วิกิพีเดีย:แพรแถบ

แพรแถบ เป็นธรรมเนียมของการให้รางวัลกับผู้ใช้วิกิพีเดียสำหรับความขยันขันแข็งและความอุตสาหะในการร่วมสร้างวิกิพีเดีย โดยจะมอบพร้อมกับดาวเกียรติยศ

แพรแถบของดาวเกียรติยศแก้ไข

ดาวเกียรติยศทั่วไปแก้ไข

ดาว แพรแถบใหญ่ แพรแถบขนาดกลาง แพรแถบเล็ก
 
ดาวเกียรติยศต้นแบบ
 
File:Original Ribbon.png
 
File:Original Ribbon 2.png
 
File:Barnstar ribbon.svg
 
ดาวบรรณาธิการ
 
File:Editors Ribbon.png
 
File:EditorsBarnstarRibbonB.png
 
File:Editor rib.png
 
ดาวผู้ใช้แรงงาน
 
File:Working Man Ribbon.png
 
File:Working Man's ribbon.svg
 
ดาวเกียรติยศเล็ก
 
File:Minor Ribbon.png
 
File:Minor ribbon.svg
 
ดาวเมตตาปรานี
 
File:Random Acts of Kindness Ribbon.png
 
File:Random Acts of Kindness ribbon.svg
 
ดาวอุตสาหะ
 
File:Diligence Ribbon.png
 
File:Diligence ribbon.svg
 
ดาวเหนือความจริง
 
File:Surreal Ribbon.png
 
File:Surreal ribbon.svg
 
ดาวอึดไม่รู้จักเหนื่อย
 
File:Tireless Contributor Ribbon.png
 
File:Tireless Contributor ribbon.svg
 
ดาวตากล้องมองผ่านเลนส์
 
File:Photographers Ribbon.png
 
File:Photographers rib.png
 
ดาวผู้พิทักษ์แห่งวิกิ
 
File:Defender of the Wiki Ribbon.png
 
File:Defender of the wiki mini.png
 
ดาวต่อต้านการก่อกวน
 
File:RickK Anti-Vandalism Ribbon.png
 
File:Barnstar reversion ribbon.png
 
ดาวตลกตกไกลต้น
 
File:Good Humor Ribbon.png
 
File:Good humor rib.png
 
ดาวแห่งการปรับตัว
 
File:Resilient Ribbon.png
 
File:Resilient-rib.png
 
ดาวศิลาโรเซตตา
 
File:Rosetta Ribbon.png
 
File:Rosetta_rib.png
 
ดาวกราฟิกดีไซเนอร์
 
File:Graphic Designer Ribbon.png
 
File:Graphic Designer's ribbon.svg
 
ดาวดาวินชี
 
File:Vitruvian Ribbon.png
 
File:Vitruvian_rib.png
   
ดาวครึ่งซีกซ้ายและดาวครึ่งซีกขวา
 
File:Half Barnstar Ribbon.gif
 
File:Halfbarnstar rib left.PNG
 
File:Halfbarnstar rib right.PNG
 
ดาวพิสูจน์อักษร
 
File:Copyeditor Ribbon Shadowed.png
 
File:Copyeditors Ribbon.png
 
File:Copyeditor_rib.png
 
ดาวเกียรติยศพิเศษ
 
File:Special Ribbon2.png
 
File:Special Ribbon.png
 
File:SpecialBarnstar-ribbon.PNG
 
ดาวคิดได้ยังไง
 
File:Bright Idea Ribbon.png
 
File:Bright_idea_rib.png
 
ดาวนักสร้างบทความ
 
File:AFC Ribbon Shadowed.png
 
File:AFC Ribbon 2.png
 
File:AFC rib.png
 
ดาวนักการทูต
 
File:Peace Ribbon Shadowed.png
 
File:Peace Ribbon.png
 
File:Peace_rib.png
 
ดาวปิดทองหลังพระ
 
File:Invisible Ribbon Shadowed.png
 
File:Invisible Ribbon.png
 
File:Invisible rib.png
 
ดาวแห่งการพักผ่อน
a.k.a. The Civility Barnstar
 
File:Civility Ribbon Shadowed.png
 
File:Civility Ribbon.png
 
File:Civility rib.png
 
ดาวประกาศความช่วยเหลือ
a.k.a. The Motivation Barnstar
 
File:Motivation Ribbon.png
 
File:Motivation rib.png
 
ดาวโสกราตีส
 
File:Socratic Ribbon Shadowed.png
 
File:Socratic Ribbon.png
 
File:Socratic rib.png
 
ดาวช่วยชีวิต
 
File:Article Rescue Ribbon Shadowed.png
 
File:Rescue Ribbon.png
 
File:Rescue rib.png
 
The Real Life Barnstar
 
File:Real Life Ribbon Shadowed.png
 
