ผู้ใช้:BotKung/เปลี่ยนชื่อหมวดหมู่

ยินดีต้อนรับสู่บริการเปลี่ยนชื่อหมวดหมู่โดยบอตคุง โปรแกรมอัตโนมัติ ซึ่งคุณสามารถใช้หน้านี้เพื่อสั่งงานให้บอตคุงเปลี่ยนชื่อหมวดหมู่โดยอัตโนมัติได้เพียงเพิ่มข้อมูลเป็นรูปแบบตารางด้านล่างนี้ ซึ่งบอตคุงจะตรวจสอบหน้านี้ทุก 1 ชั่วโมงและดำเนินการตามที่คุณแจ้ง สำหรับประวัติการดำเนินงาน ดูได้ที่ ผู้ใช้:BotKung/รายงาน/หมวดหมู่ หากคุณมีข้อสงสัย พบเจอปัญหา หรือต้องการแนะนำ กรุณาติดต่อผู้ดูแล

หากหมวดหมู่ที่คุณแจ้งนั้นอยู่ในบริการป้ายโครงการวิกิโดยบอตคุง บอตคุงจะดำเนินการเปลี่ยนชื่อหมวดหมู่ในนั้นโดยอัตโนมัติให้เช่นกัน

| ~~~~~ || [[:หมวดหมู่:ชื่อเดิม]] || หมวดหมู่:ชื่อใหม่ || {{ผู้ใช้|ชื่อผู้ใช้}}
|-

ตัวอย่างการแจ้งหากต้องการเปลี่ยนหมวดหมู่จาก หมวดหมู่:ก ไปเป็น หมวดหมู่:ข ซึ่งแจ้งโดย ผู้ใช้:Jutiphan

| ~~~~~ || [[:หมวดหมู่:ก]] || หมวดหมู่:ข || {{ผู้ใช้|Jutiphan}}
|-

หมวดหมู่ที่รอเปลี่ยนชื่อโดยบอต

วันที่แจ้ง หมวดหมู่เดิม หมวดหมู่ใหม่ เสนอโดย
14:41, 19 กุมภาพันธ์ 2567 (+07) หมวดหมู่:บุคคลจากโฮจิมินห์ซิตี หมวดหมู่:บุคคลจากนครโฮจิมินห์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
15:02, 19 กุมภาพันธ์ 2567 (+07) หมวดหมู่:เชลยศึกสงครามโลกครั้งที่สองที่ถูกจับโดยญี่ปุ่น หมวดหมู่:เชลยศึกสงครามโลกครั้งที่สองที่ถูกญี่ปุ่นจับ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
15:02, 19 กุมภาพันธ์ 2567 (+07) หมวดหมู่:เชลยศึกสงครามโลกครั้งที่สองที่ถูกจับโดยเยอรมนี หมวดหมู่:เชลยศึกสงครามโลกครั้งที่สองที่ถูกเยอรมนีจับ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
15:02, 19 กุมภาพันธ์ 2567 (+07) หมวดหมู่:เชลยศึกสงครามโลกครั้งที่สองที่ถูกจับโดยสหภาพโซเวียต หมวดหมู่:เชลยศึกสงครามโลกครั้งที่สองที่ถูกสหภาพโซเวียตจับ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
15:02, 19 กุมภาพันธ์ 2567 (+07) หมวดหมู่:เชลยศึกสงครามโลกครั้งที่สองที่ถูกจับโดยสหรัฐ หมวดหมู่:เชลยศึกสงครามโลกครั้งที่สองที่ถูกสหรัฐจับ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
15:02, 19 กุมภาพันธ์ 2567 (+07) หมวดหมู่:เชลยศึกสงครามโลกครั้งที่สองที่ถูกจับโดยสหราชอาณาจักร หมวดหมู่:เชลยศึกสงครามโลกครั้งที่สองที่ถูกสหราชอาณาจักรจับ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
15:02, 19 กุมภาพันธ์ 2567 (+07) หมวดหมู่:เชลยศึกสงครามโลกครั้งที่สองชาวเยอรมันที่ถูกจับโดยฝรั่งเศส‎ หมวดหมู่:เชลยศึกสงครามโลกครั้งที่สองชาวเยอรมันที่ถูกฝรั่งเศสจับ‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
15:02, 19 กุมภาพันธ์ 2567 (+07) หมวดหมู่:เชลยศึกสงครามโลกครั้งที่สองชาวเยอรมันที่ถูกจับโดยสหภาพโซเวียต‎ หมวดหมู่:เชลยศึกสงครามโลกครั้งที่สองชาวเยอรมันที่ถูกสหภาพโซเวียตจับ‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
15:02, 19 กุมภาพันธ์ 2567 (+07) หมวดหมู่:เชลยศึกสงครามโลกครั้งที่สองชาวเยอรมันที่ถูกจับโดยสหรัฐ‎ หมวดหมู่:เชลยศึกสงครามโลกครั้งที่สองชาวเยอรมันที่ถูกสหรัฐจับ‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
15:02, 19 กุมภาพันธ์ 2567 (+07) หมวดหมู่:เชลยศึกสงครามโลกครั้งที่สองชาวเยอรมันที่ถูกจับโดยสหราชอาณาจักร‎ หมวดหมู่:เชลยศึกสงครามโลกครั้งที่สองชาวเยอรมันที่ถูกสหราชอาณาจักรจับ‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
18:18, 3 มีนาคม 2567 (+07) หมวดหมู่:ไนโตรเจนเฮเตอโรไซเคิล หมวดหมู่:เฮเทอโรไซเคิลที่ประกอบด้วยไนโตรเจน Siam2019 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
16:40, 6 มีนาคม 2567 (+07) หมวดหมู่:กลุ่มบริษัทของสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:กลุ่มบริษัทของสหรัฐ Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:03, 15 มีนาคม 2567 (+07) หมวดหมู่:กีฬาในลอสแอนเจลิส (รัฐแคลิฟอร์เนีย) หมวดหมู่:กีฬาในลอสแอนเจลิส Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:03, 15 มีนาคม 2567 (+07) หมวดหมู่:มวยปล้ำในลอสแอนเจลิส (รัฐแคลิฟอร์เนีย) หมวดหมู่:มวยปล้ำในลอสแอนเจลิส Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:03, 15 มีนาคม 2567 (+07) หมวดหมู่:สนามกีฬาในลอสแอนเจลิส (รัฐแคลิฟอร์เนีย) หมวดหมู่:สนามกีฬาในลอสแอนเจลิส Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:03, 15 มีนาคม 2567 (+07) หมวดหมู่:ประวัติศาสตร์ลอสแอนเจลิส (รัฐแคลิฟอร์เนีย) หมวดหมู่:ประวัติศาสตร์ลอสแอนเจลิส Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:03, 15 มีนาคม 2567 (+07) หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างในลอสแอนเจลิส (รัฐแคลิฟอร์เนีย) หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างในลอสแอนเจลิส Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:03, 15 มีนาคม 2567 (+07) หมวดหมู่:ลอสแอนเจลิส (รัฐแคลิฟอร์เนีย) หมวดหมู่:ลอสแอนเจลิส Mr.BuriramCN (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)