิ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในจังหวัดนางาโนะ หมวดหมู่:การขนส่งในจังหวัดนางาโนะ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในจังหวัดนีงาตะ หมวดหมู่:การขนส่งในจังหวัดนีงาตะ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในจังหวัดฟูกูชิมะ หมวดหมู่:การขนส่งในจังหวัดฟูกูชิมะ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในจังหวัดฟูกูโอกะ หมวดหมู่:การขนส่งในจังหวัดฟูกูโอกะ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในจังหวัดมิยางิ หมวดหมู่:การขนส่งในจังหวัดมิยางิ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในจังหวัดมิเอะ หมวดหมู่:การขนส่งในจังหวัดมิเอะ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในจังหวัดยามางาตะ หมวดหมู่:การขนส่งในจังหวัดยามางาตะ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในจังหวัดยามางูจิ หมวดหมู่:การขนส่งในจังหวัดยามางูจิ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในจังหวัดยามานาชิ หมวดหมู่:การขนส่งในจังหวัดยามานาชิ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในจังหวัดอากิตะ หมวดหมู่:การขนส่งในจังหวัดอากิตะ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในจังหวัดอาโอโมริ หมวดหมู่:การขนส่งในจังหวัดอาโอโมริ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในจังหวัดอิบารากิ หมวดหมู่:การขนส่งในจังหวัดอิบารากิ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในจังหวัดฮกไกโด หมวดหมู่:การขนส่งในจังหวัดฮกไกโด ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในจังหวัดเกียวโต หมวดหมู่:การขนส่งในจังหวัดเกียวโต ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในจังหวัดเอฮิเมะ หมวดหมู่:การขนส่งในจังหวัดเอฮิเมะ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในจังหวัดเฮียวโงะ หมวดหมู่:การขนส่งในจังหวัดเฮียวโงะ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในจังหวัดโคจิ หมวดหมู่:การขนส่งในจังหวัดโคจิ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในจังหวัดโทจิงิ หมวดหมู่:การขนส่งในจังหวัดโทจิงิ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในจังหวัดโอกายามะ หมวดหมู่:การขนส่งในจังหวัดโอกายามะ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในจังหวัดโอกินาวะ หมวดหมู่:การขนส่งในจังหวัดโอกินาวะ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในจังหวัดโอซากะ หมวดหมู่:การขนส่งในจังหวัดโอซากะ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในจังหวัดไซตามะ หมวดหมู่:การขนส่งในจังหวัดไซตามะ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในจังหวัดไอจิ หมวดหมู่:การขนส่งในจังหวัดไอจิ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในนครเวสต์มินสเตอร์ หมวดหมู่:การขนส่งในนครเวสต์มินสเตอร์ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:สถานีรถไฟใต้ดินในซิทีออฟเวสท์มินส์เตอร์ หมวดหมู่:สถานีรถไฟใต้ดินในนครเวสต์มินสเตอร์ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในปราก หมวดหมู่:การขนส่งในปราก ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในมอสโก หมวดหมู่:การขนส่งในมอสโก ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในมาดริด หมวดหมู่:การขนส่งในมาดริด ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในมุมไบ หมวดหมู่:การขนส่งในมุมไบ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในรัฐมหาราษฏระ หมวดหมู่:การขนส่งในรัฐมหาราษฏระ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในรัฐเบงกอลตะวันตก หมวดหมู่:การขนส่งในรัฐเบงกอลตะวันตก ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในลอนดอนแบ่งตามโบโร หมวดหมู่:การขนส่งในลอนดอนแบ่งตามโบโร ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในเดลี หมวดหมู่:การขนส่งในเดลี ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในโกลกาตา หมวดหมู่:การขนส่งในโกลกาตา ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:01, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในไซบีเรีย หมวดหมู่:การขนส่งในไซบีเรีย ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
22:16, 22 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การระเบิดที่เกิดจากระเบิดแสวงเครื่องในประเทศไทย หมวดหมู่:การโจมตีด้วยระเบิดแสวงเครื่องในประเทศไทย ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
20:22, 23 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:บุคคลจากเบียวิสตอค หมวดหมู่:บุคคลจากเบียวึสตอก ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
20:28, 23 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดวูช หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดวุช ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
20:29, 23 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:บุคคลจากวูช หมวดหมู่:บุคคลจากวุช ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
23:03, 23 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:เขตอิโลโกส หมวดหมู่:เขตอีโลโคส ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
23:03, 23 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:กากายันแวลลีย์ หมวดหมู่:เขตลัมบักนางคากายัน ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
23:03, 23 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:เซนทรัลลูซอน หมวดหมู่:เขตกิตนางลูโซน ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
23:03, 23 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:กาลาบาร์ซอน หมวดหมู่:เขตคาลาบาร์โซน ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
