ผู้ใช้:BotKung/สถานะภาพล่าสุด

27 พฤศจิกายน 2564, 16:29 น. อัปเดต

27 พฤศจิกายน 2564แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
27/11/2564 14:57:28 Book9416 Book9416 {{ภาพจากเกม}} ไฟล์:โปเกมอน เทรดดิงการ์ดเกม (วิดีโอเกม).png {{Non-free use rationale
27/11/2564 11:55:43 Book9416 Book9416 {{ภาพจากเกม}} ไฟล์:โปเกพาร์ก 2 บียอนด์เดอะเวิลด์.png {{Non-free use rationale
27/11/2564 10:44:29 Book9416 Book9416 {{ภาพจากเกม}} ไฟล์:โปเกพาร์ก วี พิคาชูส์แอดเวนเจอร์.png {{Non-free use rationale
27/11/2564 00:25:00 Tvcccp Tvcccp {{ปกเกมไม่เสรี}} ไฟล์:Street Fighter II Hyper Fighting XBLA cover.jpg {{Non-free use rationale

26 พฤศจิกายน 2564แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
26/11/2564 20:44:37 Book9416 Book9416 {{ภาพจากเกม}} ไฟล์:เลิร์นวิทโปเกมอน ไทปิงแอดเวนเจอร์.png {{Non-free use rationale
26/11/2564 18:29:03 Potapt เอิร์ธ {{โลโก้}} ไฟล์:TempleRun.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://www.templeruncheat.com/characters-of-temple-run/
26/11/2564 16:17:24 Book9416 Book9416 {{ภาพจากเกม}} ไฟล์:โปเกมอน คอนเควสต์.png {{Non-free use rationale
26/11/2564 14:52:55 Book9416 Book9416 {{ภาพจากเกม}} ไฟล์:โปเกมอน เรนเจอร์ แชโดวส์ออฟอัลเมีย.jpg {{Non-free use rationale
26/11/2564 12:05:48 Book9416 Book9416 {{ภาพจากเกม}} ไฟล์:นิวโปเกมอน สแนป.png {{Non-free use rationale
26/11/2564 07:35:12 B20180 B20180 {{โลโก้}} ไฟล์:Breast Cancer Research Foundation logo.svg {{Non-free use rationale
26/11/2564 06:22:00 Tvcccp Tvcccp {{ปกเกมไม่เสรี}} ไฟล์:Xenoblade box artwork.png {{Non-free use rationale

25 พฤศจิกายน 2564แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
25/11/2564 20:08:20 Tvcccp Tvcccp {{ปกเกมไม่เสรี}} ไฟล์:DragonsDogma.jpg {{Non-free use rationale
25/11/2564 15:08:39 Book9416 Book9416 {{ภาพจากเกม}} ไฟล์:โปเกมอน สแนป.png {{Non-free use rationale
25/11/2564 12:21:48 Book9416 Book9416 {{ภาพจากเกม}} ไฟล์:ซิมซิตี 64.png {{Non-free use rationale
25/11/2564 02:14:59 Tvcccp Tvcccp {{ปกเกมไม่เสรี}} ไฟล์:No More Heroes.png {{Non-free use rationale

ผู้ใช้:BotKung/สถานะภาพ/24 พฤศจิกายน 2564 ผู้ใช้:BotKung/สถานะภาพ/23 พฤศจิกายน 2564

