Mr.Gentle+(CN)
Wikipedia St Patrick's Day.pngWikipe-tan Super Chibi.png
วิกิพีตังเตรียมฉลองวันนักบุญแพทริก
ชื่อในวิกิพีเดีย Mr.GentleCN
วันเกิด 3 กรกฎาคม
อาชีพ ชาววิกิพีเดีย
เพศ ชาย
สถานที่อยู่ ราชอาณาจักรไทย
เว็บไซต์ ไม่ระบุ
9 กันยายน พ.ศ. 2555
(เขียนมาแล้ว 8 ปี 181 วัน)
หยุดเขียน ไม่ระบุ
ความตั้งใจ สร้างและปรับปรุงบทความ
เสนอบทความรู้ไหมว่า
สิ่งที่สนใจ ดูใน #กล่องผู้ใช้
ติดวิกิพีเดีย
ระดับทักษะ ผู้ใช้พื้นฐาน
จำนวนเรื่องที่เขียน


งานปัจจุบันแก้ไข

  แม่แบบฟุตบอล
แม่แบบเกี่ยวกับสโมสรฟุตบอลและทีมชาติ
  กระบะทราย

100 บทความใหม่ล่าสุดแก้ไข

ผลงานและเกียรติประวัติแก้ไข

ผลงานของผู้ใช้ Mr.GentleCN
รายชื่อบทความที่สร้าง
รายชื่อบทความ "รู้ไหมว่า"
  การเสนอบทความคัดสรร
บทความที่ผ่าน
  การเสนอบทความคุณภาพ
บทความที่ผ่าน
การมีส่วนร่วมอื่น ๆ
สถานีย่อย
โครงการวิกิ
สัญลักษณ์ ผู้มอบ วันที่ได้รับ
  ดาวผู้ใช้แรงงาน ผู้ใช้:เอ็ดมัน 18 สิงหาคม 2556
  ดาวอุตสาหะ ผู้ใช้:DaJim 31 ธันวาคม 2556
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเนปาล ผู้ใช้:B20180 7 พฤษภาคม 2558
  เข็มกลัดที่ระลึกโครงการวิกิประเทศฮังการี ผู้ใช้:Tvcccp 10 ธันวาคม 2559
  ดาวอึดไม่รู้จักเหนื่อย ผู้ใช้:ไทๆ 14 ธันวาคม 2559
  เครื่องอิสริยาภรณ์เลนิน ผู้ใช้:Tvcccp 23 มกราคม 2560
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งทวีปยุโรป ผู้ใช้:Tvcccp 1 พฤษภาคม 2560
  เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งเยโซนา ผู้ใช้:Tvcccp 7 พฤษภาคม 2560
  ดาวทีมเวิร์ก ผู้ใช้:Tvcccp 24 พฤษภาคม 2560
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งอาเซียน ผู้ใช้:EZBELLA 27 พฤศจิกายน 2560
  ดาวฟุตบอล ผู้ใช้:Wutzwz 28 กุมภาพันธ์ 2561
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศฟิลิปปินส์ ผู้ใช้:B20180 13 สิงหาคม 2561
  เหรียญรางวัล DYK ผู้ใช้:B20180
ผู้ใช้:Timekeepertmk
8 กุมภาพันธ์ 2562
4 สิงหาคม 2563
  ดาวเกียรติยศผู้ตรวจสอบหน้าใหม่ ผู้ใช้:Geonuch 24 กุมภาพันธ์ 2562

กล่องผู้ใช้แก้ไข

ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

 ผู้ใช้คนนี้เป็นผู้ชาย
  ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดบุรีรัมย์
 ผู้ใช้คนนี้นับถือศาสนาพุทธ
 ผู้ใช้คนนี้ใส่แว่น
  ผู้ใช้คนนี้เขียนวิกิพีเดียมาแล้วเป็นเวลา
8 ปี และ 6 เดือน
 ผู้ใช้คนนี้นอนไม่เป็นเวลา
เนื่องจากการแก้ไขวิกิพีเดีย
 ผู้ใช้คนนี้เกิดวันที่ 3 กรกฎาคม
 ผู้ใช้คนนี้เกิด ราศีกรกฎ
นศท.ผู้ใช้คนนี้เคยเป็นนักศึกษาวิชาทหาร

