ผู้ใช้:BotKung/สถานะภาพล่าสุด

8 กรกฎาคม 2563, 22:27 น. อัปเดต

8 กรกฎาคม 2563แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
17/5/2563 12:24:13 Chainwit. Chainwit. {{ภาพจากหนังสือ}} ไฟล์:สี่แผ่นดิน.jpeg {{Non-free use rationale 2

7 กรกฎาคม 2563แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
7/7/2563 15:06:56 Tvcccp Tvcccp {{ปกเกมไม่เสรี}} ไฟล์:SOCOM - U.S. Navy SEALs Coverart.png {{Non-free use rationale
7/7/2563 04:29:52 TheCityStars Dfddtdt {{โปสเตอร์}} ไฟล์:Pinocchio-1940-poster.jpg ภาพจากhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Pinocchio-1940-poster.jpg

6 กรกฎาคม 2563แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
6/7/2563 18:33:17 Geonuch Patseaza {{ปกซีดี}} ไฟล์:Lucky Star BGM & Radio Bangumi 11.jpg {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 18:33:12 Geonuch Patseaza {{ปกซีดี}} ไฟล์:Lucky Star BGM & Radio Bangumi 12.jpg {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 18:32:30 Geonuch Patseaza {{โลโก้}} ไฟล์:WikiTraveler59Small.jpg {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 18:32:26 Geonuch Patseaza {{โลโก้}} ไฟล์:WikiReaper17Small.jpg {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 18:32:20 Geonuch Patseaza {{โลโก้}} ไฟล์:WikiMarkedofKaneSmall.jpg {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 18:32:16 Geonuch Patseaza {{โลโก้}} ไฟล์:WikiBlackHandSmall.jpg {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 18:32:11 Geonuch Patseaza {{โลโก้}} ไฟล์:WikiZOCOMSmall.jpg {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 18:32:06 Geonuch Patseaza {{โลโก้}} ไฟล์:WikiSteelTalonsSmall.jpg {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 18:31:20 Geonuch Patseaza {{ปกซีดี}} ไฟล์:Lucky Star BGM & Radio Bangumi 10.jpg {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 18:31:11 Geonuch Patseaza {{ปกซีดี}} ไฟล์:Lucky Star Character Song Vol.013 - Kusakabe Misao .jpg {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 16:16:47 Tvcccp Tvcccp {{ปกเกมไม่เสรี}} ไฟล์:MLB The Show 20 cover.jpg {{Non-free use rationale
6/7/2563 15:25:25 JMKTIN N10 {{COA}} ไฟล์:Sevilla FC.jpg {{ลบ WP:ฟ5
6/7/2563 13:26:41 JMKTIN JMKTIN {{โลโก้}} {{SVG-Logo}} ไฟล์:Sevilla FC logo.svg {{Non-free use rationale
6/7/2563 09:53:19 Geonuch Patseaza {{ปกซีดี}} ไฟล์:Lucky Star BGM & Radio Bangumi 8.jpg {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 09:53:17 Geonuch Patseaza {{ปกซีดี}} ไฟล์:Lucky Star BGM & Radio Bangumi 9.jpg {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 09:53:15 Geonuch Patseaza {{ปกซีดี}} ไฟล์:Hamatte Sabotte Oh My God!.jpg {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 09:51:19 Geonuch Patseaza {{ปกซีดี}} ไฟล์:Lucky Star BGM & Radio Bangumi 7.jpg {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 09:51:06 Geonuch Patseaza {{ปกซีดี}} ไฟล์:Lucky Star BGM & Radio Bangumi 6.jpg {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 09:51:00 Geonuch Patseaza {{ปกซีดี}} ไฟล์:Lucky Star BGM & Radio Bangumi 5.jpg {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 09:50:30 Geonuch Patseaza {{ปกซีดี}} ไฟล์:Lucky Star BGM & Radio Bangumi 3.jpg {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 09:50:29 Geonuch Patseaza {{ปกซีดี}} ไฟล์:Lucky Star BGM & Radio Bangumi 2.jpg {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 09:50:26 Geonuch Patseaza {{ปกซีดี}} ไฟล์:Lucky Star BGM & Radio Bangumi 4.jpg {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 09:48:20 Geonuch Patseaza {{ภาพการ์ตูน}} ไฟล์:LuckyStar-Hikage.jpg {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 