26 กุมภาพันธ์ 2563, 11:48 น. อัปเดต

26 กุมภาพันธ์ 2563แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
26/2/2563 10:17:12 GeonuchBot Kang2540 {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Pink Mr.Sister (2017).jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
26/2/2563 10:17:09 GeonuchBot Dongmin1994 {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Pinicha2016.jpeg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
26/2/2563 10:17:06 GeonuchBot Mix.natthawut {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Piepinenerize.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
26/2/2563 10:17:03 GeonuchBot วัตุลึกลับใต้น้ำ {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Picweb copy7.gif {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
26/2/2563 10:17:00 GeonuchBot วัตุลึกลับใต้น้ำ {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Picweb copy475.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
26/2/2563 10:16:57 GeonuchBot Natchan {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:63658 200903010026967001235896946c.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
26/2/2563 10:16:54 GeonuchBot TUIKRAB {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:3สวพย.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
26/2/2563 10:16:51 GeonuchBot Msn pond {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:2ndDec2005b.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
26/2/2563 10:16:48 GeonuchBot Mahatee {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:200711131318201-1-.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)

25 กุมภาพันธ์ 2563แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
25/2/2563 09:21:12 GeonuchBot Torpido {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Picweb copy197.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
25/2/2563 09:21:09 GeonuchBot วัตุลึกลับใต้น้ำ {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Picture copy440.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
25/2/2563 09:21:05 GeonuchBot Mobmib {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Pick up srirus.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
25/2/2563 09:21:00 GeonuchBot Torpido {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:550000006939709.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
25/2/2563 09:20:51 GeonuchBot Thongdee {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:1236141063.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
25/2/2563 09:04:03 Geonuch Phainplang {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Sangkomthongmee.jpg {{ลบ WP:ฟ5: ไฟล์ไม่ได้ใช้

24 กุมภาพันธ์ 2563แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
24/2/2563 10:10:01 Pongsak ksm Pongsak ksm {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:ดาบชัย อัคราช.jpg {{Non-free use rationale

23 กุมภาพันธ์ 2563แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ

22 กุมภาพันธ์ 2563แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ

21 กุมภาพันธ์ 2563แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
21/2/2563 22:31:17 แอนเดอร์สัน แอนเดอร์สัน {{ชอบธรรม}} ไฟล์:Anuthida Imsap.jpg {{Non-free use rationale
21/2/2563 09:57:36 B20180 B20180 {{โลโก้}} ไฟล์:กรมทหารพรานที่ 13.jpg {{Non-free use rationale
21/2/2563 09:53:48 B20180 B20180 {{โลโก้}} ไฟล์:กรมทหารพรานที่ 42.jpg {{Non-free use rationale