กิจกรรมในวิกิพีเดียแก้ไข

 ผู้ใช้คนนี้ใช้ฮอทแคต
 ผู้ใช้คนนี้สนับสนุนโครงการ
บทความคัดสรร
 ผู้ใช้คนนี้สนับสนุนโครงการ
บทความคุณภาพ
 ผู้ใช้คนนี้เป็นผู้ร่วมสร้างกล่องผู้ใช้
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประเทศไทย
 ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิประเทศญี่ปุ่น
 ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิประเทศเกาหลี
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประเทศยูเครน
 ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิประเทศเยอรมนี
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประเทศรัสเซีย
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิทวีปยุโรป
 ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิประเทศแคนาดา
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประเทศสวีเดน
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประเทศไอซ์แลนด์
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประเทศสเปน
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประเทศอิตาลี
 ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิการ์ตูนญี่ปุ่น
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิฟุตบอล
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิสถานศึกษา
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิสหราชอาณาจักร
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิการบิน
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิภาคอีสาน
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิชีววิทยา
 

เบ็ดเตล็ดแก้ไข

 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิกล่องผู้ใช้
 ผู้ใช้คนนี้ชอบกล่องผู้ใช้
 ผู้ใช้คนนี้รักวิกิพีเดียภาษาไทย
 ผู้ใช้คนนี้รักการอ่านและสนใจหนังสือ ทุกประเภท
 ผู้ใช้คนนี้กินจุ
 ผู้ใช้คนนี้ ชอบกินเค็ม
  ผู้ใช้คนนี้ชอบเพลงร็อก
 ผู้ใช้คนนี้ชื่นชอบและคลั่งไคล้บอดี้สแลม
 ผู้ใช้คนนี้ชอบและสนใจในเรื่องแมว
 ผู้ใช้คนนี้ติดการ์ตูน
  ผู้ใช้คนนี้คิดว่าวิกิพีตัง

เป็นตัวละครที่น่ารักที่สุดในวิกิพีเดีย

ドラ
えもん
ผู้ใช้คนนี้ชื่นชอบโดราเอมอน
Conanผู้ใช้คนนี้ชอบ ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน
YOUR
NAME
ผู้ใช้คนนี้ชื่นชอบภาพยนตร์
คิมิโนะนะวะ
มากเป็นพิเศษ
 ผู้ใช้คนนี้ ชื่นชอบภาพยนตร์
และซีรีส์ของจีทีเอช
 ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศไทย มากเป็นพิเศษ
 ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศญี่ปุ่น มากเป็นพิเศษ
 ผู้ใช้คนนี้ ชอบกินเค็ม
math-3ผู้ใช้คนนี้มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ในระดับสูง
 ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศเยอรมนี มากเป็นพิเศษ
 ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประเทศเกาหลีเหนือ มากเป็นพิเศษ
 ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มากเป็นพิเศษ
 ผู้ใช้คนนี้เชียร์ ฟุตบอลทีมชาติไทย
ผู้ใช้คนนี้ เป็นแฟนบอล
ปราสาทสายฟ้า
MUFCผู้ใช้คนนี้เป็นแฟนบอล
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
 ผู้ใช้คนนี้เชื่อว่า ๑ บทความ
ควรมีอย่างน้อย ๑ รูป
 ผู้ใช้คนนี้เชื่อว่า เนื้อหาทั้งหมด ในวิกิพีเดีย ต้องระบุ แหล่งอ้างอิง
  ผู้ใช้คนนี้ยินดีที่จะช่วยขัดเกลา
และตรวจแก้รูปแบบการใช้ภาษาไทย
 ผู้ใช้คนนี้ต่อต้านและไม่เป็นมิตร
ต่อการก่อกวนและพฤติกรรมเกรียนทุกรูปแบบ
 ผู้ใช้คนนี้ยินดีปฎิบัติอย่างสุภาพชน
แต่จะไม่ทนกับพวกเกรียน
 ผู้ใช้คนนี้เข้าข่ายเป็นคนหน้าตาดี

ภาคผนวกแก้ไข