วิกิพีเดีย:โครงการวิกิเภสัชกรรม/ขอบข่ายโครงการ

สถานีย่อย
เภสัชกรรม
  โครงการวิกิเภสัชกรรม   การจัดระดับบทความเภสัชกรรม   ขอบข่ายและรางวัล   วิทยาศาสตร์
เภสัชกรรม
  เภสัชเคมี   เภสัชวิทยา   เภสัชเวท
และสมุนไพร
   


โครงการวิกิเภสัชกรรมเป็นโครงการเฉพาะทางด้านเภสัชกรรมที่มีความหลากหลายสาขา เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับโครงการวิกิเฉพาะทางสาขาอื่นๆ โครงการวิกิเภสัชกรรมจะครอบคลุมบทความที่มีเนื้อหาหรือขอบข่ายในลักษณะต่อไปนี้

  • บทความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาของวิชาชีพเภสัชกรรม รวมถึงบทความระดับรายชื่อทางเภสัชกรรม
  • บทความเกี่ยวกับสถานศึกษาทางเภสัชศาสตร์ โรงเรียน วิทยาลัย สำนักวิชา หรือคณะเภสัชศาสตร์ รวมไปถึงบทความในระดับรายชื่อ
  • บทความเกี่ยวกับสถานบันทางเภสัชกรรม อาหารและยา และการควบคุมดูแลด้านเภสัชกรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
  • บทความเกี่ยวกับเภสัชกรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
  • บทความเกี่ยวกับเภสัชภัณฑ์ เวชภัณฑ์ สารหรือยาใดๆ ทั้งที่มีและไม่มีความเกี่ยวข้องกับการออกฤทธิ์ของสารต่อร่างกาย

รางวัลการมีส่วนร่วมแก้ไข

การเขียนบทความทางการแพทย์ให้ออกมามีคุณภาพดีนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นงานที่ยากเอาการเชียว! ทำไมถึงจะไม่มีการให้รางวัลแก่ใครซักคนที่เขียนบทความเหล่านี้ออกมาได้ดีล่ะ? ด้วยเหตุนี้ ดาวเกียรติยศเหล่านี้จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คุณมอบให้ชาววิกิพีเดียทุกคนที่มีส่วนสำคัญในการปรับปรุงบทความที่เกี่ยวเนื่องกับการแพทย์

คุณสามารถมอบดาวเกียรติยศรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้ให้แก่ชาววิกิพีเดียอื่นได้โดยการวางแม่แบบสำหรับดาวเกีรยติยศนั้นๆลงในหน้าพูดคุยของผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด:

The Pharmacology Barnstar
{{subst:The Pharmacology Barnstar|เหตุผล ~~~~}} ดาวเกียรติยศเภสัชกรรม จากวิกิพีเดีย:ดาวเกียรติยศ 2.0/รางวัลจากโครงการวิกิ
The Science Barnstar
{{subst:The Science Barnstar|เหตุผล ~~~~}} ดาวเกียรติยศวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในบทความทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องการเภสัชกรรมและการแพทย์อย่างมีนัยยะ จากวิกิพีเดีย:ดาวเกียรติยศ 2.0/รางวัลจากโครงการวิกิ
The Medic Barnstar
{{subst:The Medic Barnstar|เหตุผล ~~~~}} ดาวเกียรติยศแพทยศาสตร์ จากวิกิพีเดีย:ดาวเกียรติยศ 2.0/รางวัลจากโครงการวิกิ
Barnstar of Life.png {{subst:The WikiProject Medicine Barnstar|เหตุผล ~~~~}} ดาวเกียรติยศโครงการวิกิแพทยศาสตร์ อาจพิจารณามอบให้ชาววิกิพีเดียที่มีความทุ่มเทและมุ่งมั่นในการปรับปรุงบทความที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการวิกิแพทยศาสตร์ โครงการวิกิแพทยศาสตร์ โดยดาวเกียรติยศนี้ถูกสร้างขึ้นโดย Eustress เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 2008
Star of life.svg {{subst:Star of life|เหตุผล ~~~~}} ดาวแห่งชีวิต สำหรับผู้ที่มีผลงานในบทความทางการแพทย์เป็นที่น่าชื่นชม ริเริ่มโดย White Cat และออกแบบโดย Leo R. Schwartz เมื่อปี ค.ศ. 1973