09:48:13 Geonuch Patseaza {{ภาพการ์ตูน}} ไฟล์:LuckyStar-Hinata.jpg {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 09:48:07 Geonuch Patseaza {{ภาพการ์ตูน}} ไฟล์:LuckyStar-Akira.png {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 09:48:01 Geonuch Patseaza {{ภาพการ์ตูน}} ไฟล์:SakurabaHikaru2.jpg {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 09:47:55 Geonuch Patseaza {{ภาพการ์ตูน}} ไฟล์:AmaharaFuyuki2.jpg {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 09:47:49 Geonuch Patseaza {{ภาพการ์ตูน}} ไฟล์:NagamoriYamato.jpg {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 09:47:43 Geonuch Patseaza {{ภาพการ์ตูน}} ไฟล์:Yasakakou.JPG {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 09:47:35 Geonuch Patseaza {{ภาพการ์ตูน}} ไฟล์:Yukari Takara.png {{ลบ WP:บ4: ย้ายข้ามโครงการแล้ว
6/7/2563 09:47:30 Geonuch Patseaza {{ภาพการ์ตูน}} ไฟล์:LuckyStar-HiiragiFamily.png {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 09:46:52 Geonuch Patseaza {{ภาพการ์ตูน}} ไฟล์:LuckyStar-Kanata.png {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 09:46:36 Geonuch Patseaza {{ภาพการ์ตูน}} ไฟล์:LuckyStar-Sojiro.png {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 09:46:28 Geonuch Patseaza {{ภาพการ์ตูน}} ไฟล์:Hiyori2.png {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 09:46:20 Geonuch Patseaza {{ภาพการ์ตูน}} ไฟล์:Patricia2.png {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 09:46:04 Geonuch Patseaza {{ภาพการ์ตูน}} ไฟล์:Misao.png {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 09:45:54 Geonuch Patseaza {{ภาพการ์ตูน}} ไฟล์:Ayano.png {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 09:44:31 Geonuch Patseaza {{ภาพการ์ตูน}} ไฟล์:Minami2.png {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 09:44:23 Geonuch Patseaza {{ภาพการ์ตูน}} ไฟล์:Yutaka2.png {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 09:44:15 Geonuch Patseaza {{ภาพการ์ตูน}} ไฟล์:LuckyStar-Yui.png {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 09:44:07 Geonuch Patseaza {{ภาพการ์ตูน}} ไฟล์:LuckyStar-Nanako.png {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 09:43:39 Geonuch Patseaza {{ภาพการ์ตูน}} ไฟล์:LuckyStar-Miyuki.png {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 09:43:29 Geonuch Patseaza {{ภาพการ์ตูน}} ไฟล์:LuckyStar-Tsukasa.png {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 09:43:23 Geonuch Patseaza {{ภาพการ์ตูน}} ไฟล์:LuckyStar-Kagami.png {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 09:43:10 Geonuch Patseaza {{ภาพการ์ตูน}} ไฟล์:LuckyStar-Konata.png {{ลบ WP:ฟ6: ละเมิดลิขสิทธิ์
6/7/2563 08:54:55 B20180 B20180 {{ชอบธรรม}} ไฟล์:Dmitry Grigorievich Ponomarev.jpg {{Non-free use rationale

5 กรกฎาคม 2563แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
5/7/2563 01:07:25 B20180 B20180 {{โลโก้}} ไฟล์:กองพลทหารราบที่ 7.jpg {{Non-free use rationale

4 กรกฎาคม 2563แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
4/7/2563 09:45:18 RidJasper RidJasper {{ปกซีดี}} ไฟล์:IZ*ONE - Suki to Iwasetai Type A.jpg {{Non-free use rationale

3 กรกฎาคม 2563แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
3/7/2563 21:04:32 RidJasper RidJasper {{ปกซีดี}} ไฟล์:IZ*ONE - COLOR*IZ.jpg {{Non-free use rationale

2 กรกฎาคม 2563แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ

1 กรกฎาคม 2563แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
1/7/2563 21:27:32 Horus Gm ant {{ภาพจากเกม}} ไฟล์:Grand Theft Auto V combat.jpg {{Non-free use rationale

ผู้ใช้:BotKung/สถานะภาพ/30 มิถุนายน 2563