ผู้ใช้:BotKung/เปลี่ยนชื่อหมวดหมู่

ยินดีต้อนรับสู่บริการเปลี่ยนชื่อหมวดหมู่โดยบอตคุง โปรแกรมอัตโนมัติ ซึ่งคุณสามารถใช้หน้านี้เพื่อสั่งงานให้บอตคุงเปลี่ยนชื่อหมวดหมู่โดยอัตโนมัติได้เพียงเพิ่มข้อมูลเป็นรูปแบบตารางด้านล่างนี้ ซึ่งบอตคุงจะตรวจสอบหน้านี้ทุก 1 ชั่วโมงและดำเนินการตามที่คุณแจ้ง สำหรับประวัติการดำเนินงาน ดูได้ที่ ผู้ใช้:BotKung/รายงาน/หมวดหมู่ หากคุณมีข้อสงสัย พบเจอปัญหา หรือต้องการแนะนำ กรุณาติดต่อผู้ดูแล

หากหมวดหมู่ที่คุณแจ้งนั้นอยู่ในบริการป้ายโครงการวิกิโดยบอตคุง บอตคุงจะดำเนินการเปลี่ยนชื่อหมวดหมู่ในนั้นโดยอัตโนมัติให้เช่นกัน

| ~~~~~ || [[:หมวดหมู่:ชื่อเดิม]] || หมวดหมู่:ชื่อใหม่ || {{ผู้ใช้|ชื่อผู้ใช้}}
|-

ตัวอย่างการแจ้งหากต้องการเปลี่ยนหมวดหมู่จาก หมวดหมู่:ก ไปเป็น หมวดหมู่:ข ซึ่งแจ้งโดย ผู้ใช้:Jutiphan

| ~~~~~ || [[:หมวดหมู่:ก]] || หมวดหมู่:ข || {{ผู้ใช้|Jutiphan}}
|-

หมวดหมู่ที่รอเปลี่ยนชื่อโดยบอต

วันที่แจ้ง หมวดหมู่เดิม หมวดหมู่ใหม่ เสนอโดย
10:20, 17 มิถุนายน 2564 (+07) หมวดหมู่:เกมอาร์เคด หมวดหมู่:เกมตู้ B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
09:12, 22 มิถุนายน 2564 (+07) หมวดหมู่:เกมสำหรับเพลย์สเตชันวิต้า หมวดหมู่:เกมสำหรับเพลย์สเตชัน วิตา B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
19:46, 6 กรกฎาคม 2564 (+07) หมวดหมู่:ละครโทรทัศน์ช่อง 7 หมวดหมู่:ละครโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เอชดี Geonuch (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
04:32, 8 กรกฎาคม 2564 (+07) หมวดหมู่:อัคระ หมวดหมู่:อาครา Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
04:32, 8 กรกฎาคม 2564 (+07) หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างในอัคระ หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างในอาครา Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:04, 23 กรกฎาคม 2564 (+07) หมวดหมู่:ภูมิภาคในประเทศโซมาเลีย หมวดหมู่:แคว้นในประเทศโซมาเลีย Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:04, 23 กรกฎาคม 2564 (+07) หมวดหมู่:บานาดิร หมวดหมู่:แคว้นบานาดีร์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:04, 23 กรกฎาคม 2564 (+07) หมวดหมู่:บุคคลแบ่งตามภูมิภาคในประเทศโซมาเลีย‎ หมวดหมู่:บุคคลแบ่งตามแคว้นในประเทศโซมาเลีย‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:04, 23 กรกฎาคม 2564 (+07) หมวดหมู่:มูดัก หมวดหมู่:แคว้นมูดุก Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:04, 23 กรกฎาคม 2564 (+07) หมวดหมู่:ฮิราน ประเทศโซมาเลีย‎ หมวดหมู่:แคว้นฮีราน Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:04, 23 กรกฎาคม 2564 (+07) หมวดหมู่:บุคคลจากบานาดิร หมวดหมู่:บุคคลจากแคว้นบานาดีร์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:04, 23 กรกฎาคม 2564 (+07) หมวดหมู่:บุคคลจากมูดัก หมวดหมู่:บุคคลจากแคว้นมูดุก Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:04, 23 กรกฎาคม 2564 (+07) หมวดหมู่:บุคคลจากฮิราน ประเทศโซมาเลีย หมวดหมู่:บุคคลจากแคว้นฮีราน Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:04, 23 กรกฎาคม 2564 (+07) หมวดหมู่:กาลคักโย หมวดหมู่:กาลคาอ์ยอ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:04, 23 กรกฎาคม 2564 (+07) หมวดหมู่:บุคคลจากกาลคักโย‎ หมวดหมู่:บุคคลจากกาลคาอ์ยอ‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:11, 23 กรกฎาคม 2564 (+07) หมวดหมู่:รัฐกัลมูดัก‎ หมวดหมู่:รัฐกัลมูดุก Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
06:13, 26 กรกฎาคม 2564 (+07) หมวดหมู่:บุคคลจากเฮก หมวดหมู่:บุคคลจากเดอะเฮก Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)