22 พฤศจิกายน 2564แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
22/11/2564 05:52:44 Rameshe999 Kiatyukol ไฟล์:อาร์ต สัจจากาจ จิตรพึงธรรม.jpeg {{ลบ WP:ฟ5
22/11/2564 05:39:43 Rameshe999 Chairat1123 {{ชอบธรรม}} ไฟล์:พระยาเฉลิมอากาศ.gif {{ลบ WP:ฟ7
22/11/2564 05:15:59 Rameshe999 Delicious {{ชอบธรรม}} ไฟล์:Fonjakfa.jpg {{ลบ WP:ฟ5
22/11/2564 05:14:23 Rameshe999 Horus {{ชอบธรรม}} ไฟล์:ErnstKaltenbrunner-12.jpg {{ลบ WP:ฟ5
22/11/2564 05:13:46 Rameshe999 Antelope {{ชอบธรรม}} ไฟล์:Dennis Gabor.jpg {{ลบ WP:ฟ5
22/11/2564 05:12:41 Rameshe999 Tinuviel {{ชอบธรรม}} ไฟล์:C.s.lewis3.jpg {{ลบ WP:ฟ5
22/11/2564 05:10:20 Rameshe999 Palmy U-U {{ชอบธรรม}} ไฟล์:2Laureus2013.JPEG.JPEG {{ลบ WP:ฟ5
22/11/2564 05:06:45 Rameshe999 Tennyprettiest {{ภาพจากหนังสือ}} ไฟล์:VictoriaRI.JPG {{ลบ WP:ฟ7 คือ https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Queen_Victoria_by_Bassano.jpg
22/11/2564 05:02:08 Rameshe999 Tennyprettiest {{ภาพจากหนังสือ}} ไฟล์:EllaHesse01.JPG {{ลบ WP:ฟ5
22/11/2564 05:02:02 Rameshe999 Tennyprettiest {{ภาพจากหนังสือ}} ไฟล์:ElisabethRussia.JPG {{ลบ WP:ฟ5
22/11/2564 05:00:51 Rameshe999 GP CAPT Kampee Kampeerayannon {{ภาพจากหนังสือ}} ไฟล์:05-1-.jpg {{ลบ WP:ฟ7 คือ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90_%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C.jpg
22/11/2564 04:52:28 Rameshe999 Palmy U-U {{ชอบธรรม}} ไฟล์:Buttonsipodshuffle.png {{ลบ WP:ฟ5
22/11/2564 04:49:45 Rameshe999 เอ็ดมัน {{ชอบธรรม}} ไฟล์:Tsutomu Hata.jpg {{ลบ WP:ฟ5
22/11/2564 04:49:26 Rameshe999 Earthpanot {{ภาพโฆษณา}} ไฟล์:SONY-Xperia-Z1-black.jpg {{ลบ WP:ฟ5
22/11/2564 04:49:19 Rameshe999 Earthpanot {{ภาพซอฟต์แวร์}} ไฟล์:SONY Xperia Z1 Screenshot Thai.png {{ลบ WP:ฟ5
22/11/2564 04:48:55 Rameshe999 Kang2540 {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:ลิซ่า ไปรพิศ.jpg {{ลบ WP:ฟ5
22/11/2564 04:48:36 Rameshe999 Kang2540 {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:นึกคิด บุญทอง.jpg {{ลบ WP:ฟ5
22/11/2564 04:48:28 Rameshe999 อิศราวุธ {{ภาพจากคอม}} ไฟล์:เต้ย พงศกร.jpg {{ลบ WP:ฟ5
22/11/2564 04:46:24 Rameshe999 Thanit {{ชอบธรรม}} ไฟล์:Vaccination-smallpox.jpg {{ลบ WP:ฟ5
22/11/2564 04:45:35 Rameshe999 2T {{PD-old}} ไฟล์:พระองค์เจ้าธานีนิวัต.jpg {{ลบ WP:ฟ7 คือ https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Prince_Dhani_Nivat.jpg
22/11/2564 04:44:33 Rameshe999 2T {{PD-old}} ไฟล์:พระองค์เจ้าบวรเดช.jpg {{ลบ WP:ฟ7 คือ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boworadet_(1).jpg
22/11/2564 04:43:08 Rameshe999 Oong {{fair use}} ไฟล์:Dianaandcharlesinwed.JPG {{ลบ WP:ฟ5
22/11/2564 04:42:57 Rameshe999 Manop {{Logo}} ไฟล์:Thaiair.jpg {{ลบ WP:ฟ5
22/11/2564 04:42:47 Rameshe999 ScorpianPK {{COA}} ไฟล์:Logo-mdcu.jpg {{ลบ WP:ฟ5
22/11/2564 04:41:19 Rameshe999 Manop {{Logo}} ไฟล์:IvyLeague.png {{ลบ WP:ฟ5
22/11/2564 04:41:12 Rameshe999 Mda {{ชอบธรรม}} ไฟล์:Img02.jpg {{ลบ WP:ฟ5
22/11/2564 04:40:04 Rameshe999 Sazaja {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Luis Barragan Morfin.jpg {{ลบ WP:ฟ5
22/11/2564 04:39:50 Rameshe999 Jaideejung007 {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Lumia-1320-Yellow.png {{ลบ WP:ฟ5

