th-N ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
AmEผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
This user uses American English.
คำเมือง.pngผู้ใช้คนนี้สามารถอ่านและเขียนตัวเมืองได้ดี
Vista-advancedsettings.pngผู้ใช้คนนี้ติดตั้งและใช้งาน
สคริปต์จัดให้


สคริปต์จัดให้ รุ่นล่าสุด
วิกิพีเดีย:สคริปต์จัดให้/ความสามารถ#กล่องรุ่นสคริปต์จัดให้
10.6
22 มีนาคม 2566 (ปรับปรุงล่าสุด)
สถานะการติดตั้ง
Crystal 128 error.png คุณยังไม่ได้ติดตั้งสคริปต์จัดให้
หรือใช้รุ่นเก่ากว่า 3.0