23:03, 23 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:มิมาโรปา หมวดหมู่:เขตมีมาโรปา ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
23:03, 23 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:เขตบีโกล หมวดหมู่:เขตบีโคล ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
23:03, 23 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:เขตบริหารกอร์ดิลเยรา หมวดหมู่:เขตบริหารคอร์ดิลเยรา ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
23:03, 23 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:เวสเทิร์นวิซายัส หมวดหมู่:เขตคันลูรังคาบีซายาอัน ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
23:03, 23 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:เซนทรัลวิซายัส หมวดหมู่:เขตกิตนางคาบีซายาอัน ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
23:03, 23 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:อีสเทิร์นวิซายัส หมวดหมู่:เขตซีลางังคาบีซายาอัน ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
23:03, 23 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:คาบสมุทรซัมโบวังกา หมวดหมู่:เขตตังไวนางซัมบวงกา ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
23:03, 23 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:นอร์เทิร์นมินดาเนา หมวดหมู่:เขตฮีลากังมินดาเนา ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
23:03, 23 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ซ็อกซาร์เจน หมวดหมู่:เขตโซกซาร์เจน ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
23:03, 23 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:การากา หมวดหมู่:เขตคารากา ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:24, 25 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:เนเปิลส์ หมวดหมู่:นาโปลี ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:24, 25 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:บุคคลจากเนเปิลส์ หมวดหมู่:บุคคลจากนาโปลี ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:24, 25 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:เจนัว หมวดหมู่:เจโนวา ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:24, 25 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:บุคคลจากเจนัว หมวดหมู่:บุคคลจากเจโนวา ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:24, 25 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:แคว้นปกครองตนเองซาร์ดิเนีย หมวดหมู่:แคว้นซาร์ดิเนีย ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:24, 25 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ หมวดหมู่:แคว้นเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:24, 25 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:แคว้นปกครองตนเองฟรียูลี-เวเน็ตเซียจูเลีย‎ หมวดหมู่:แคว้นฟรียูลี-เวเน็ตเซียจูเลีย ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:24, 25 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:แคว้นปกครองตนเองวัลเลดาออสตา หมวดหมู่:แคว้นวัลเลดาออสตา ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:24, 25 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:บุคคลจากแคว้นปกครองตนเองซาร์ดิเนีย หมวดหมู่:บุคคลจากแคว้นซาร์ดิเนีย ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:24, 25 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:บุคคลจากแคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ หมวดหมู่:บุคคลจากแคว้นเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:24, 25 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:บุคคลจากแคว้นปกครองตนเองฟรียูลี-เวเน็ตเซียจูเลีย‎ หมวดหมู่:บุคคลจากแคว้นฟรียูลี-เวเน็ตเซียจูเลีย ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:24, 25 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:บุคคลจากแคว้นปกครองตนเองซิซิลี หมวดหมู่:บุคคลจากแคว้นซิซิลี ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
23:17, 25 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:เมืองในประเทศเซาท์ซูดาน หมวดหมู่:เมืองในประเทศซูดานใต้ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
23:22, 25 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร หมวดหมู่:ดินแดนโพ้นทะเลของบริเตน ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
23:41, 25 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส หมวดหมู่:หมู่เกาะเติกส์และเคคอส ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
00:06, 26 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:บริเวณที่มีการอยู่อาศัยในประเทศตองงา หมวดหมู่:สถานที่ที่มีประชากรในประเทศตองงา ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:12, 26 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวสวาซิแลนด์ หมวดหมู่:ชาวเอสวาตินี ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:12, 26 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:นายกรัฐมนตรีสวาซิแลนด์ หมวดหมู่:นายกรัฐมนตรีเอสวาตินี ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:12, 26 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์สวาซิแลนด์ หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์เอสวาตินี ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:12, 26 กรกฎาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:พอร์ต-ออฟ-สเปน หมวดหมู่:พอร์ตออฟสเปน ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
