วิกิพีเดีย:โครงการวิกิเภสัชกรรม

สถานีย่อย
เภสัชกรรม
  โครงการวิกิเภสัชกรรม   การจัดระดับบทความเภสัชกรรม   ขอบข่ายและรางวัล   วิทยาศาสตร์
เภสัชกรรม
  เภสัชเคมี   เภสัชวิทยา   เภสัชเวท
และสมุนไพร
   


ยินดีต้อนรับ แก้

ยินดีต้อนรับสู่โครงการวิกิเภสัชกรรม เภสัชกรรมเป็นวิชาชีพที่เก่าแก่และวิวัฒนาการควบคู่กับมนุษยชาติเป็นเวลานานแล้ว องค์ความรู้ทางเภสัชกรรมจึงกว้างขวางและเป็นศาสตร์แห่งการบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เข้ากับวิทยาศาสตร์สุขภาพ บทความด้านเภสัชกรรมจึงมีความหลากหลาย ซึ่งสามารถดูเพิ่มเติมได้จากหมวดหมู่บทความในโครงการทางด้านล่างของหน้าโครงการนี้ โครงการวิกิเภสัชกรรมมีจุประสงค์เพื่อบริหารบทความเกี่ยวกับด้านเภสัชกรรมอันประกอบไปด้วยเรื่องของยา การผลิต การจ่าย การกระจาย และการรักษา รวมทั้งเภสัชวัตถุ การบริหาร การบริบาลทางเภสัชกรรมและเภสัชกร ให้บทความเหล่านี้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมกับโครงการนี้ได้เพียงเข้าร่วมโครงการกับเรา

วัตถุประสงค์ แก้

  • รวบรวมองค์ความรู้ทางเภสัชกรรมให้มีความหลากหลายและมีมาตรฐานในวิกิพีเดียภาษาไทย
  • พัฒนาและตรวจสอบบทความด้านเภสัชกรรมเดิมให้มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น
  • เป็นแนวทางในการพัฒนาบทความทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขาอื่นๆ

หมวดหมู่ในโครงการ แก้

ติดกล่องผู้ใช้ แก้

ช่วยสนับสนุนโครงการของเราด้วยการติดกล่องผู้ใช้ {{User WikiProject Pharmacy}} ในหน้าผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก

โดยจะแสดงผล:
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิเภสัชกรรม

คุณทำได้ แก้

บทความที่ต้องการ แก้

คุณเลือกบทความที่คุณต้องการเขียนหรือแปลจากวิกิพีเดียภาษาอังกฤษได้โดยคลิกที่ชื่อของบทความด้านล่างนี้

ระดับบทความคัดสรร
ระดับบทความคุณภาพ

บทความที่ต้องเก็บกวาด แก้

บทความที่ต้องขยายความ แก้

บทความด้านเภสัชกรรมที่มีเพียงกล่องข้อมูลหรือการอธิบายคำจัดกัดความของชื่อบทความไว้เพียงเล็กน้อย เช่น เป็นสาขาทางเภสัชศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอะไร หมายถึงอะไร หรือบทความเภสัชกรที่บอกเพียงว่าเคยดำรงฐานะสำคัญอย่างไร เป็นต้น บทความเหล่านี้จะมีป้าย {{ขยายความ}}วางที่ส่วนบนของบทความ หากคุณมีข้อมูลบทความดังกล่าว สามารถนำมาช่วยเขียนได้โดยต้องระมัดระวังเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์

บทความที่มีเนื้อหาสั้นมาก แก้

บทความดังกล่าวจะมีการอธิบายเพิ่มเติมมากขึ้นเพียงเล็กน้อย ส่วนมากมีความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด อาจอธิบายถึงสาขาย่อยวิชาในบทความด้านวิชาการ, ถิ่นกำเนิดและประวัติการศึกษาของเภสัชกรหรือบบุคคลสำคัญทางเภสัชกรรม เป็นต้น ขาดการพูดถึงในส่วนรายละเอียดของบทความ จะมีป้าย {{สั้นมาก}} วางที่ส่วนบนของบทความ และเมื่อคุณพอว่าเนื้อมีมากขึ้นแล้ว อย่าลืมนำป้ายนี้ออกด้วยหล่ะ!

