Anderson
Animated GIF from the 1906 HPFF by Blackton.gif
ชื่อในวิกิพีเดีย แอนเดอร์สัน
วันเกิด 9 กันยายน พ.ศ. 2536 (27 ปี)
อาชีพ อาชีพจำเจอย่างหนึ่ง
เพศ ไม่ระบุ
สถานที่อยู่ บ้าน
เว็บไซต์
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 (14 ปี) (ตอนยังไม่สมัคร)
28 กันยายน พ.ศ. 2549 (14 ปี) (สมัครแล้ว)
หยุดเขียน ไม่ระบุ
ความตั้งใจ
สิ่งที่สนใจ ประวัติศาสตร์
ติดวิกิพีเดีย
ระดับทักษะ
จำนวนเรื่องที่เขียน

ดาวเกียรติยศแก้ไข

  ดาวพระบรมศานุวงศ์และขุนนาง
กระผมขอมอบดาวพระบรมศานุวงศ์และขุนนาง ให้แก่คุณแอนเดอร์สัน ในฐานะเป็นผู้มีส่วนร่วมในบทความราชวงศ์และขุนนางอย่างมีนัยยะสำคัญ ครับ !! --B20180 21:26, 11 กุมภาพันธ์ 2555 (ICT)
  ดาวอุตสาหะ
ผมขอมอบดาวอุตสาหะให้แก่บุคคลที่มีความพยายามครับ Manzzzz (พูดคุย) 15:08, 19 สิงหาคม 2555 (ICT)
  ดาววอลเลย์บอล
ขอมอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวข้องกับวอลเลย์บอล อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (พูดคุย) 20:30, 28 เมษายน 2557 (ICT)
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเนปาล
ขอมอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเนปาล อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (พูดคุย) 13:19, 7 พฤษภาคม 2558 (ICT)
  ดาวหมากรุกสากล
ขอมอบดาวหมากรุกสากลให้แก่คุณ แอนเดอร์สัน สำหรับการมีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวกับหมากรุกสากล อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (พูดคุย) 15:26, 20 กันยายน 2558 (ICT)
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเกาหลีใต้
ขอมอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเกาหลีใต้ อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (พูดคุย) 12:52, 15 ตุลาคม 2558 (ICT)
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอินเดีย
ขอมอบให้แก่ผู้มีส่วนร่วมต่อบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศอินเดียอย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (พูดคุย) 20:25, 23 พฤศจิกายน 2559 (ICT)
  ดาวต่อต้านการก่อกวน
ผมขอมอบดาวต่อต้านการก่อกวนให้กับ คุณ แอนเดอร์สัน กับการต่อต้านการก่อกวนในบทความพระมหากษัตริย์ ครับ จงทำต่อไป สู่ชัยชนะในวิกิพีเดีย!!--Tvcccp (cn:Yesona) (พูดคุย) 12:22, 22 มกราคม 2560 (ICT)
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งทวีปยุโรป
ในฐานะที่ผมเป็นผู้ดูแลหลักของโครงการวิกิทวีปยุโรป กระผมขอมอบดาวเชิดชูเกียรตินี้ให้คุณ แอนเดอร์สัน สำหรับการมีส่วนร่วมต่อบทความที่เกี่ยวข้องกับทวีปยุโรปอย่างมีนัยยะสำคัญครับ --Tvcccp (cn:Yesona) (พูดคุย) 22:25, 1 พฤษภาคม 2560 (+07)
  เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งเยโซนา
ในฐานะที่ผมเป็นผู้นำของสหพันธสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนเยโซนาที่ไร้สาระนุกรม ผมขอมอบ เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งเยโซนา ให้กับคุณ แอนเดอร์สัน สำหรับการส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือในวิกิพีเดีย ครับ Tvcccp (cn:Yesona) (พูดคุย) 05:21, 7 พฤษภาคม 2560 (+07)
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศฟิลิปปินส์
ขอมอบดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศฟิลิปปินส์ให้แก่คุณแอนเดอร์สัน สำหรับการมีส่วนร่วมในบทความเกี่ยวกับประเทศฟิลิปปินส์ อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (คุย) 18:16, 13 สิงหาคม 2561 (ICT)
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศไทย
ขอมอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในบทความเกี่ยวกับประเทศไทย อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (คุย) 17:34, 18 มีนาคม 2562 (ICT)
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งโครงการวิกิประเทศญี่ปุ่น
ขอมอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในบทความเกี่ยวกับโครงการวิกิประเทศญี่ปุ่น อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (คุย) 17:03, 20 มีนาคม 2563 (+07)