วิกิพีเดีย:สถานีย่อย

สถานีย่อย คือ หน้าในวิกิพีเดียที่เปรียบเสมือน "หน้าหลัก" เน้นให้ผู้อ่านสามารถสืบค้นข้อมูลในวิกิพีเดียได้ง่ายขึ้น เปรียบเหมือนเป็นสารานุกรมเฉพาะทาง แตกต่างจากโครงการวิกิทั่วไป โดยสถานีย่อยเน้นออกแบบไว้เพื่อสำหรับผู้อ่านและผู้ร่วมแก้ไข ในขณะที่โครงการวิกิจะเน้นสำหรับผู้ร่วมแก้ไขเพียงอย่างเดียว

สถานีย่อยเป็นจุดเริ่มต้นของเนื้อหาซึ่งถูกเชื่อมโยงมาจากหน้าหลักโดยตรงและมีผู้อ่านมากกว่าหน้าอื่นทั่วไป การมีส่วนร่วมในสถานีย่อยแต่ละแห่งนั้นไม่แตกต่างกับหน้าอื่นในวิกิพีเดียซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยทุกคน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักอาจจะทำการอภิปรายก่อน ในขณะเดียวกันบางสถานีอาจจะไม่มีการปรับปรุงมานานซึ่งทุกคนสามารถร่วมกันปรับปรุงได้

สถานีย่อยในวิกิพีเดียเริ่มใช้ครั้งแรกในวิกิพีเดียโปแลนด์และวิกิพีเดียเยอรมัน และเริ่มมีใช้ในวิกิพีเดียอังกฤษและวิกิพีเดียไทยตามลำดับ โดยหลังจากได้มีการใช้อย่างกว้างขวางทางผู้พัฒนาโปรแกรมได้มีการกำหนดชื่อหน้าพิเศษขึ้นมาโดยสังเกตได้จากชื่อนำหน้าว่า "สถานีย่อย:" ที่จะปรากฏในแต่ละหน้าแตกต่างจากบทความทั่วไป

รายชื่อสถานีย่อย

ปัจจุบัน วิกิพีเดียไทยมีสถานีย่อยทั้งหมด 59 สถานีย่อย ได้แก่

สถานีย่อย เปิดเมื่อ โครงการวิกิพีเดียที่เกี่ยวข้อง
นิยายวิทยาศาสตร์ 23 เมษายน พ.ศ. 2547
ดาราศาสตร์ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
การ์ตูนญี่ปุ่น 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
ประเทศไทย 12 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ฟุตบอล 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
สถาบันอุดมศึกษาไทย 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
วิทยุสมัครเล่น 14 มกราคม พ.ศ. 2550
คณิตศาสตร์ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ฟิสิกส์ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
เทคโนโลยีสารสนเทศ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
เคมี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ภาษา 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ดนตรี 4 มีนาคม พ.ศ. 2550
โลกของสัตว์ 20 มีนาคม พ.ศ. 2550
วิดีโอเกม 16 มิถุนายน พ.ศ. 2550
พรรณพฤกษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ประวัติศาสตร์ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ศาสนา 28 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ประเทศฝรั่งเศส 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
โลกวรรณศิลป์ 2 เมษายน พ.ศ. 2551
สิ่งลึกลับ 4 เมษายน พ.ศ. 2551
ภาพยนตร์ 13 เมษายน พ.ศ. 2551
เวลา 13 เมษายน พ.ศ. 2551
แพทยศาสตร์ 17 เมษายน พ.ศ. 2551
พระพุทธศาสนา 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เหตุการณ์ปัจจุบัน 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
วิทยาศาสตร์ 15 มีนาคม พ.ศ. 2552
การทหาร 15 มีนาคม พ.ศ. 2552
เภสัชกรรม 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
ประเทศจีน 13 มิถุนายน พ.ศ. 2553
โทรทัศน์ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ประเทศญี่ปุ่น 13 มกราคม พ.ศ. 2555
สมุนไพร 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555
พายุหมุนเขตร้อน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ประเทศจอร์เจีย 23 มีนาคม พ.ศ. 2556
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
แฮร์รี่ พอตเตอร์ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
แอฟริกา 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
การเมือง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
รถไฟฟ้า 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556
วอลเลย์บอล 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ระบบสุริยะ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ประเทศเกาหลี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558
สหภาพโซเวียต 22 กันยายน พ.ศ. 2559
สงครามเย็น 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559
สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ทวีปยุโรป 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ภูมิศาสตร์ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประเทศรัสเซีย 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ประเทศสหรัฐ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561
ประเทศสเปน 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
สงครามกลางเมืองซีเรีย 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
การบินอวกาศ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประเทศลาว 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ประเทศอินเดีย 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ปรัชญา 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ไอดอลญี่ปุ่น 29 กันยายน พ.ศ. 2564