21 พฤศจิกายน 2564แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
21/11/2564 22:22:14 Tvcccp Tvcccp {{ปกเกมไม่เสรี}} ไฟล์:DMC4COVER.jpg {{Non-free use rationale
21/11/2564 21:45:50 RidJasper RidJasper {{ปกซีดี}} ไฟล์:Koi Gen Hoshino Cover.jpeg {{Non-free use rationale
21/11/2564 17:51:47 Timekeepertmk Timekeepertmk {{โลโก้}} ไฟล์:Revo League Cup 2021–22.png {{Non-free use rationale logo
21/11/2564 17:49:02 Timekeepertmk Timekeepertmk {{โลโก้}} ไฟล์:Blue Dragon League 2021–22.png {{Non-free use rationale logo
21/11/2564 17:46:52 Timekeepertmk Timekeepertmk {{โลโก้}} ไฟล์:M-150 Championship 2021–22.png {{Non-free use rationale logo
21/11/2564 17:38:37 Timekeepertmk Timekeepertmk {{ปกซีดี}} ไฟล์:CGM48 มะลิ.jpg {{Non-free use rationale album cover
21/11/2564 17:13:04 Timekeepertmk Timekeepertmk {{ชอบธรรม}} ไฟล์:อ๊อด คีรีบูน.jpg {{Non-free use rationale
21/11/2564 17:07:44 Timekeepertmk Timekeepertmk {{โลโก้}} ไฟล์:TUNE.png {{Non-free use rationale logo
21/11/2564 17:03:17 Timekeepertmk Timekeepertmk {{โลโก้}} ไฟล์:TNW.jpg {{Non-free use rationale logo
21/11/2564 16:51:10 Rameshe999 Tennyprettiest {{ภาพจากหนังสือ}} ไฟล์:Royal Family Coronation 1952.jpg {{ลบ WP:ฟ4
21/11/2564 11:02:31 Rameshe999 Pongsak ksm {{PD-TH-exempt}} ไฟล์:ยอดมนู ภมรมนตรี.jpg {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 11:02:23 Rameshe999 Pongsak ksm {{PD-TH-exempt}} ไฟล์:อุดม ไกรวัตนุสสรณ์.jpg {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 11:02:00 Rameshe999 Pongsak ksm {{PD-TH-exempt}} ไฟล์:ลิขิต ธีรเวคิน.jpg {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:57:29 Rameshe999 Torpido {{ชอบธรรม}} ไฟล์:Sugar Ray Leonard.jpg {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:57:22 Rameshe999 Torpido {{ชอบธรรม}} ไฟล์:Roberto duran.jpg {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:57:15 Rameshe999 Torpido {{ชอบธรรม}} ไฟล์:Alexis Arguello.jpg {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:57:08 Rameshe999 Stelios {{ชอบธรรม}} ไฟล์:Lamp senior.jpg {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:57:01 Rameshe999 Stelios {{ภาพจากคอม}} ไฟล์:Withe1.jpg {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:55:35 Rameshe999 Minky456 {{ภาพจากหนังสือ}} ไฟล์:Wink02 2007 a.jpg {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:55:29 Rameshe999 Baritoreca {{ภาพจากหนังสือ}} ไฟล์:Hojo tsusaga.jpg {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:53:32 Rameshe999 Thanyakij {{ชอบธรรม}} ไฟล์:CosTribe Shan.gif {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:53:26 Rameshe999 Thanyakij {{ชอบธรรม}} ไฟล์:CosTribe Rakhine.gif {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:52:58 Rameshe999 Glass mask {{ชอบธรรม}} ไฟล์:มอร์นิงมุซุเมะ 2-2550.jpg {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:52:50 Rameshe999 Glass mask {{ปกซีดี}} ไฟล์:มอร์นิงมุซุเมะ ทันโจ 10 เน็งคิเน็นไต 2-2550.jpg {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:52:02 Rameshe999 Jimmy Classic {{ภาพจากภาพยนตร์}} ไฟล์:RMaTC.jpg {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:51:51 Rameshe999 Oong {{ชอบธรรม}} ไฟล์:Margrethe.jpg {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:50:57 Rameshe999 Thanit {{ชอบธรรม}} ไฟล์:CDC SPX2.jpg {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:50:29 Rameshe999 Manop {{ชอบธรรม}} ไฟล์:Doraemon train.jpg {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:49:44 Rameshe999 Doraeminmon {{PD}} ไฟล์:Sart-chin004.jpg {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:49:37 Rameshe999 Doraeminmon {{PD}} ไฟล์:Sart-chin001.jpg {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:49:32 Rameshe999 Doraeminmon {{PD}} ไฟล์:Sart-chin002.jpg {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:49:23 Rameshe999 Adgjl~thwiki {{ชอบธรรม}} ไฟล์:Infinitysymbol.JPG {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:48:58 Rameshe999 2T {{ชอบธรรม}} ไฟล์:รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส.jpg {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:48:33 Rameshe999 Pastman {{ภาพจากหนังสือ}} ไฟล์:Muang14 1.jpg {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:44:40 Rameshe999 This Reigns ไฟล์:Hennig 1.jpeg {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:44:33 Rameshe999 Iceza56 {{ภาพตัวละคร}} ไฟล์:Us thestar2.jpg {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:43:30 Rameshe999 Porandpuu {{โปสเตอร์}} ไฟล์:โปสเตอร์คอนเสิร์ตรวมวงธงไชย ตอน สุขใจนักเพราะรักคำเดียว.jpg {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:43:12 Rameshe999 Kang2540 {{ปกซีดี}} ไฟล์:ภาพยนตร์คนเล่นของ (2004).jpg {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:42:27 Rameshe999 Dekcom {{self|cc-by-sa-3.0|GFDL|migration=redundant}} ไฟล์:เสาธงหน้ามหาวิทยาลัย.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี
21/11/2564 10:42:11 Rameshe999 Kurino {{ภาพจากคอม}} ไฟล์:ป็อดโมเดรินด็อก.jpg {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:40:52 Rameshe999 เก้าร้าว {{ชอบธรรม}} ไฟล์:พระครูสุภัทรโพธิคุณ (เผือก สุภทฺโท).png {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:40:43 Rameshe999 Formcruz {{ชอบธรรม}} ไฟล์:Ploycarissa.jpg {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:39:29 Rameshe999 Torpido {{ชอบธรรม}} ไฟล์:1174706310.jpg {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:39:02 Rameshe999 2T {{เสียงเพลง}} ไฟล์:MuerSoamSong.ogg {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:38:56 Rameshe999 2T {{เสียงเพลง}} ไฟล์:KamWarn.ogg {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:38:49 Rameshe999 2T {{เสียงเพลง}} ไฟล์:OldFashionedMelody.ogg {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:38:41 Rameshe999 2T {{เสียงเพลง}} ไฟล์:OhISay.ogg {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:38:35 Rameshe999 2T {{เสียงเพลง}} ไฟล์:Lay Kram Goes Dixie.ogg {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:38:29 Rameshe999 2T {{เสียงเพลง}} ไฟล์:LomNaw.ogg {{ลบ WP:ฟ5
21/11/2564 10:35:00 Rameshe999 Liger {{โปสเตอร์}} ไฟล์:หิมาลายาบูเก้.jpg {{ลบ WP:ฟ6
21/11/2564 10:34:51 Rameshe999 Liger {{โปสเตอร์}} ไฟล์:ลักส์พิเศษ.jpg {{ลบ WP:ฟ6
21/11/2564 10:29:42 Rameshe999 ชนะสิทธิ์ อุตราภรณ์ {{PD}} ไฟล์:Turban-pig.jpg {{ลบ WP:ฟ4
21/11/2564 10:28:58 Rameshe999 Tmd {{ชอบธรรม}} ไฟล์:Pradoo.gif {{ลบ WP:ฟ4
21/11/2564 10:28:38 Rameshe999 P0nd {{ภาพจากเกม}} ไฟล์:Worldmapgaia.gif {{ลบ WP:ฟ4
21/11/2564 10:26:09 Rameshe999 Glass mask {{ปกซีดี}} ไฟล์:Minimoni 1st album.jpeg {{ลบ WP:ฟ4
21/11/2564 10:26:01 Rameshe999 Glass mask {{ชอบธรรม}} ไฟล์:MiniMoni 1st&2nd.jpeg {{ลบ WP:ฟ4
21/11/2564 10:24:58 Rameshe999 2T {{ชอบธรรม}} ไฟล์:พระพุทธนวราชบพิตร.jpg {{ลบ WP:ฟ4
21/11/2564 10:24:51 Rameshe999 2T {{ชอบธรรม}} ไฟล์:พระพุทธนวราชบพิตร2.jpg {{ลบ WP:ฟ4
21/11/2564 10:24:39 Rameshe999 2T {{ชอบธรรม}} ไฟล์:เอกยุทธ อัญชันบุตร.jpg {{ลบ WP:ฟ4
21/11/2564 10:24:25 Rameshe999 Tmd {{ชอบธรรม}} ไฟล์:น้ำตกโตนงาช้าง.jpg {{ลบ WP:ฟ4
21/11/2564 10:24:02 Rameshe999 Tmd {{ชอบธรรม}} ไฟล์:พระฝาง.gif {{ลบ WP:ฟ4
21/11/2564 10:23:48 Rameshe999 วัตุลึกลับใต้น้ำ {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:เมืองไทย.jpg {{ลบ WP:ฟ4
21/11/2564 10:23:31 Rameshe999 วัตุลึกลับใต้น้ำ {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:สุรยุทธ์.jpg {{ลบ WP:ฟ4
21/11/2564 10:20:54 Rameshe999 Torpido {{PD-old}} ไฟล์:Imageสอ.gif {{ลบ WP:F7 คือ https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Sor_Setthabud.jpg
21/11/2564 10:00:06 Rameshe999 AkiAkira {{ภาพจากภาพยนตร์}} ไฟล์:ChickenLittle.jpg {{ลบ WP:ฟ4
21/11/2564 09:57:00 Rameshe999 Chuansin {{GFDL|migration=relicense}} ไฟล์:Nfpa704.png {{ลบ WP:F7 คือ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NFPA_704_ex.svg

