ผู้ใช้:BotKung/สถานะภาพล่าสุด

20 ตุลาคม 2563, 13:29 น. อัปเดต

20 ตุลาคม 2563แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
20/10/2563 03:35:12 RidJasper RidJasper {{ปกซีดี}} ไฟล์:เล็ตส์ทอล์กอะเบาต์เลิฟเซลีน.jpg {{Non-free use rationale
20/10/2563 03:20:44 RidJasper RidJasper {{ปกซีดี}} ไฟล์:Gee.jpg {{Non-free use rationale
20/10/2563 02:15:25 RidJasper RidJasper {{ปกซีดี}} ไฟล์:Everglow - -77.82X-78.29 (-77.82X version).png {{Non-free use rationale
20/10/2563 00:39:48 B20180 B20180 {{ปกเกมไม่เสรี}} ไฟล์:Crackdown 3 cover.jpg {{Non-free use rationale

19 ตุลาคม 2563แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
19/10/2563 22:37:32 B20180 B20180 {{ปกเกมไม่เสรี}} ไฟล์:Quartet Master System Boxart.jpg {{Non-free use rationale
19/10/2563 01:14:00 B20180 B20180 {{ปกเกมไม่เสรี}} ไฟล์:Meteos.jpg {{Non-free use rationale

18 ตุลาคม 2563แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
18/10/2563 14:18:52 B20180 B20180 {{ปกเกมไม่เสรี}} ไฟล์:Night Slashers arcadeflyer.png {{Non-free use rationale
18/10/2563 02:01:51 B20180 B20180 {{ชอบธรรม}} ไฟล์:Ronald Searle 2011.jpg {{Non-free use rationale

17 ตุลาคม 2563แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
17/10/2563 13:45:46 B20180 B20180 {{ปกเกมไม่เสรี}} ไฟล์:King of Kings (video game - cover art).jpg {{Non-free use rationale

16 ตุลาคม 2563แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ

15 ตุลาคม 2563แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
15/10/2563 01:01:46 B20180 B20180 {{ภาพจากเกม}} ไฟล์:Run Sabre boss7.png {{Non-free use rationale
15/10/2563 00:59:02 B20180 B20180 {{ปกเกมไม่เสรี}} ไฟล์:Run Saber SNES cover.jpg {{Non-free use rationale

14 ตุลาคม 2563แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
14/10/2563 11:36:30 Websrk Kruaun {{GPL}} ไฟล์:Srk logo.jpg {{freeimage แหล่งที่มา = จับภาพขึ้นเอง
14/10/2563 00:08:40 Timekeepertmk RidJasper {{ภาพจากเกม}} ไฟล์:Tomoyo After screenshot.jpg {{Non-free use rationale
14/10/2563 00:07:48 Timekeepertmk RidJasper {{ภาพจากเกม}} ไฟล์:Tomoyo After RPG screenshot.jpg {{Non-free use rationale
14/10/2563 00:07:28 Timekeepertmk RidJasper {{ปกเกมไม่เสรี}} ไฟล์:Tomoyo After visual novel cover.jpg {{Non-free use rationale

13 ตุลาคม 2563แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
14/10/2563 00:08:40 Timekeepertmk RidJasper {{ภาพจากเกม}} ไฟล์:Tomoyo After screenshot.jpg {{Non-free use rationale
14/10/2563 00:07:48 Timekeepertmk RidJasper {{ภาพจากเกม}} ไฟล์:Tomoyo After RPG screenshot.jpg {{Non-free use rationale
13/10/2563 20:14:03 B20180 B20180 {{โลโก้}} ไฟล์:Rare logo.png {{Non-free use rationale
13/10/2563 00:40:00 RidJasper RidJasper {{ปกซีดี}} ไฟล์:IZ*ONE - Twelve Type A.jpg {{Non-free use rationale

12 ตุลาคม 2563แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
12/10/2563 18:30:56 B20180 B20180 {{ปกเกมไม่เสรี}} ไฟล์:Top Players Tennis NES.jpg {{Non-free use rationale
12/10/2563 12:35:24 B20180 B20180 {{ปกเกมไม่เสรี}} ไฟล์:Moero TwinBee (FCD packaging).jpg {{Non-free use rationale
12/10/2563 01:02:15 RidJasper RidJasper {{โปสเตอร์}} ไฟล์:Howard the Duck Poster.jpg {{Non-free use rationale
12/10/2563 00:57:44 RidJasper RidJasper {{โปสเตอร์}} ไฟล์:Batteries Not Included Poster.jpg {{Non-free use rationale
12/10/2563 00:51:20 RidJasper RidJasper {{โปสเตอร์}} ไฟล์:Always Poster.jpg {{Non-free use rationale
12/10/2563 00:47:45 RidJasper RidJasper {{โปสเตอร์}} ไฟล์:Willow Poster.jpg {{Non-free use rationale
12/10/2563 00:42:53 RidJasper RidJasper {{โปสเตอร์}} ไฟล์:Honey, I Shrunk the Kids Poster.jpg {{Non-free use rationale
12/10/2563 00:39:47 RidJasper RidJasper {{โปสเตอร์}} ไฟล์:The Rocketeer Poster.jpg {{Non-free use rationale
12/10/2563 00:30:48 RidJasper RidJasper {{โปสเตอร์}} ไฟล์:The Pagemaster Poster.jpg {{Non-free use rationale
12/10/2563 00:27:16 RidJasper RidJasper {{โปสเตอร์}} ไฟล์:October Sky Poster.jpg {{Non-free use rationale
12/10/2563 00:23:21 RidJasper RidJasper {{โปสเตอร์}} ไฟล์:Hidalgo Poster.jpg {{Non-free use rationale
12/10/2563 00:19:03 RidJasper RidJasper {{โปสเตอร์}} ไฟล์:Jurassic Park III Poster.jpg {{Non-free use rationale
12/10/2563 00:06:20 RidJasper RidJasper {{โปสเตอร์}} ไฟล์:The Road to El Dorado Poster.jpg {{Non-free use rationale
12/10/2563 00:02:15 RidJasper RidJasper {{โปสเตอร์}} ไฟล์:Jack Ryan Shadow Recruit Poster.jpg {{Non-free use rationale