ผู้ใช้:BotKung/เปลี่ยนชื่อหมวดหมู่

ยินดีต้อนรับสู่บริการเปลี่ยนชื่อหมวดหมู่โดยบอตคุง โปรแกรมอัตโนมัติ ซึ่งคุณสามารถใช้หน้านี้เพื่อสั่งงานให้บอตคุงเปลี่ยนชื่อหมวดหมู่โดยอัตโนมัติได้เพียงเพิ่มข้อมูลเป็นรูปแบบตารางด้านล่างนี้ ซึ่งบอตคุงจะตรวจสอบหน้านี้ทุก 1 ชั่วโมงและดำเนินการตามที่คุณแจ้ง สำหรับประวัติการดำเนินงาน ดูได้ที่ ผู้ใช้:BotKung/รายงาน/หมวดหมู่ หากคุณมีข้อสงสัย พบเจอปัญหา หรือต้องการแนะนำ กรุณาติดต่อผู้ดูแล

หากหมวดหมู่ที่คุณแจ้งนั้นอยู่ในบริการป้ายโครงการวิกิโดยบอตคุง บอตคุงจะดำเนินการเปลี่ยนชื่อหมวดหมู่ในนั้นโดยอัตโนมัติให้เช่นกัน

| ~~~~~ || [[:หมวดหมู่:ชื่อเดิม]] || หมวดหมู่:ชื่อใหม่ || {{ผู้ใช้|ชื่อผู้ใช้}}
|-

ตัวอย่างการแจ้งหากต้องการเปลี่ยนหมวดหมู่จาก หมวดหมู่:ก ไปเป็น หมวดหมู่:ข ซึ่งแจ้งโดย ผู้ใช้:Jutiphan

