วิกิพีเดีย:โครงการวิกิประเทศเบลเยียม

หน้าหลัก สภาช็อกโกแลต งาน สมาชิก

ยินดีต้อนรับสู่ โครงการวิกิประเทศเบลเยียม! โครงการวิกินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 • ปรับปรุงคุณภาพบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเบลเยียม!
 • สร้างบทความที่ต้องการในสาขาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเชิงประวัติศาสตร์, ภูมิศาสตร์, วัฒนธรรม, ดนตรี, ประชากร, องค์กร หรืออื่น ๆ!
 • หากต้องการความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือต้องการอภิปราย สามารถเสนอได้ที่หน้าสภาช็อกโกแลต!

พื้นที่ส่วนกลางสำหรับพูดคุยเกี่ยวกับโครงการนี้ โปรดเข้าไปที่ สภาช็อกโกแลต – หน้าพูดคุยของโครงการนี้

โครงการวิกินี้เป็นพี่น้องกับ โครงการวิกิประเทศ และ โครงการวิกิทวีปยุโรป

เรากำลังมองหาสมาชิกผู้ที่สนใจอยู่!


คุณภาพบทความ แก้

ใส่แม่แบบ {{บทความประเทศเบลเยียม}} ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเบลเยียมในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ เพื่อจัดระดับบทความประเทศเบลเยียมตามระดับการเขียนบทความ

  โครงการวิกิประเทศเบลเยียม เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศเบลเยียม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศเบลเยียม ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โครงการวิกิประเทศเบลเยียม หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ
บทความประเทศเบลเยียม ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
   คัดสรร  0 0
   คุณภาพ  1 1
ดี 0 0
พอใช้ 28 28
โครง 72 72
รายชื่อ 1 1
จัดระดับแล้ว 102 102
ยังไม่ได้จัดระดับ 1 1
ทั้งหมด 103 103

จัดระดับบทความประเทศเบลเยียมตามเกณฑ์การจัดระดับบทความ ในหน้าพูดคุย โดยติดป้ายดังนี้

 • {{บทความประเทศเบลเยียม|ระดับ = คัดสรร}} สำหรับบทความที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการบทความคัดสรร
 • {{บทความประเทศเบลเยียม|ระดับ = คุณภาพ}} สำหรับบทความที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการบทความคุณภาพ
 • {{บทความประเทศเบลเยียม|ระดับ = ดี}} สำหรับบทความระดับดี ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมส่วนสำคัญครบถ้วนในทุกด้าน มีรูปแบบที่ดูเหมาะสม แต่รูปแบบและการใช้ภาษา อาจยังต้องการปรับปรุง
 • {{บทความประเทศเบลเยียม|ระดับ = พอใช้}} สำหรับบทความระดับพอใช้ ซึ่งมีเนื้อหาพอใช้ แต่ขาดเนื้อหาสำคัญในบทความ หรือมีเนื้อหาหรือสื่อที่ไม่เข้ากับบทความ ควรจะมีการปัดกวาดบทความโดยรวม
 • {{บทความประเทศเบลเยียม|ระดับ = โครง}} สำหรับบทความระดับโครง ซึ่งมีเนื้อหาที่กำลังเขียนหรือพัฒนา และยังขาดแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ
 • {{บทความประเทศเบลเยียม|ระดับ = รายชื่อ}} สำหรับบทความระดับรายชื่อ ซึ่งมีเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นรายชื่อ
 • {{บทความประเทศเบลเยียม}} สำหรับบทความที่ไม่แน่ใจว่าอยู่ในระดับใด ทั้งนี้อาจมีรูปแบบที่ไม่เป็นสารานุกรม ต้องการตรวจแก้การใช้ภาษา หรือมีเนื้อหาน้อยมาก ซึ่งจะมีป้ายติดไว้ด้านบนแต่ละบทความ
 • {{บทความประเทศเบลเยียม|ระดับ = หมวดหมู่}} สำหรับหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

บทความและหมวดหมู่ แก้

บทความตัวอย่าง แก้

  บทความคุณภาพ

หมวดหมู่ แก้

โครงการวิกิพี่น้อง แก้

นอกจากนี้ โครงการวิกิประเทศเบลเยียมยังมีโครงการวิกิพี่น้องเฉพาะทาง อาทิ โครงการวิกิทวีปยุโรป และโครงการวิกิประเทศในเครือ "เบเนลักซ์" ดังนี้

 
โครงการวิกิทวีปยุโรป
 
โครงการวิกิประเทศเนเธอร์แลนด์
 
โครงการวิกิประเทศลักเซมเบิร์ก
และโครงการวิกิพี่น้องอื่น ๆ อีกมากมาย