วิกิพีเดีย:โครงการวิกิโจรสลัด

โครงการวิกิโจรสลัด
โครงการวิกินี้ครอบคลุมถึงโจรสลัดและหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการกระทำอันเป็นโจรสลัด
เว็บย่อWP:PIRACY, WP:PIRATE, WP:YAR
วิกิมีเดียคอมมอนส์Commons:Category:โจรสลัด โจรสลัด
แม่แบบป้ายโครงการ{{บทความโจรสลัด}}
กล่องผู้ใช้{{User Pirate}}

โครงการวิกิโจรสลัด เป็นโครงการวิกิที่อุทิศให้กับการปรับปรุงและบำรุงรักษาบทความเกี่ยวกับโจรสลัดและการกระทำอันเป็นโจรสลัดในวิกิพีเดีย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการวิกิ โปรดดูวิกิพีเดีย:โครงการวิกิ

เป้าหมายหลัก

แก้
 • เพื่อสร้างสารานุกรมเสรีที่เชื่อถือได้และถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นโจรสลัดทางน้ำในภาษาไทย
 • เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความครอบคลุมทั่วไปของการกระทำอันเป็นโจรสลัดทางน้ำโดยการสร้าง, ขยาย และบำรุงรักษาบทความที่อธิบายทุกแง่มุม
 • เพื่อให้แนวทางและคำแนะนำสำหรับบทความดังกล่าวและเพื่อเป็นจุดศูนย์กลางของการอภิปรายสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำอันเป็นโจรสลัดทางน้ำในวิกิพีเดีย

ขอบเขต

แก้

ขอบเขตปัจจุบันของโครงการวิกิโจรสลัดคืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการกระทำอันเป็นโจรสลัดทางทะเลหรือทางน้ำที่สำคัญ

การจำแนกหมวดหมู่

แก้

หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับโจรสลัดสามารถอยู่ในหมวดหมู่ต่าง ๆ ตั้งแต่เจาะจง (โจรสลัดจำพวกไพรเวเทียร์, บักคาเนียร์, คอร์แซร์ ฯลฯ แต่ละราย), ไม่จำกัด (ภูมิภาคและช่วงเวลาประวัติศาสตร์) รวมถึงเรื่อง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

 • ช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์:
  • การกระทำอันเป็นโจรสลัดในสมัยโบราณ (ก่อน–ค.ศ. 1000)
  • การกระทำอันเป็นโจรสลัดในยุคกลาง (ค.ศ. 1000–ค.ศ. 1500)
  • การกระทำอันเป็นโจรสลัดบนชายฝั่งบาร์บารี (ค.ศ. 1492–ค.ศ. 1595)
  • ฝั่งอเมริกาใต้ตอนตะวันออกเฉียงเหนือ (ค.ศ. 1570–1650)
  • สมัยบักคาเนียร์ (ค.ศ. 1640–1690)
  • ยุคทองแห่งการกระทำอันเป็นโจรสลัด (ค.ศ. 1690–1730)
  • การลดลงของการกระทำอันเป็นโจรสลัด (ค.ศ. 1730–1900)
  • สมัยใหม่ (ค.ศ. 1900–ปัจจุบัน)
 • โจรสลัดรายบุคคล (กัปตัน, กะลาสี, เหยื่อ ฯลฯ)
 • เรือโจรสลัด (เรือเล็ก, เรือใหญ่)
 • แหล่งโจรสลัด (พอร์ตรอยัล, ทอร์ตูกา ฯลฯ)
 • วัฒนธรรมโจรสลัด (องค์กร, กฎหมาย, ขนบ, เพลง ฯลฯ)
 • การกระทำอันเป็นโจรสลัดในวัฒนธรรมสมัยนิยม:
  • การกระทำอันเป็นโจรสลัดในภาพยนตร์และโทรทัศน์
  • การกระทำอันเป็นโจรสลัดในเกม
  • การกระทำอันเป็นโจรสลัดในวรรณกรรม

ไพรเวเทียร์

แก้

จะมีบางอย่างทับซ้อนกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ระหว่างการกระทำอันเป็นโจรสลัดและไพรเวเทียร์ เราคาดหวังอย่างเต็มที่ว่าจะครอบคลุมไพรเวเทียร์จำนวนมากในบทความของเรา อย่างไรก็ตาม สำหรับไพรเวเทียร์ที่ได้รวมอยู่ในโครงการ เขาน่าจะเสี่ยงต่อการถูกประหารชีวิตหรือถูกลงโทษในฐานะโจรสลัดหากถูกจับกุม ไม่ว่าจะเป็นเพราะรัฐบาลเป้าหมายของเขาไม่รู้จักใบอนุญาตจากรัฐให้เอกชนยึดเรือสินค้าของชาติอื่นได้ หรือเพราะเขากระทำผิดมากกว่าและล้ำเส้นไปสู่การกระทำอันเป็นโจรสลัด

ด้วยเหตุนี้ ตัวอย่างเช่น เฮนรี มอร์แกน และลูกเรือของเขาจะอยู่ในขอบเขตของเรา เพราะการโจมตีประเทศปานามาไม่ได้มีอำนาจจากใบอนุญาตจากรัฐให้เอกชนยึดเรือสินค้าของชาติอื่นได้ของมอร์แกน โครงการอาจครอบคลุมถึงจอห์น พอล โจนส์ เพราะสหราชอาณาจักรไม่ยอมรับสิทธิของสภาแห่งภาคพื้นทวีปที่จะมอบใบอนุญาตจากรัฐให้เอกชนยึดเรือสินค้าของชาติอื่นได้ และอาจมีการพิจารณาคดีและการประหารชีวิตเมื่อโจนส์ถูกสหราชอาณาจักรจับได้ในฐานะโจรสลัด

ผู้เข้าร่วม

แก้

ดู: รายชื่อผู้เข้าร่วม

บทความ

แก้
บทความโจรสลัด ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
   คัดสรร  0 0
   คุณภาพ  0 0
ดี 0 0
พอใช้ 4 4
โครง 6 6
รายชื่อ 0 0
จัดระดับแล้ว 10 10
ยังไม่ได้จัดระดับ 0 0
ทั้งหมด 10 10