| ~~~~~ || [[:หมวดหมู่:ก]] || หมวดหมู่:ข || {{ผู้ใช้|Jutiphan}}
|-

หมวดหมู่ที่รอเปลี่ยนชื่อโดยบอต

วันที่แจ้ง หมวดหมู่เดิม หมวดหมู่ใหม่ เสนอโดย
15:36, 28 ตุลาคม 2563 (+07) หมวดหมู่:เกมเขาวงกต หมวดหมู่:เกมวงกต B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
20:29, 4 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:การข้ามฝั่ง หมวดหมู่:บันเทิงคดีข้ามฝั่ง B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
00:14, 7 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:เทพเจ้าสุขภาพ หมวดหมู่:เทพเจ้าแห่งสุขภาพ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
00:14, 7 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:เทวดาสุขภาพ หมวดหมู่:เทวดาแห่งสุขภาพ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
23:28, 8 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:ช่างภาพ หมวดหมู่:นักถ่ายภาพ B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
04:22, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลก หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลก Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
04:22, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกทางธรรมชาติ หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
04:22, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกทางวัฒนธรรม หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
04:22, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกแบบผสม หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกแบบผสม Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
04:22, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกแบ่งตามทวีป หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกแบ่งตามทวีป Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
04:22, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกแบ่งตามประเทศ หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกแบ่งตามประเทศ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
04:22, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในทวีปยุโรป หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในทวีปยุโรป Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
04:22, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในทวีปอเมริกา หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในทวีปอเมริกา Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
04:22, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในทวีปอเมริกาใต้ หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในทวีปอเมริกาใต้ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
04:22, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในทวีปเอเชีย หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในทวีปเอเชีย Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
04:22, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในทวีปแอฟริกา หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในทวีปแอฟริกา Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศบอตสวานา‎ หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศบอตสวานา‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศเบนิน‎ หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศเบนิน‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศแทนซาเนีย หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศแทนซาเนีย Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศอียิปต์ หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศอียิปต์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศบราซิล หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศบราซิล Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศเปรู หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศเปรู Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศเอกวาดอร์‎ หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศเอกวาดอร์‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศแคนาดา หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศแคนาดา Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศเม็กซิโก‎ หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศเม็กซิโก‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:สถานที่ท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:สถานที่ท่องเที่ยวในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศกรีซ‎ หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศกรีซ‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศโครเอเชีย หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศโครเอเชีย Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศเช็กเกีย หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศเช็กเกีย Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศเดนมาร์ก‎ หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศเดนมาร์ก‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศตุรกี‎ หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศตุรกี‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศเบลเยียม‎ หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศเบลเยียม‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศโปรตุเกส‎ หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศโปรตุเกส‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศฝรั่งเศส หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศฝรั่งเศส Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศโปแลนด์ หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศโปแลนด์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศเยอรมนี หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศเยอรมนี Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศรัสเซีย หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศรัสเซีย Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศสเปน หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศสเปน Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศสวีเดน‎ หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศสวีเดน‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในสหราชอาณาจักร หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในสหราชอาณาจักร Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศอิตาลี‎ หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศอิตาลี‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศออสเตรีย หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศออสเตรีย Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศฮังการี‎ หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศฮังการี‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศกัมพูชา‎ หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศกัมพูชา‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศเกาหลีใต้ หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศเกาหลีใต้ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศซีเรีย หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศซีเรีย Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศฟิลิปปินส์ หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศฟิลิปปินส์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศจอร์แดน‎ หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศจอร์แดน‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศจีน‎ หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศจีน‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศญี่ปุ่น หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศญี่ปุ่น Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศไทย‎ หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศไทย‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศเนปาล หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศเนปาล Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศปากีสถาน‎ หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศปากีสถาน‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศพม่า หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศพม่า Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศมองโกเลีย หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศมองโกเลีย Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศมาเลเซีย‎ หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศมาเลเซีย‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศลาว หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศลาว Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศเวียดนาม‎ หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศเวียดนาม‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศอัฟกานิสถาน‎ หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศอัฟกานิสถาน‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศอินเดีย หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศอินเดีย Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศอินโดนีเซีย‎ หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศอินโดนีเซีย‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศอิหร่าน หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศอิหร่าน Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศศรีลังกา‎ หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศศรีลังกา‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
05:13, 9 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:มรดกโลกในประเทศอิสราเอล หมวดหมู่:แหล่งมรดกโลกในประเทศอิสราเอล Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:50, 12 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:ฮันส์ และโซฟี โชลล์ หมวดหมู่:ฮันส์และโซฟี ช็อล Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:อัคคีภัยในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:อัคคีภัยในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:ภัยพิบัติในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ภัยพิบัติในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:เหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:เหตุการณ์ในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:กลุ่มชาติพันธุ์ในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:กลุ่มชาติพันธุ์ในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:กลุ่มชาติพันธุ์ในสหรัฐอเมริกาแบ่งตามรัฐ หมวดหมู่:กลุ่มชาติพันธุ์ในสหรัฐแบ่งตามรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:ชาวพื้นเมืองในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ชาวพื้นเมืองในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:การก่อการร้ายในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:การก่อการร้ายในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:การคมนาคมในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:การคมนาคมในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:ท่าอากาศยานในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ท่าอากาศยานในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:ถนนในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ถนนในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:ทางหลวงในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ทางหลวงในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:สะพานในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:สะพานในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:อุทยานแห่งชาติในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:อุทยานแห่งชาติในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ประวัติศาสตร์สหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:ภูมิศาสตร์สหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ภูมิศาสตร์สหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:ประวัติศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ประวัติศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:ธรณีสัณฐานในสหรัฐอเมริกา‎ หมวดหมู่:ธรณีสัณฐานในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:ภูมิภาคของสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ภูมิภาคของสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:ดินแดนของสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ดินแดนของสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:พื้นที่เกาะของสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:พื้นที่เกาะของสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา‎ หมวดหมู่:เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐ‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา‎ หมวดหมู่:หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:สงครามเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:สงครามเกี่ยวข้องกับสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:สนธิสัญญาเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:สนธิสัญญาเกี่ยวข้องกับสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาแบ่งตามช่วงเวลา หมวดหมู่:ประวัติศาสตร์สหรัฐแบ่งตามช่วงเวลา Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาแบ่งตามที่ตั้ง หมวดหมู่:ประวัติศาสตร์สหรัฐแบ่งตามที่ตั้ง Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาแบ่งตามหัวข้อ หมวดหมู่:ประวัติศาสตร์สหรัฐแบ่งตามหัวข้อ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:ก่อตั้งในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ก่อตั้งในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:เกาะในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:เกาะในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:บุคคลแบ่งตามเกาะในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:บุคคลแบ่งตามเกาะในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:บุคคลแบ่งตามรัฐในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:บุคคลแบ่งตามรัฐของสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:ชายฝั่งของสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ชายฝั่งของสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:ชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา‎ หมวดหมู่:ชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:ชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา‎ หมวดหมู่:ชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:อ่าวในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:อ่าวในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:เทือกเขาในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:เทือกเขาในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:ทะเลสาบในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ทะเลสาบในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:ภูเขาในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ภูเขาในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:ภูเขาไฟในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ภูเขาไฟในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:แม่น้ำในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:แม่น้ำในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:น้ำตกในสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:น้ำตกในสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:ภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ภาคตะวันตกของสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:ภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ภาคตะวันออกของสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:ภาคตะวันตกกลางของสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ภาคตะวันตกกลางของสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:ภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:ภาคใต้ของสหรัฐ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:58, 21 พฤศจิกายน 2563 (+07) หมวดหมู่:แอพพะเลเชีย หมวดหมู่:แอปพาเลเชีย Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)