สร้างสถานีย่อย

สถานีย่อยสามารถสร้างได้โดยทุกคนเหมือนหน้าอื่นในวิกิพีเดีย โดยชื่อของสถานีย่อยจะขึ้นต้นด้วย สถานีย่อย: และตามด้วยชื่อสถานีย่อยที่ต้องการ เช่น สถานีย่อย:ประเทศไทย หรือ สถานีย่อย:การ์ตูนญี่ปุ่น โดยรูปแบบของสถานีย่อยไม่มีรูปแบบที่เจาะจงตายตัว ซึ่งเนื้อหาและรูปแบบควรจะ มีประโยชน์ ออกแบบได้น่าอ่านไม่สับสน และ สนับสนุนผู้เขียนวิกิพีเดีย

โดยเนื้อหาสำคัญที่ควรมีในทุกสถานีย่อย ได้แก่

 • อธิบายเนื้อหาสำคัญของสถานีย่อย
 • เชื่อมโยงไปยังบทความและรายชื่อที่สำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรง
 • เชื่อมโยงไปยังหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
 • เชื่อมโยงไปยังโครงการร่วมมืออื่น
 • เชื่อมโยงไปยังสถานีย่อยอื่น ผ่านแม่แบบ {{สถานีย่อย}} ที่ท้ายสถานีย่อยนั้น

เนื้อหาบางส่วนที่แนะนำ เช่น

 • ข่าวปัจจุบัน
 • บทความคัดสรรรประจำ อาทิตย์ เดือน ฯลฯ
 • บทความร่วมกันแก้ไขประจำ อาทิตย์ เดือน ฯลฯ
 • "รู้ไหมว่า" เรื่องน่าสนใจเฉพาะทางเกี่ยวกับหัวข้อ
 • "คุณทำได้" รายชื่อบทความที่แนะนำให้ทุกคนร่วมมือกันแก้ไข

อย่างไรก็ตามสถานีย่อยที่ไม่ได้รับการดูแลหรือไม่เหมาะสมในการเป็นสถานีย่อย ชาววิกิพีเดียสามารถช่วยเข้าไปแก้ไข ปรับปรุงหรือทำการแจ้งลบได้

ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติหลังการสร้างสถานีย่อยเสร็จ

 1. ประกาศบนส่วนสถานีย่อยบน วิกิพีเดีย:กระดานประกาศประชาคม
 2. เพิ่มสถานีย่อยเข้าในตารางรายชื่อสถานีย่อยด้านบน
 3. เพิ่มสถานีย่อยเข้าใน แม่แบบ:สถานีย่อย/รายชื่อ
 4. ตั้งไอคอนของสถานีย่อยที่
  1. เพิ่มหน้าใหม่ในส่วน doc ของ แม่แบบ:สถานีย่อย2/รูป โดยใช้โค้ด [[แม่แบบ:สถานีย่อย2/รูป/ชื่อสถานีย่อย|ชื่อสถานีย่อย]] แล้วเพิ่มรูปในหน้าใหม่นั้นโดยใช้โค้ด ภาพไอคอนที่ต้องการใช้.png
  2. เพิ่มรายการเข้าใน มอดูล:Portal/images/thai โดยใช้โค้ด ["ชื่อสถานีย่อย"] = "ภาพไอคอนที่ต้องการใช้.png|link=|alt=",
เชื่อมโยง :