บทความที่ยังไม่สมบูรณ์ แก้

ร่วมกันเพิ่มเติม เรียบเรียงข้อมูลบทความที่ไม่สมบูรณ์ร่วมกัน โดยสังเกตุจากป้าย {{โครง}} หรือ {{โครงเภสัชกรรม}}ที่ส่วนล่างสุดของบทความ

บทความที่ขาดแหล่งอ้างอิง แก้

บทความทางเภสัชกรรมต้องการการอ้างอิงเช่นเดียวกับบทความอื่นๆของวิกิพีเดีย ทั้งในเชิงสถิติศาสตร์, ข้อมูลการบ่งใช้ยา, การทดลองหรือวิจัย เป็นต้น คุณสามารถศึษารายละเอียดการอ้างอิงส่วนอื่นๆให้ศึกษาที่ การอ้างอิงแหล่งที่มา เมื่อคุณพบว่าบทความส่วนใดสมควรได้รับการอ้างอิง ให้ใช้แม่แบบ {{ต้องการอ้างอิงตรงนี้}} หรือแปะป้าย {{ต้องการอ้างอิง}} ที่ส่วนบนของบทความ

การจัดหมวดหมู่ แก้

เมื่อคุณเขียนบทความทางเภสัชกรรมเป็นที่เรียบร้อย คุณควรใส่หมวดหมู่ให้กับบทความเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงบทความและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้เนื่องจากบทความทางเภสัชกรรมเป็นข่ายที่กว้างขวาง จึงจำแนกวิธีการลำดับหมวดหมู่ดังต่อไปนี้

  • เภสัชกรรม หมายความถึงบทความที่เกี่ยวข้องกับวิถีการบริบาลทางเภสัชกรรมหรือบทความที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางเภสัชกรรม หากไม่ทราบสาขาวิชาชีพหรือหมวดหมู่ย่อยที่บทความเกี่ยวข้อง ให้ใช้หมวดหมู่ [[หมวดหมู่:เภสัชกรรม]] หากทราบให้ใช้หมวดหมู่ย่อยโดยไม่ต้องใช้หมวดหมู่เภสัชกรรม เช่น [[หมวดหมู่:เภสัชกรรมโรงพยาบาล]]
  • เภสัชกร ให้ใช้หมวดหมู่ [[หมวดหมู่:เภสัชกรชาว--ชื่อสัญชาติ--]] หรือหากไม่ทราบสัญชาติให้ใช้ [[หมวดหมู่:เภสัชกร]] ส่วนหมวดหมู่อื่นๆให้ใส่ตามความเหมาะสมกับบทความประเภทบุคคล
  • เภสัชศาสตร์ หมายถึง บทความเกี่ยวกับวิทยาการสาขาทางเภสัชศาสตร์ทั้งหมด หากไม่ทราบหมวดหมู่ย่อยที่แน่ชัด ให้ใช้ [[หมวดหมู่:เภสัชศาสตร์]] แต่หากทราบหมวดหมู่สาขาวิชาที่บทความมีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ใช้หมวดหมู่อื่นๆ ที่จำเพาะเจาะจง ไม่ต้องใช้หมวดหมู่เภสัชศาสตร์ เช่น [[หมวดหมู่:เภสัชเวท]] [[หมวดหมู่:โครงการวิกิเภสัชกรรม]] เป็นต้น
กล่อง
โครงการวิกิเภสัชกรรม
สมาชิก
สารบัญ
สถิติบทความ
บทความเภสัชกรรม ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
 บทความคัดสรร คัดสรร  3 3
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  1 1
ดี 38 38
พอใช้ 144 144
โครง 751 751
รายชื่อ 24 24
จัดระดับแล้ว 961 961
ยังไม่ได้จัดระดับ 3 3
ทั้งหมด 964 964

โครงการวิกิที่เกี่ยวข้อง