File:Real Life Ribbon.png
 
File:Real Life rib.png
 
ดาวกู้ชีพ
 
File:Recovery Ribbon.png
 
File:Recovery rib.png
 
The Content Creativity Barnstar
 
File:Content Creativity Ribbon Shadowed.png
 
File:Content Creativity.png
 
File:Content Creativity rib.png
 
ดาวผู้ปรับปรุง
 
File:Citation Ribbon.png
 
File:Citation rib.png
 
The Redirect Barnstar
 
File:Redirect Ribbon Shadowed.png
 
ดาวนักดับเพลิง
 
File:Anti-Flame Ribbon.png
 
File:Anti flame rib.PNG
 
ดาวป้องกันสแปม
 
File:Anti-Spam Ribbon Shadowed.png
 
File:Anti spam mini.png
 
The Writer's Barnstar
 
File:Writers Ribbon Shadowed.png
 
File:Writers ribbon mini.png
 
The Guidance Barnstar
 
File:Guidance Ribbon.png
 
File:Guidance rib.png
 
The Your Opinion is More Important than You Think Barnstar
 
File:Opinion Ribbon Shadowed.png
 
File:Opinion Ribbon.png
 
File:Your Opinion Ribbon Small.png
 
The Audio Barnstar
 
File:Audio Ribbon Shadowed.png
 
File:Audio barnstar mini.png
 
The All-Around Amazing Barnstar
 
File:Allaroundamazing Ribbon.png
 
File:AAA Ribbon Small.png
 
The Modest Barnstar
 
File:Modest Ribbon 2.png
 
File:Handshake Ribbon.png
 
File:Modest Ribbon.png
 
File:Modest rib.PNG
 
The Red Link Removal Barnstar
 
File:Red Link Removal Ribbon Shadowed.png
 
File:Red link removal mini.png
 
The Cleanup Barnstar
 
File:Cleanup Ribbon.png
 
File:Cleanup rib.PNG
 
The Wikilink Barnstar
 
File:Wikilink Ribbon Shadowed.png
 
File:Wikilink ribbon mini.png
 
The Admin's Barnstar
 
File:Admin Barnstar Ribbon Shadowed.png
 
File:Admin Barnstar Ribbon.png
 
The Teamwork Barnstar
 
File:Teamwork Ribbon Shadowed.png
 
File:Teamwork Ribbon.png
 
File:Teamwork rib.PNG
 
The Barnstar of Integrity
 
File:Barnstar of Integrity Ribbon Shadowed.png
 
File:BOIribbon.png
 
File:Integrity rib.PNG
 
The Typo Team Barnstar
 
File:Typo Ribbon Shadowed.png
 
The Press Barnstar
 
File:Press Ribbon Shadowed.png
 
File:Press Ribbon.png
 
The Copyright Cleanup Barnstar
 
File:CopyClean Ribbon.png
 
File:Copyclean rib.png
 
The BLP Barnstar
 
File:BLP Ribbon Shadowed.png
 
File:BLP Ribbon.png
 
File:BLP rib.PNG
 
File:Alternate BLP Ribbon Small.png
 
The Recent changes Barnstar
 
File:Recent Changes Ribbon Shadowed.png
 
File:Recent Changes Ribbon.png
 
File:Recent changes mini.png
 
The Disambiguator's Barnstar
 
File:Disambiguator Ribbon Shadowed.png
 
File:Disamb mini.png
 
The Eraser Barnstar
 
File:Eraser Ribbon Shadowed.png
 
File:Eraser barnstar rib.svg
 
The Purple Barnstar
 
File:Purple Barnstar Ribbon Shadowed.png
 
File:Purple Barnstar Ribbon.png
 
The Detective Barnstar
 
File:Detective Ribbon Shadowed.png
 
File:Detective barnstar rib.svg

ดูเพิ่มแก้ไข

  แพรแถบ เป็นหน้านโยบาย วิธีใช้ หรือหน้าโครงการของวิกิพีเดียที่ยังเป็นโครง
หน้าวิธีใช้ และหน้าโครงการของวิกิพีเดียภาษาไทย อาจต่างกับวิกิพีเดียภาษาอื่น ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานนโยบายเดียวกัน