แม่แบบ:ดาวเหนือความจริง

Surreal Barnstar Hires.png ดาวเหนือความจริง

วิธีใช้แก้ไข

ให้ใส่

{{subst:ดาวเหนือความจริง|เหตุผล ~~~~}}

ในหน้าพูดคุยของผู้ใช้ที่คุณต้องการให้