15:12, 9 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลราชบุรี มิตรผล หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลราชบุรี Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
15:12, 9 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ผู้เล่นสโมสรฟุตบอลราชบุรี มิตรผล หมวดหมู่:ผู้เล่นสโมสรฟุตบอลราชบุรี Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
15:12, 9 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลราชบุรี มิตรผล หมวดหมู่:ผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลราชบุรี Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
15:22, 16 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ออแกโนฮาไลด์ หมวดหมู่:ออร์กาโนเฮไลด์ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
15:22, 16 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ออแกโนคลอไรด์ หมวดหมู่:ออร์กาโนคลอไรด์ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
15:22, 16 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ออแกโนฟลูออไรด์ หมวดหมู่:ออร์กาโนฟลูออไรด์ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
15:22, 16 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:อัลเคน หมวดหมู่:แอลเคน ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
15:22, 16 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:อัลคาลอยด์จากพืช หมวดหมู่:แอลคาลอยด์จากพืช ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:23, 16 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:สารประกอบโลหะอินทรีย์ หมวดหมู่:สารประกอบโลหอินทรีย์ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:23, 16 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:เคมีโลหะอินทรีย์ หมวดหมู่:เคมีโลหอินทรีย์ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:23, 16 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ไซโคลอัลเคน หมวดหมู่:ไซโคลแอลเคน ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:23, 16 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:สารประกอบปรอทอินทรีย์ หมวดหมู่:สารประกอบโลหอินทรีย์ของปรอท ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:23, 16 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:สารประกอบออร์กาโนไอเอิร์น หมวดหมู่:สารประกอบโลหอินทรีย์ของเหล็ก ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
21:34, 16 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:สารเชิงซ้อนไซโคลเพนตาไดนิล หมวดหมู่:สารเชิงซ้อนไซโคลเพนทาไดอีนิล ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
22:24, 16 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ซิลิกอน หมวดหมู่:ซิลิคอน ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
22:24, 16 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:สารประกอบซิลิกอน หมวดหมู่:สารประกอบซิลิคอน ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
13:56, 23 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:บุคคลจากกวาดาลาฮารา (รัฐฮาลิสโก) หมวดหมู่:บุคคลจากกัวดาลาฮารา ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ของเกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้ หมวดหมู่:ความสัมพันธ์เกาหลีเหนือ–เกาหลีใต้ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์คิวบา–สหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ความสัมพันธ์คิวบา–สหรัฐ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของคอสตาริกา หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของประเทศคอสตาริกา ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของจีน หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของประเทศจีน ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของญี่ปุ่น หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของประเทศญี่ปุ่น ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของตองงา หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของประเทศตองงา ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของพม่า หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของประเทศพม่า ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของยูเครน หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของประเทศยูเครน ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของรัสเซีย หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของประเทศรัสเซีย ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของอิตาลี หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของประเทศอิตาลี ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของอิสราเอล หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของประเทศอิสราเอล ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของเกาหลี หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของประเทศเกาหลี ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของเกาหลีเหนือ หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของประเทศเกาหลีเหนือ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของเกาหลีใต้ หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของประเทศเกาหลีใต้ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของเบลารุส หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของประเทศเบลารุส ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของเม็กซิโก หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของประเทศเม็กซิโก ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของเยอรมนี หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของประเทศเยอรมนี ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของเวียดนาม หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของประเทศเวียดนาม ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของแคนาดา หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของประเทศแคนาดา ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของโซมาเลีย หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของประเทศโซมาเลีย ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของไทย หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ทวิภาคีของประเทศไทย ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของคิวบา หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศคิวบา ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของตองงา หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศตองงา ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของพม่า หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศพม่า ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของฟิลิปปินส์ หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศฟิลิปปินส์ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมอนเตเนโกร หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศมอนเตเนโกร ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของยูเครน หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศยูเครน ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัสเซีย หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศรัสเซีย ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอิตาลี หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศอิตาลี ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอิหร่าน หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศอิหร่าน ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเกาหลี หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศเกาหลี ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเกาหลีเหนือ หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศเกาหลีเหนือ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเกาหลีใต้ หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศเกาหลีใต้ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเม็กซิโก หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศเม็กซิโก ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเยอรมนี หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศเยอรมนี ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของโซมาเลีย หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศโซมาเลีย ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของโปแลนด์ หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศโปแลนด์ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศไทย ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่น หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น–สหรัฐ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับยุโรป หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ยุโรป–สหรัฐ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซีย หมวดหมู่:ความสัมพันธ์รัสเซีย–สหรัฐ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต หมวดหมู่:ความสัมพันธ์สหภาพโซเวียต–สหรัฐ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับเอเชีย หมวดหมู่:ความสัมพันธ์เอเชีย–สหรัฐ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างเม็กซิโกกับสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ความสัมพันธ์เม็กซิโก–สหรัฐ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:18, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกากับอเมริกาเหนือ หมวดหมู่:ความสัมพันธ์อเมริกาเหนือ–สหรัฐ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:41, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ต่างประเทศของประเทศจีน หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศจีน ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:41, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์อาเซอร์ไบจาน–อาร์มีเนีย หมวดหมู่:ความสัมพันธ์อาร์มีเนีย–อาเซอร์ไบจาน ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:41, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ต่างประเทศของราชวงศ์ชิง หมวดหมู่:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของราชวงศ์ชิง ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
08:41, 25 สิงหาคม 2565 (+07) หมวดหมู่:ความสัมพันธ์โซมาเลีย–สหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ความสัมพันธ์โซมาเลีย–สหรัฐ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
