แม่แบบ:ดาวเกียรติยศเล็ก

Minor Barnstar Hires.png ดาวเกียรติยศเล็ก

วิธีใช้แก้ไข

ให้ใส่

{{subst:ดาวเกียรติยศเล็ก|เหตุผล ~~~~}}

ในหน้าพูดคุยของผู้ใช้ที่คุณต้องการให้