20 กุมภาพันธ์ 2563แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ

19 กุมภาพันธ์ 2563แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
19/2/2563 21:34:45 Phainplang Phainplang {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Sangkomthongmee.jpg {{Non-free use rationale
19/2/2563 14:09:23 GeonuchBot Torpido {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Pichet pattanachot.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 14:09:15 GeonuchBot Torpido {{ภาพจากโทรทัศน์}} {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Pic06วรัญชัย.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 14:09:06 GeonuchBot Torpido {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Pic05.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 14:09:02 GeonuchBot Thanyakij {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Phra Kandhararasadara (Aug-2017).jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 14:08:59 GeonuchBot Pongsak ksm {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Phongthep.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 14:08:55 GeonuchBot Novaskosia {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Phokin.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 14:08:52 GeonuchBot Torpido {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Phitak Jarusombat.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 14:08:49 GeonuchBot Blackz {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Phillip Bardsley.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 14:08:46 GeonuchBot Plesiosaur {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Phanupong Singhara Na Ayuttaya.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 14:08:43 GeonuchBot Great456 {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Peter-beardsley.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 14:08:40 GeonuchBot เอ็ดมัน {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Petelo Vikena.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 14:08:37 GeonuchBot แอนเดอร์สัน {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Petch Nara.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 14:08:34 GeonuchBot Torpido {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Persident yongyuth.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 14:08:31 GeonuchBot Mickeyisme {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Pepper korrasud.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 14:08:28 GeonuchBot Sazaja {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Pep noppasit.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 14:08:25 GeonuchBot Torpido {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:People's Alliance for Democracy (PAD) take cover from tear gas.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:03:57 GeonuchBot Msn pond {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Nguyen Minh Triet.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:03:53 GeonuchBot Thomson Walt {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Nguyễn Trần Huyền My.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:03:50 GeonuchBot หัวใจไร้ข้อแม้ {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Niall Quinn BEC Tero 2004.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:03:44 GeonuchBot แอนเดอร์สัน {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Nikallaya Dulya.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:03:41 GeonuchBot PP2014 {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Ning Zetao.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:03:35 GeonuchBot Torpido {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Nishioka vs napapol.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:03:32 GeonuchBot KungDekZa {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Non Boonjumnong.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:03:29 GeonuchBot Stelios {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Nontadee.JPG {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:03:26 GeonuchBot Kang2540 {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Nook Suttida.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:03:17 GeonuchBot Kang2540 {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Note Thiparpa.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:03:08 GeonuchBot Springblk {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Nuntanutch fai.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:03:05 GeonuchBot Torpido {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Nurak mapraneat.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:03:02 GeonuchBot Pastman {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Nurul Sriyankem.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:02:53 GeonuchBot Kurino {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:NWA.png {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:02:50 GeonuchBot แอนเดอร์สัน {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:NyakurWomen.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:02:47 GeonuchBot Stelios {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Nyatanga.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:02:44 GeonuchBot Delicious {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:People in BTS Asoke 13 January 2014.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:02:41 GeonuchBot Looknarm {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Peetoo cas01.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:02:38 GeonuchBot PP2014 {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Pedro Mendes.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:02:35 GeonuchBot Chung {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Peak Poster.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:02:32 GeonuchBot หัวใจไร้ข้อแม้ {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:PCFC Supporters 2010.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:02:29 GeonuchBot หัวใจไร้ข้อแม้ {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:PCFC Opening 2010.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:02:26 GeonuchBot หัวใจไร้ข้อแม้ {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:PCFC 2009 squad.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:02:23 GeonuchBot Torpido {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Paweena hongsakul.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:02:20 GeonuchBot Aoowassana {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Paulina Vega.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:02:17 GeonuchBot Kang2540 {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Paul Visut Carey.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:02:14 GeonuchBot เอ็ดมัน {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Patrick Guinness.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:02:11 GeonuchBot Peachthestar {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Patriarch Kirill and Prem Tinsulanonda.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:02:08 GeonuchBot Sora2537 {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Patraporn-wang.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:02:05 GeonuchBot TPCheenmanee {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Patomsuk Pathompothong.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:02:02 GeonuchBot Pearbear {{nonfreeimage ไฟล์:Patdeeboy.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:01:59 GeonuchBot Plesiosaur {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Patcharida wattana.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:01:56 GeonuchBot ดอกไม้สวย {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Patcharida Miss Thailand World .jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:01:53 GeonuchBot KungDekZa {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Patcharavaj 2 Sep 2008.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:01:44 GeonuchBot Novaskosia {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Parnpee.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:01:41 GeonuchBot PP2014 {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Park Tae-hwan1.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:01:38 GeonuchBot Pluto p {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Park shin hye asia tour kiss of angel.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:01:32 GeonuchBot Pao20122 ไฟล์:Pao20122.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:01:29 GeonuchBot Msn pond {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Pany.gif {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:01:26 GeonuchBot Chung {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:PANU ANGHAWAT.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:01:23 GeonuchBot Pongsak ksm {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Pansak w.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:01:20 GeonuchBot Kang2540 {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Panadda(2017).jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:01:14 GeonuchBot Kang2540 {{ภาพจากหนังสือ}} ไฟล์:พาเมล่า เบาว์เด้น(1992).jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:01:11 GeonuchBot Kang2540 {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Pamela Bowden.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:01:08 GeonuchBot Msn pond {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:PAM Sdech Krom Preah Norodom Ranariddh.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:01:05 GeonuchBot Antelope {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Palm1.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:01:02 GeonuchBot Torpido {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Pakpoom jaengponaka.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:00:56 GeonuchBot Torpido {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Paipharob Kokietgym.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:00:53 GeonuchBot KungDekZa {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:PADsuvarnabumi.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:00:46 GeonuchBot Dfddtdt {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Opening ceremony of National Legislative 2014.png {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:00:43 GeonuchBot Pongsak ksm {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Ongart K.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:00:40 GeonuchBot เอ็ดมัน {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Omusing.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:00:37 GeonuchBot Torpido {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Oleydong Sithsamerchai.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:00:34 GeonuchBot แอนเดอร์สัน {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:OldOrapan.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:00:31 GeonuchBot KungDekZa {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Olarn.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)
19/2/2563 09:00:25 GeonuchBot Stelios {{ภาพจากข่าว}} ไฟล์:Odbao1.jpg {{ลบ WP:NFC (ภาพไม่เสรีของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่)

18 กุมภาพันธ์ 2563แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