17:57, 3 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:บุคคลจากโอกแลนด์ (ประเทศนิวซีแลนด์) หมวดหมู่:บุคคลจากออกแลนด์ ZeroSixTwo (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:43, 3 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:เขตซะไกง์ หมวดหมู่:ภาคซะไกง์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:43, 3 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:เมืองในเขตซะไกง์ หมวดหมู่:เมืองในภาคซะไกง์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:43, 3 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:เขตตะนาวศรี หมวดหมู่:ภาคตะนาวศรี Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:43, 3 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:เมืองในเขตตะนาวศรี หมวดหมู่:เมืองในภาคตะนาวศรี Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:43, 3 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:เขตมัณฑะเลย์ หมวดหมู่:ภาคมัณฑะเลย์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:43, 3 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:บุคคลจากเขตมัณฑะเลย์ หมวดหมู่:บุคคลจากภาคมัณฑะเลย์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:43, 3 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:เมืองในเขตมัณฑะเลย์ หมวดหมู่:เมืองในภาคมัณฑะเลย์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:43, 3 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:สถานที่ที่มีประชากรในเขตมัณฑะเลย์ หมวดหมู่:สถานที่ที่มีประชากรในภาคมัณฑะเลย์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:43, 3 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:เขตมะกเว หมวดหมู่:ภาคมะกเว Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:43, 3 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:เมืองในเขตมะกเว หมวดหมู่:เมืองในภาคมะกเว Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:43, 3 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:อำเภอในเขตมะกเว หมวดหมู่:อำเภอในภาคมะกเว Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:43, 3 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:เขตย่างกุ้ง หมวดหมู่:ภาคย่างกุ้ง Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:43, 3 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:นิคมในเขตย่างกุ้ง หมวดหมู่:นิคมในภาคย่างกุ้ง Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:43, 3 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:บุคคลจากเขตย่างกุ้ง หมวดหมู่:บุคคลจากภาคย่างกุ้ง Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:43, 3 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:สถานที่ที่มีประชากรในเขตย่างกุ้ง หมวดหมู่:สถานที่ที่มีประชากรในภาคย่างกุ้ง Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:43, 3 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:เมืองในเขตย่างกุ้ง หมวดหมู่:เมืองในภาคย่างกุ้ง Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:43, 3 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:เขตพะโค หมวดหมู่:ภาคพะโค Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:43, 3 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:บุคคลจากเขตพะโค หมวดหมู่:บุคคลจากภาคพะโค Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:43, 3 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:เมืองในเขตพะโค หมวดหมู่:เมืองในภาคพะโค Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:43, 3 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:เขตอิรวดี หมวดหมู่:ภาคอิรวดี Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:43, 3 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:บุคคลจากเขตอิรวดี หมวดหมู่:บุคคลจากภาคอิรวดี Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:43, 3 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:เมืองในเขตอิรวดี หมวดหมู่:เมืองในภาคอิรวดี Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
13:10, 6 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:เพลงประกอบอะนิเมะยอดนักสืบจิ๋วโคนัน หมวดหมู่:เพลงประกอบยอดนักสืบจิ๋วโคนัน Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
23:01, 6 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:สถานีรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หมวดหมู่:สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:09, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวแอฟริกัน หมวดหมู่:ชาวแอฟริกา Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:09, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ประเทศเอสวาตีนี หมวดหมู่:ประเทศเอสวาตินี Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:เอกอัครราชทูตโซมาเลียประจำสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:เอกอัครราชทูตโซมาเลียประจำสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวเกาหลีในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ชาวเกาหลีในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวเวลส์ในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ชาวเวลส์ในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวโซมาเลียในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ชาวโซมาเลียในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายอเมริกันเหนือ หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายอเมริกาเหนือ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวไทยในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ชาวไทยในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวจอร์แดนเชื้อสายเซอร์แคเซีย หมวดหมู่:ชาวจอร์แดนเชื้อสายเซอร์แคเชีย Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวจอร์แดนเชื้อสายอเมริกันเหนือ หมวดหมู่:ชาวจอร์แดนเชื้อสายอเมริกาเหนือ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวจีนในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ชาวจีนในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวญี่ปุ่นในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ชาวญี่ปุ่นในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวนอร์เวย์เชื้อสายอเมริกันใต้ หมวดหมู่:ชาวนอร์เวย์เชื้อสายอเมริกาใต้ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวนิวซีแลนด์เชื้อสายเมารี หมวดหมู่:ชาวนิวซีแลนด์เชื้อสายมาวรี Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวนิวซีแลนด์เชื้อสายพอลินีเซีย หมวดหมู่:ชาวนิวซีแลนด์เชื้อสายพอลินีเชีย Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวนิวซีแลนด์เชื้อสายอเมริกันเหนือ หมวดหมู่:ชาวนิวซีแลนด์เชื้อสายอเมริกาเหนือ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวบรูไนเชื้อสายซาอุดิอาระเบีย หมวดหมู่:ชาวบรูไนเชื้อสายซาอุดีอาระเบีย Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวฝรั่งเศสในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ชาวฝรั่งเศสในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวฟิลิปปินส์เชื้อสายอเมริกันเหนือ หมวดหมู่:ชาวฟิลิปปินส์เชื้อสายอเมริกาเหนือ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวมาเลเซียเชื้อสายเซอร์แคเซีย หมวดหมู่:ชาวมาเลเซียเชื้อสายเซอร์แคเชีย Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวมินังกาเบา หมวดหมู่:ชาวมีนังกาเบา Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวสเปนเชื้อสายอเมริกันเหนือ หมวดหมู่:ชาวสเปนเชื้อสายอเมริกาเหนือ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวสกอตในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ชาวสกอตในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวสหราชอาณาจักรในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ชาวสหราชอาณาจักรในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวอเมริกันเชื้อสายเชอโรคี หมวดหมู่:ชาวอเมริกันเชื้อสายเชโรกี Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวอเมริกันเชื้อสายเม็กซิกัน หมวดหมู่:ชาวอเมริกันเชื้อสายเม็กซิโก Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวอเมริกันเชื้อสายเมารี หมวดหมู่:ชาวอเมริกันเชื้อสายมาวรี Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวอเมริกันเชื้อสายเวเนซูเอลา หมวดหมู่:ชาวอเมริกันเชื้อสายเวเนซุเอลา Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวอเมริกันเชื้อสายแมงซ์ หมวดหมู่:ชาวอเมริกันเชื้อสายแมน Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวอเมริกันเชื้อสายนิคารากัว หมวดหมู่:ชาวอเมริกันเชื้อสายนิการากัว Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวอเมริกันเชื้อสายพอลินีเซีย หมวดหมู่:ชาวอเมริกันเชื้อสายพอลินีเชีย Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวอเมริกันเชื้อสายฟิจิ หมวดหมู่:ชาวอเมริกันเชื้อสายฟีจี Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวอเมริกันเชื้อสายอเมริกันเหนือ หมวดหมู่:ชาวอเมริกันเชื้อสายอเมริกาเหนือ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวอเมริกันเชื้อสายอเมริกันใต้ หมวดหมู่:ชาวอเมริกันเชื้อสายอเมริกาใต้ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวออสเตรเลียเชื้อสายเมารี หมวดหมู่:ชาวออสเตรเลียเชื้อสายมาวรี Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวออสเตรเลียเชื้อสายโคลัมเบีย หมวดหมู่:ชาวออสเตรเลียเชื้อสายโคลอมเบีย Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวออสเตรเลียเชื้อสายพอลินีเซีย หมวดหมู่:ชาวออสเตรเลียเชื้อสายพอลินีเชีย Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวออสเตรเลียเชื้อสายอเมริกันเหนือ หมวดหมู่:ชาวออสเตรเลียเชื้อสายอเมริกาเหนือ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวออสเตรเลียเชื้อสายอเมริกันใต้ หมวดหมู่:ชาวออสเตรเลียเชื้อสายอเมริกาใต้ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวออสเตรเลียในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ชาวออสเตรเลียในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวอังกฤษในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ชาวอังกฤษในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวอินเดียในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ชาวอินเดียในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวอินโดนีเซียเชื้อสายอเมริกันเหนือ หมวดหมู่:ชาวอินโดนีเซียเชื้อสายอเมริกาเหนือ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวอิสราเอลเชื้อสายอเมริกันเหนือ หมวดหมู่:ชาวอิสราเอลเชื้อสายอเมริกาเหนือ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ชาวอียิปต์เชื้อสายซาอุดิอาระเบีย หมวดหมู่:ชาวอียิปต์เชื้อสายซาอุดีอาระเบีย Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:ตัวละครชาวอเมริกันเชื้อสายเม็กซิกัน หมวดหมู่:ตัวละครชาวอเมริกันเชื้อสายเม็กซิโก Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:บุคคลเชื้อสายพอลินีเซีย หมวดหมู่:บุคคลเชื้อสายพอลินีเชีย Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:บุคคลเชื้อสายอเมริกันเหนือ หมวดหมู่:บุคคลเชื้อสายอเมริกาเหนือ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
03:48, 8 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:บุคคลเชื้อสายอเมริกันใต้ หมวดหมู่:บุคคลเชื้อสายอเมริกาใต้ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
13:19, 21 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:พระเจ้าสุริเยนทราธิบดี หมวดหมู่:สมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิบดี Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
13:19, 21 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:พระราชบุตรในพระเจ้าสุริเยนทราธิบดี หมวดหมู่:พระราชบุตรในสมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิบดี Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
23:10, 27 กันยายน 2565 (+07) หมวดหมู่:บุคคลจากวิทยาลัยการทหารสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:บุคคลจากวิทยาลัยการทหารสหรัฐ Siam2019 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)