Anderson
แอนเดอร์สัน
วันเกิด9 กันยายน พ.ศ. 2536 (30 ปี)
อาชีพนักศึกษา
เพศไม่ระบุ
สรรพนามเรา/คุณ/เขา
สถานที่อยู่บ้าน
เริ่มเขียน26 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 (17 ปี) (ตอนยังไม่สมัคร)
28 กันยายน พ.ศ. 2549 (17 ปี) (สมัครแล้ว)
สิ่งที่สนใจประวัติศาสตร์

ดาวเกียรติยศ แก้

  ดาวพระบรมศานุวงศ์และขุนนาง
กระผมขอมอบดาวพระบรมศานุวงศ์และขุนนาง ให้แก่คุณแอนเดอร์สัน ในฐานะเป็นผู้มีส่วนร่วมในบทความราชวงศ์และขุนนางอย่างมีนัยยะสำคัญ ครับ !! --B20180 21:26, 11 กุมภาพันธ์ 2555 (ICT)
  ดาวอุตสาหะ
ผมขอมอบดาวอุตสาหะให้แก่บุคคลที่มีความพยายามครับ Manzzzz (พูดคุย) 15:08, 19 สิงหาคม 2555 (ICT)
  ดาววอลเลย์บอล
ขอมอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวข้องกับวอลเลย์บอล อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (พูดคุย) 20:30, 28 เมษายน 2557 (ICT)
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเนปาล
ขอมอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเนปาล อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (พูดคุย) 13:19, 7 พฤษภาคม 2558 (ICT)
  ดาวหมากรุกสากล
ขอมอบดาวหมากรุกสากลให้แก่คุณ แอนเดอร์สัน สำหรับการมีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวกับหมากรุกสากล อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (พูดคุย) 15:26, 20 กันยายน 2558 (ICT)
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเกาหลีใต้
ขอมอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเกาหลีใต้ อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (พูดคุย) 12:52, 15 ตุลาคม 2558 (ICT)
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอินเดีย
ขอมอบให้แก่ผู้มีส่วนร่วมต่อบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศอินเดียอย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (พูดคุย) 20:25, 23 พฤศจิกายน 2559 (ICT)
  ดาวต่อต้านการก่อกวน
ผมขอมอบดาวต่อต้านการก่อกวนให้กับ คุณ แอนเดอร์สัน กับการต่อต้านการก่อกวนในบทความพระมหากษัตริย์ ครับ จงทำต่อไป สู่ชัยชนะในวิกิพีเดีย!!--Tvcccp (cn:Yesona) (พูดคุย) 12:22, 22 มกราคม 2560 (ICT)
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งทวีปยุโรป
ในฐานะที่ผมเป็นผู้ดูแลหลักของโครงการวิกิทวีปยุโรป กระผมขอมอบดาวเชิดชูเกียรตินี้ให้คุณ แอนเดอร์สัน สำหรับการมีส่วนร่วมต่อบทความที่เกี่ยวข้องกับทวีปยุโรปอย่างมีนัยยะสำคัญครับ --Tvcccp (cn:Yesona) (พูดคุย) 22:25, 1 พฤษภาคม 2560 (+07)
  เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งเยโซนา
ในฐานะที่ผมเป็นผู้นำของสหพันธสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนเยโซนาที่ไร้สาระนุกรม ผมขอมอบ เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งเยโซนา ให้กับคุณ แอนเดอร์สัน สำหรับการส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือในวิกิพีเดีย ครับ Tvcccp (cn:Yesona) (พูดคุย) 05:21, 7 พฤษภาคม 2560 (+07)
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศฟิลิปปินส์
ขอมอบดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศฟิลิปปินส์ให้แก่คุณแอนเดอร์สัน สำหรับการมีส่วนร่วมในบทความเกี่ยวกับประเทศฟิลิปปินส์ อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (คุย) 18:16, 13 สิงหาคม 2561 (ICT)
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศไทย
ขอมอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในบทความเกี่ยวกับประเทศไทย อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (คุย) 17:34, 18 มีนาคม 2562 (ICT)
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งโครงการวิกิประเทศญี่ปุ่น
ขอมอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในบทความเกี่ยวกับโครงการวิกิประเทศญี่ปุ่น อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (คุย) 17:03, 20 มีนาคม 2563 (+07)
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศพม่า
ขอมอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในบทความเกี่ยวกับประเทศพม่า อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (คุย) 01:56, 13 มิถุนายน 2564 (+07)
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศกัมพูชา
ขอมอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศกัมพูชา อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (คุย) 20:13, 1 ธันวาคม 2564 (+07)
  ดาวชีวประวัติ
ขอมอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวข้องกับชีวประวัติ อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (คุย) 19:10, 23 เมษายน 2565 (+07)
  ดาวอาหาร
ขอมอบดาวอาหารให้แก่คุณ แอนเดอร์สัน ในฐานะผู้มีส่วนร่วมต่อบทความที่เกี่ยวข้องกับอาหาร อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (คุย) 10:24, 21 กุมภาพันธ์ 2566 (+07)
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเฮติ
ขอมอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเฮติ อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (คุย) 10:24, 21 กุมภาพันธ์ 2566 (+07)
  WikiFoodtival 2023
ขอมอบดาวอาหารให้แก่คุณ แอนเดอร์สัน ในฐานะผู้มีผลงานในกิจกรรมวิกิหัวป่าก์มีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (คุย) 14:31, 20 กุมภาพันธ์ 2567 (+07)