20 พฤศจิกายน 2564แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
20/11/2564 13:24:52 Timekeepertmk Timekeepertmk {{ชอบธรรม}} ไฟล์:Masaki Koh.jpg {{Non-free use rationale
20/11/2564 13:17:12 Timekeepertmk Timekeepertmk {{โลโก้}} ไฟล์:KPAOS Logo.jpg {{Non-free use rationale logo
20/11/2564 13:15:01 Timekeepertmk Timekeepertmk {{ภาพจากโทรทัศน์}} ไฟล์:หาคู่Duet.png {{Non-free use rationale
20/11/2564 13:08:12 Tvcccp Tvcccp {{ปกเกมไม่เสรี}} ไฟล์:Octopath Traveler.jpg {{Non-free use rationale

19 พฤศจิกายน 2564แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
19/11/2564 04:06:25 Armin Arlertz Armin Arlertz {{โลโก้}} ไฟล์:Mahasarakham Business School Logo.svg {{Non-free use rationale
19/11/2564 04:01:35 Armin Arlertz Armin Arlertz {{โลโก้}} ไฟล์:ARCH MSU LOGO.svg {{Non-free use rationale
19/11/2564 03:51:17 Armin Arlertz Armin Arlertz {{โลโก้}} ไฟล์:Environment MSU LOGO.svg {{Non-free use rationale
19/11/2564 03:09:28 Armin Arlertz Armin Arlertz {{โลโก้}} ไฟล์:FACS MSU Logo.svg {{Non-free use rationale
19/11/2564 03:02:22 Armin Arlertz Armin Arlertz {{โลโก้}} ไฟล์:Law MSU Logo.svg {{Non-free use rationale
19/11/2564 02:57:44 Armin Arlertz Armin Arlertz {{โลโก้}} ไฟล์:Science MSU Logo.svg {{Non-free use rationale
19/11/2564 01:48:52 Armin Arlertz Armin Arlertz {{โลโก้}} ไฟล์:Nursing MSU Logo.svg {{Non-free use rationale
19/11/2564 01:42:19 Armin Arlertz Armin Arlertz {{โลโก้}} ไฟล์:Informatics MSU Logo.svg {{Non-free use rationale